Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 ianuarie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 ianuarie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 10 ianuarie 2021 și organizează 

concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Elit - Gustul Desăvârșit

*Direcția Regională de Statistică Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, de:

 • expert grad IA – 3 posturi:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 7 ani;
 • expert, grad I -1 post:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 5 ani;
 • expert debutant – 2 posturi:
  • vechime în specialitate – 0 ani.

Citește și: Comparator tarife furnizare ENERGIE ELECTRICĂ. Verifică ONLINE care sunt cele mai bune prețuri din zona ta

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii;
 • cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locuințelor;
 • abilități în operarea pe PC desktop și tablete;
 • disponibilitate de a se deplasa pe teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 ianuarie 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

Citește și: Angajări la IPJ Alba: Sunt scoase la concurs 21 de posturi pentru încadrare. DETALII pentru cei interesați

*Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • inspector de specialitate, gradul debutant la Compartimentul Salubrizare:
  • studii universitare, absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental – științe sociale, ramura de științe – științe juridice sau științe administrative, domeniul de licență – drept sau științe
  • administrative (una din specializările prevăzute în anexa nr. 1 la H.G. nr. 299/2020);
  • nu este necesară vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
 • referent, gradul I A, la Compartimentul Administrare, Gospodărire Comunală:
  • studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
 • muncitor calificat, gradul I, la Compartimentul Administrare, Gospodărire Comunală:
  • studii generale absolvite;
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 ianuarie 2021, ora 10.00, ora 10:00 – proba scrisă;
 • 27 ianuarie 2021, ora 10.00, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Unirea, Str. Mureşului nr. 597, judeţul Alba, telefon 0258/876.101.

*Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de:

 • inginer de sistem IA- studii superioare – Biroul Statistică Medicală și Informatică;
 • referent de specialitate – studii superioare – Biroul R.U.N.O.S.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inginer de sistem IA:
  • studii superioare;
  • diplomă de licență în specialitate;
  • 6 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică.
 • referent de specialitate III:
  • studii superioare;
  • diplomă de licență;
  • 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Școala Gimnazială „Simion Lazăr” din Lunca Mureșului, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor cu 0,5 normă, la structura G.P.N. Gura Arieșului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • vechime în muncă – nu e cazul;
 • disponibilitate pentru program flexibil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 ianuarie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 18 ianuarie 2021, ora 13:00: proba practică.

Relații suplimentare se obțin la Școala Gimnazială „Simion Lazăr”, comuna Lunca Mureșului, Str. Gării nr. 241 A, județul Alba, telefon: 0258/878.134.

*Liceul Teoretic „David Prodan” din Cugir, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de secretar, treapta II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 18 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 ianuarie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 20 ianuarie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „David Prodan“, Cugir, cu sediul în Cugir, Str. Victoriei nr. 15, județul Alba, telefon 0258/751.306, 0741/243.169.

*Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • diplomă care atestă calificarea de electrician;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 ianuarie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 25 ianuarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258/731.217.

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de informatician.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare sau postuniversitare de specialitate în domeniul informaticii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani;
 • recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 ianuarie 2021 – 08 ianuarie 2021: perioada de depunere a dosarelor;
 • 12 ianuarie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 ianuarie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 15 ianuarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258/816.065, 0721/295.568.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de șef centru, gradul II – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Municipiul Alba lulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate; studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura, de știință (RSI): științe economice, specializarea (S) economia comerțului, turismului și serviciilor;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară: 5 ani;
 • cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
 • cunoașterea a minimum doua limbi străine de circulație internațională – nivel avansat.
 • perfecționări (specializări) brevet de turism – manager în activitatea de turism; director de centru de informare turistică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 ianuarie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 ianuarie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

FOTO VIDEO| DEZASTRU pe DN74, în zona Dealu Mare: Furtuna a umplut drumul de bolovani și crengi

Publicat

în

DEZASTRU pe DN74, în zona Dealu Mare: Furtuna a umplut drumul de bolovani și crengi

DN 74- Bucium – Dealul Mare a devenit o adevărată cursă cu obstacole pentru șoferi, din cauza efectelor negative ale vremii.

Drumul a fost parțial blocat de aluviuni și crengi doborâte de vremea tot mai instabilă.

„Intervenția autorităților pe DN 74- Bucium – Dealul Mare pentru înlăturarea copacilor căzuți și aluviunilor, ca urmare a ploii abundente din zona respectiva.”, a scris viceprimarul orașului Abrud, Sergiu Simina, în mediul online.

Elit - Gustul Desăvârșit

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până miercuri după-amiaza în 14 bazine hidrografice.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 8 august, ora 16:00 – 10 august, ora 14:00, vor fi scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO| INUNDAȚII la Câmpeni: Adevărate lacuri pe strazile orașului după o rupere de nori

Publicat

în

VIDEO| INUNDAȚII la Câmpeni: Adevărate lacuri pe strazile orașului după o rupere de nori

Cetățenii orașului Câmpeni s-a trezit luni cu străzile sub ape după o ploaie torenţială. Mai multe drumuri au fost inundate, iar apa s-a strâns în ritm rapid.

Străzile au ajuns în unele zone din oraş să semene mai degrabă cu nişte piscine prin care au „înotat“ oameni şi maşini.

Elit - Gustul Desăvârșit

După cum se vede și din imagini apa era destul de mare, în unele locuri trecând peste roțile mașinilor, iar canalizările n-au mai făcut față volumului de apă.

Reamintim că Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o alertă de cod galben de inundații valabil și pentru județul Alba, până la data de 10 august, la ora 14:00.

Video: Facebook – Radu Stoica


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

ALERTĂ hidrologică: COD GALBEN de inundații în Alba și alte județe, până miercuri după masa. Zonele vizate

Publicat

în

ALERTĂ hidrologică: COD GALBEN de inundații în Alba și alte județe, până miercuri după masa. Zonele vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o alertă de cod galben de inundații valabil și pentru județul Alba, până la data de 10 august, la ora 14:00.

În intervalul 08.08.2022 ora 16:00 – 10.08.2022 ora 14:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), Tur – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Satu Mare), Lăpuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița Năsăud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Someș – afluenții mici aferenți sectorului aval SH Dej (județele: Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare), Crișul Negru – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Arad), Crișul Alb – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Hunedoara și Arad), Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Bega – bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Remetea (județele: Timiș și Arad), Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Șag, Bârzava – bazin amonte S.H. Moniom și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moniom – amonte S.H. Gătaia (județele: Caraș Severin și Timiș), Cerna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș Severin), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari, Gilort – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Motru – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Hunedoara, Gorj și Mehedinți), Olt – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sebeș Olt – amonte Ac. Ionești (județele: Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteț – bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea), Argeș – bazin superior și Dâmbovița – bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița).

Atenționarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele: Maramureș, Bistrița Năsăud, Cluj, Bihor, Alba și Hunedoara.

Elit - Gustul Desăvârșit


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare