Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 iunie 2022. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 iunie 2022. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 12 iunie 2022 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de asistent medical gradul debutant, cod COR 325901.

Elit - Gustul Desăvârșit

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate: studii postliceale absolvita în specialitatea asistență medicală;
 • vechime: minimum 6 luni ca asistent medical;
 • certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • adeverință emisă de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iunie 2022, Inclusiv, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 01 iulie 2022, ora 10.00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0372/586473.

*Liceul Tehnologic Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de femeie de serviciu (muncitor calificat) – 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 07 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Liceul Tehnologic Sebeș, cu sediul în Sebeș, strada Dorin Pavel nr. 2, județul Alba, telefon: 0258/731.010.

*Liceul Tehnologic Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor (muncitor necalificat).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iulie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 06 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Liceul Tehnologic Sebeș, cu sediul în Sebeș, strada Dorin Pavel nr. 2, județul Alba, telefon: 0258/731.010.

*Unitatea Militară 02213 Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de magaziner în cadrul Formațiunii cazarmare/Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze referitor la verificarea efectuată în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care aceasta va fi declarată admisă;
 • nivel studiilor: studii generale sau medii cu diplomă de absolvite;
 • vechime: 6 luni vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 08 iulie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 15 iulie 2022, ora 09.00: probă interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Unitatea Militară 02213, din municipiul Sebeș, Str. Călărași nr. 74, județul Alba, telefon 0258/731.905, interior 104, fax: 0258/732.761, e-mail: [email protected]

*Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, la DAS, de:

psiholog specialist;
asistent social debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • psiholog specialist:
  • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică sau psihoterapie, treapta de specializare specialist;
  • cunoștințe operare calculator;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.
 • asistent social debutant:
  • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială;
  • angajament că în termen de 60 de zile de la angajare va face dovada înscrierii ca membru în Colegiul Național al Asistenților Sociali din România și prezentarea avizului pentru
  • exercitarea profesiei de asistent social, treapta de specializare debutant, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;
  • cunoștințe operare calculator;
  • vechime în muncă -.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iunie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • data și ora interviului se vot comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Orașului Zlatna, Piața Unirii nr. 1 A, Județul Alba, telefon: 0258/856.337.

*Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, la DAS, de:

 • asistent medical;
 • îngrijitor;
 • registrator.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical:
  • nivelul studiilor – absolvent al Școlii Sanitare Postliceale cu diplomă de absolvire – specializarea asistent medical generalist;
  • certificat membru (liberă practică) – Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în termen de valabilitate;
  • avizul anual pentru exercitarea profesiei, în termen de valabilitate;
  • vechime în muncă – minimum 6 luni.
 • îngrijitor:
  • nivelul studiilor – minimum studii generale;
  • certificate/atestate curs igienă și îngrijire bătrâni la domiciliu sau angajament că în termen de 5 luni de la angajare va prezenta aceste certificate/atestate.
  • vechime în muncă -.
 • registrator:
  • nivelul studiilor – minimum studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat:
  • cunoștințe operare calculator;
  • vechime în muncă -.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iunie 2022, ora 13.00: proba practică;
 • data și ora interviului se vot comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Orașului Zlatna, Piața Unirii nr. 1 A, Județul Alba, telefon: 0258/856.337.

*Creșa Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de educator-puericultor (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei școli postliceale cu specializarea:

1 – educator-puericultor*

 • absolvenți al liceului pedagogic sau al unei școli postliceale ori ai unei școli echivalente, cu specializările educatoare, educatoare – învățător, învățător – educatoare, educator – învățător, învățător – educator, care în timpul formării inițiale âu urmat cursuri din domeniile puericultună sau educație timpurie, precizate în foaia matricolă, sau care, ulterior finalizării studiilor, au absolvit programe de formare continuă care se regăsesc în Registrul național al programelor de formare continuă, acreditate prin ordin de ministru, ca abilitate curriculară în domeniile puericultură sau educație timpurie, organizate în cadrul unor proiecte sistemice implementate de către Ministerul Educației în parteneriat cu terți, pentru care au atestate, al căror plan de învățământ conține minimum 90 de ore și care, prin acreditare, au obținut minimum 20 de credite profesionale transferabile;
 • absolvenți cu diplomă de licență având specializarea Pedagogia învățământului preșcolar și primar;
 • absolvenți cu diplomă a programelor de masterat cu specializarea educație timpurie;
 • vechime: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 iunie 2022, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 iunie 2022, ora 10:00: proba scrisă – Alba Iulia, Str. Bucovinei nr. 6;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Creșa Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13, , județul Alba, telefon mobil: 0748/414.853, și la sediul Creșei 2 Ampoi, Str. Livezii nr. 47.

