ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 ianuarie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 ianuarie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 10 ianuarie 2021 și organizează 

ELIT

concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Direcția Regională de Statistică Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, de:

 • expert grad IA – 3 posturi:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 7 ani;
 • expert, grad I -1 post:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 5 ani;
 • expert debutant – 2 posturi:
  • vechime în specialitate – 0 ani.

Citește și: Comparator tarife furnizare ENERGIE ELECTRICĂ. Verifică ONLINE care sunt cele mai bune prețuri din zona ta

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii;
 • cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locuințelor;
 • abilități în operarea pe PC desktop și tablete;
 • disponibilitate de a se deplasa pe teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 ianuarie 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

Citește și: Angajări la IPJ Alba: Sunt scoase la concurs 21 de posturi pentru încadrare. DETALII pentru cei interesați

*Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • inspector de specialitate, gradul debutant la Compartimentul Salubrizare:
  • studii universitare, absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental – științe sociale, ramura de științe – științe juridice sau științe administrative, domeniul de licență – drept sau științe
  • administrative (una din specializările prevăzute în anexa nr. 1 la H.G. nr. 299/2020);
  • nu este necesară vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
 • referent, gradul I A, la Compartimentul Administrare, Gospodărire Comunală:
  • studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
 • muncitor calificat, gradul I, la Compartimentul Administrare, Gospodărire Comunală:
  • studii generale absolvite;
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 ianuarie 2021, ora 10.00, ora 10:00 – proba scrisă;
 • 27 ianuarie 2021, ora 10.00, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Unirea, Str. Mureşului nr. 597, judeţul Alba, telefon 0258/876.101.

*Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de:

 • inginer de sistem IA- studii superioare – Biroul Statistică Medicală și Informatică;
 • referent de specialitate – studii superioare – Biroul R.U.N.O.S.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inginer de sistem IA:
  • studii superioare;
  • diplomă de licență în specialitate;
  • 6 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică.
 • referent de specialitate III:
  • studii superioare;
  • diplomă de licență;
  • 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Școala Gimnazială „Simion Lazăr” din Lunca Mureșului, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor cu 0,5 normă, la structura G.P.N. Gura Arieșului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • vechime în muncă – nu e cazul;
 • disponibilitate pentru program flexibil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 ianuarie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 18 ianuarie 2021, ora 13:00: proba practică.

Relații suplimentare se obțin la Școala Gimnazială „Simion Lazăr”, comuna Lunca Mureșului, Str. Gării nr. 241 A, județul Alba, telefon: 0258/878.134.

*Liceul Teoretic „David Prodan” din Cugir, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de secretar, treapta II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 18 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 ianuarie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 20 ianuarie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „David Prodan“, Cugir, cu sediul în Cugir, Str. Victoriei nr. 15, județul Alba, telefon 0258/751.306, 0741/243.169.

*Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • diplomă care atestă calificarea de electrician;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 ianuarie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 25 ianuarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258/731.217.

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de informatician.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare sau postuniversitare de specialitate în domeniul informaticii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani;
 • recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 ianuarie 2021 – 08 ianuarie 2021: perioada de depunere a dosarelor;
 • 12 ianuarie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 ianuarie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 15 ianuarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258/816.065, 0721/295.568.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de șef centru, gradul II – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Municipiul Alba lulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate; studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura, de știință (RSI): științe economice, specializarea (S) economia comerțului, turismului și serviciilor;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară: 5 ani;
 • cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
 • cunoașterea a minimum doua limbi străine de circulație internațională – nivel avansat.
 • perfecționări (specializări) brevet de turism – manager în activitatea de turism; director de centru de informare turistică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 ianuarie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 ianuarie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Odiseea unui porc „evadat” dintr-o remorca, la Sebeș: Cum au rușit polițiștii să-i găsească stăpânul

Polițiștii din Sebeș au avut parte de o operațiune de căutare neobișnuită, după un apel la numărul unic de urgență,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro