Angajări la Primăria Aiud: Post vacant la Serviciul Administrația Patrimoniului Local. Condiții de înscriere

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Primăria municipiului Aiud anunță organizarea unui concurs de angajare pe un post de muncitor calificat la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local.

Având în vedere prevederile Art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran Nr. 9, jud. Alba organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Seră, Zone verzi.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– studii medii sau școală profesională;
– vechime în muncă: minimum 9 ani.

Condiţiile generale de participare la concurs:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de desfășurare a concursului:

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 20.10.2020, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9.

Data, ora și locul desfășurării interviului: 23.10.2020, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 12.10.2020, ora 15:00 la sediul Serviciului Public de Interes Local Admininistrația Patrimoniului Local – Compartiment Resurse Umane.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon 0258/861593 interior 13, e-mail spapl@aiud.ro.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419