*Primăria Comunei Hopârta, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de muncitor necalificat II, Compartimentul deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii generale.
 • Vechime în muncă – nu este obligatorie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Comunei Hopârta, Județul Alba, cu sediul în comuna Hopârta, satul Hopârta nr. 159, telefon 0786/023.679.

*Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de casier cu 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii diplomă bacalaureat
 • vechime minimum 6 luni
 • cunoștințe operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 30 iunie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989 nr. 23, județul Alba, telefon 0755/367.089.

*Primăria Comunei Săliștea, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de asistent medical comunitar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: postliceale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 4 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 iunie 2022, ora 13.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Săliștea, cu sediul în comuna Săliștea, strada Preot Constantin Oancea nr. 2, județul Alba, telefon 0258.762.101.

*Primăria Orașului Baia de Arieș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de muncitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: studii generale;
 • vechime: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 29 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Orașului Baia de Arieș, cu sediul în Baia de Arieș, Piața Băii nr. 1, cod poștal 515300, județul Alba, telefon: 0258/775.002, fax 0258/775.900.

*Școala Gimnazială „David Prodan”, Săliștea, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • șofer (0,5 normă);
 • îngrijitor (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: medii;
vechimea necesară în specialitatea studiilor: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2022, ora 10.00: proba scrsă;
 • 29 iunie 2022, ora 12.00: proba practică;
 • 29 iunie 2022, ora 14.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Școala Gimnazială „David Prodan”, cu sediul în Săliștea, strada David Prodan nr. 337, județul Alba, telefon 0258.762.139.

*Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante de:

 • 1 post vacant de muncitor calificat, treapta profesională I;
 • 2 posturi vacante de șofer, treapta profesională I;
 • 12 posturi vacante de muncitor necalificat, treapta profesională.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat, treapta profesională I:
  • studii medii/școală profesională;
  • vechime în muncă: minimum 9 ani.
 • șofer, treapta profesională I:
  • studii medii/școală profesională;
  • vechime în meserie: minimum 3 ani;
  • permis de conducere categoriile B, C.
 • muncitor necalificat, treapta profesională I:
  • studii generale;
  • vechime: nu este necesară

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iunie 2022, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 iunie 2022, ora 10:00: proba practică;
 • 30 iunie 2022, ora 10:00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon: 0258/861.593, interior 13, e-mail: [email protected]

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer, treapta I, pe perioadă nedeterminată, Cod COR: 832201, la Serviciul Poliția Locală, Biroul instruire, logistică, activitatea comercială, protecția mediului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii medii.
 • Vechime în specialitate necesară: minimum 9 ani.
 • Permis de conducere categoriile B, C, E.
 • Atestat de șofer profesionist transport bunuri și marfă.
 • Calificare în domeniul sistemelor de ridicat, tip macara, autorizație de macaragiu clasa A.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 iunie 2022, inclusiv, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 iunie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon: 0372/586.473.

*Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de paznic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • are vârsta minimă, reglementată de prevederile legale pentru postul vizat, de 18 ani;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • studii medii (diplomă de bacalaureat);
 • vechime minimum 5 ani;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • calificare agent de securitate pază și ordine publică valabil – obligatoriu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 iuine 2022, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 iuine 2022, ora 12.00: proba scrisă;
 • 27 iuine 2022, ora 14.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Liceul cu Program Sportiv, cu sediul în Alba Iulia, str. Ștefan cel Mare nr. 25, județul Alba, telefon 0258/835.346 sau 0258/818.779, fax 0258/832.813, e-mail [email protected]

*Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, județul Alba, organizează concurs, conform H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție a unui post vacant în statul de funcții de muncitor calificat – electromecanic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: diplomă de bacalaureat;
 • certificat de calificare profesională pentru electromecanic;
 • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • proba scrisă: în data de 27 iunie 2022, ora 10.00
 • proba practică: 29 iunie 2022, ora 10.00
 • interviul: 29 iunie 2022, ora 12.00.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, județul Alba, telefon 0258/780.614, interior 34.

*Primăria Orașului Cugir, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

asistent medical principal – Compartimentul cabinet medical școlar
asistent medical comunitar – Centrul Comunitar Integrat „Michelangelo”

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Asistent medical principal:
  • studii postliceale sanitare – absolvent cu diplomă al unei instituții de învățământ postliceal sanitar, acreditată/autorizată, conform legii
   minimum 5 ani vechime ca asistent medical
  • certificat/adeverință de absolvire a examenului de grad principal
  • avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical în baza certificatului de membru A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul 2022.
 • Asistent medical comunitar:
  • studii postliceale sanitare – absolvent cu diplomă al unei instituții de învățământ postliceal sanitar, acreditată/autorizată, conform legii
   minimum 2 ani vechime ca asistent medical
  • certificat/adeverință de absolvire a examenului de grad principal
  • avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical în baza certificatului de membru A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul 2022.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 iunie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 iunie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon: 0258/751.001, interior 115.

*Primăria Orașului Cugir, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor la domiciliu – 1 post: Biroul servicii sociale pentru persoane vârstnice și persoane cu handicap, Compartimentul Centrul multifuncțional pentru persoane vârstnice, îngrijire la domiciliu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii;
 • de preferință curs de îngrijitor la domiciliu sau de lucrător social sau o altă pregătire de specialitate în asistență socială;
 • minimum 3 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 iunie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 iunie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon: 0258/751.001, interior 115.

*Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de administrator I în cadrul Compartimentului administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: medii;
 • curs asistent de gestiune;
 • vechime: minimum 5 ani în domeniul financiar-contabil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 iunie 2022, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, municipiul Sebeș, aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax 0258/731.007 sau 0258/730.611.

*Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de asistent medical PL în cadrul Compartimentului asistență medicală comunitară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale sanitare
 • vechime: minimum 1 an
 • adeverință prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 • cunoștințe PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 iunie 2022, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • asistență medicală comunitară:
 • 27 iunie 2022, ora 11.00: proba practică;
 • 30 iunie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, municipiul Sebeș, aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax 0258/731.007 sau 0258/730.611.

*Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de bibliotecar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 29 iunie 2022, ora 10.00: proba practică;
 • 30 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj, str. Simion Bărnuțiu nr. 2, județul Alba, telefon: 0258/711.208.

*Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de muncitor calificat în cadrul Colegiului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime în muncă minimum 3 ani;
 • certificat de absolvire curs sau atestat în una dintre următoarele calificări profesionale: lăcătuș, tâmplar, electrician, mecanic, instalator instalații sanitare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 iunie 2022, ora 10.00: proba practică.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

*Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de secretar șef (studii superioare) în cadrul Colegiului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii superioare (științe economice, științe administrative, management, științe juridice, birotică și secretariat) de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna);
 • vechime în specialitatea postului sau similar: minimum 5 ani;
 • abilități foarte bune de operare pe calculator și de utilizare a softurilor specifice activităților din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 • noțiuni de comunicare în relații publice;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit;
 • constituie avantaj experiența într-o unitate de învățământ.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 iunie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 iunie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 29 iunie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

*Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de asistent medical în cadrul Compartimentului medicină dentară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • studii: postliceale sanitare
 • vechime: minimum 1 an
 • adeverință prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 iunie 2022, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 iunie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, municipiul Sebeș, aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax 0258/731.007 sau 0258/730.611.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

25 iunie 2022, COVID-19 în Alba. Șase noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Publicat

în

25 iunie 2022, COVID-19 în Alba. Șase noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

La nivelul județului Alba, sâmbătă, 25 iunie 2022, s-au înregistrat șase noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.

Citește și situația cazurilor din Alba, de vineri, 24 iunie 2022, COVID-19 în Alba. Opt noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.

Elit - Gustul Desăvârșit

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53975` de persoane confirmate, 52638 persoane vindecate, 1.290 decese.

Vineri, în județul Alba au fost prelucrate în total 118 teste, 24 PCR, 94 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 472795 mai exact, 359063 de teste PCR și 113732 de teste rapide.

Localitățile din care provin cazurile:

ALBA IULIA – 4
IGHIU – 1

Cazuri de reinfectare:

ALBA IULIA – 1

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate Populatie Incidenta Cazuri active
HOPÂRTA 1153 0.87 1
CRICĂU 1960 0.51 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76783 0.39 30
MUNICIPIUL BLAJ 20617 0.34 7
BISTRA 4486 0.22 1
MUNICIPIUL SEBEŞ 32865 0.18 6
MUNICIPIUL AIUD 25112 0.04 1
ALBAC 1934 0 0
ALMAŞU MARE 1193 0 0
ARIEŞENI 1533 0 0
AVRAM IANCU 1406 0 0
BERGHIN 1882 0 0
BLANDIANA 880 0 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2260 0 0
BUCIUM 1380 0 0
CÂLNIC 1931 0 0
CENADE 1046 0 0
CERGĂU 1625 0 0
CERU-BĂCĂINŢI 229 0 0
CETATEA DE BALTĂ 3065 0 0
CIUGUD 3298 0 0
CIURULEASA 1119 0 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2143 0 0
CUT 1264 0 0
DAIA ROMÂNĂ 3122 0 0
DOŞTAT 1012 0 0
FĂRĂU 1474 0 0
GALDA DE JOS 4397 0 0
GÂRBOVA 2147 0 0
GÂRDA DE SUS 1462 0 0
HOREA 1904 0 0
IGHIU 7106 0 0
ÎNTREGALDE 551 0 0
JIDVEI 5301 0 0
LIVEZILE 1145 0 0
LOPADEA NOUĂ 2491 0 0
LUNCA MUREŞULUI 2530 0 0
LUPŞA 2828 0 0
METEŞ 2741 0 0
MIHALŢ 3217 0 0
MIRĂSLĂU 1952 0 0
MOGOŞ 741 0 0
NOŞLAC 1813 0 0
OCOLIŞ 498 0 0
OHABA 581 0 0
ORAŞ ABRUD 5144 0 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3734 0 0
ORAŞ CÂMPENI 7121 0 0
ORAŞ CUGIR 25322 0 0
ORAŞ OCNA MUREŞ 13775 0 0
ORAŞ TEIUŞ 7124 0 0
ORAŞ ZLATNA 7773 0 0
PIANU 3569 0 0
POIANA VADULUI 1039 0 0
PONOR 574 0 0
POŞAGA 887 0 0
RĂDEŞTI 1267 0 0
RÂMEŢ 492 0 0
RIMETEA 982 0 0
ROŞIA DE SECAŞ 1577 0 0
ROŞIA MONTANĂ 2685 0 0
SĂLCIUA 1371 0 0
SĂLIŞTEA 2332 0 0
SÂNCEL 2583 0 0
SÂNTIMBRU 3030 0 0
SĂSCIORI 6468 0 0
SCĂRIŞOARA 1482 0 0
ŞIBOT 2325 0 0
SOHODOL 1651 0 0
ŞONA 4368 0 0
ŞPRING 2538 0 0
STREMŢ 2419 0 0
ŞUGAG 2848 0 0
UNIREA 4811 0 0
VADU MOŢILOR 1264 0 0
VALEA LUNGĂ 3121 0 0
VIDRA 1502 0 0
VINŢU DE JOS 5515 0 0


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

LIVE VIDEO| Parada absolvenților și festivitatea de absolvire a promoției 2022 a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Publicat

în

 Parada absolvenților și festivitatea de absolvire a promoției 2022 a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Astăzi, 25 iunie, are loc tradiționala paradă a absolvenților și festivitatea de absolvire a Promoției 2022 a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Întâlnirea tuturor absolvenților UAB, în ținutele festive personalizate pe facultăți, împreună cu profesorii tutori de an, se va face în fața Casei de Cultură a Studenților, la ora 9.00, de unde vom porni parada absolvenților, urcând prin Porțile Cetății, cu un moment special oferit de Garda Cetății.

Elit - Gustul Desăvârșit

La sosirea coloanei absolvenților, în Piața Cetății va avea loc festivitatea de absolvire.

Toți participanții vor primi flyere cu Imnul Gaudeamus și cu „Jurământul Absolventului UAB”, jurământ care se va rosti în cadru festiv, în timpul ceremoniei. Festivitatea va include și momentul simbolic de predare a Cheii Promoției, precum și decernarea diplomelor pentru cei mai merituoși dintre absolvenții tuturor programelor de licență și de masterat.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

RADARE de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliţia Rutieră, în perioada 25 – 27 iunie 2022

Publicat

în

RADARE de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliţia Rutieră, în perioada 25 – 27 iunie 2022

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 25 – 27 iunie 2022. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție și în limitele vitezei legale, dacă este neaparat nevoie să o facă, dacă nu, sunt rugați să respecte restricțiile de circulație impuse de autorități.

Amplasarea radarelor în perioada 25 – 27 iunie 2022

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Elit - Gustul Desăvârșit

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7 Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare