Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI în instituții din județul Alba. POSTURILE vacante scoase la concurs la data de 20 mai 2018. Condițiile de înscriere și calendarul examenelor

Ziarul Unirea

Publicat

în

Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, în perioada următoare. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 2o mai 2018 şi condiţii de participare la concurs:

*Primăria Comunei Şugag, judeţul Alba, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Şugag, judeţul Alba.

Elit - Gustul Desăvârșit

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iunie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de șef serviciu la Serviciul Contabilitate, buget, salarizare, personal, acluziţii, baze sportive şi de agrement.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe operare PC;
 • are calitatea de expert contabil;
 • diplomă master ştiinţe economice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iunie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 15 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, fax 0258.730.148. e-mail: [email protected]

*Primăria Comunei Șona, cu sediul în comuna Şona, Strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, în baza Legii nr. 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pentru următoarele funcţii publice de execuţie:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Contabilitate Impozite şi Taxe;
  • nivelul studiilor:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – niinitnum 1 an.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Agricol – Fond Funciar.
  • nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iunie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • 25 iunie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Șona, cu sediul în comuna Şona, Strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, tel./fax 0258/884.144, adresa e-mail [email protected]

*Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul  Alba, organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director:

 • director financiar-contabil:
 • Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse în art. 3 pct. (2) din H.G. nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
  • absolvent de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • Concursul se va desfăşura la sala de şedinţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, astfel:
 • proba scrisă: va avea loc în data de 11.06.2018, ora 10.00;
 • susţinerea proiectului de specialitate şi interviul de selecţie vor avea loc în data de 12.06.2018 începând cu ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258861302, interior 102.

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de asistent medical generalist ambulatoriu – în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii superioare;
 • adeverinţa de la O.A.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
 • 1 an vechime în specialitatea de asistent medical generalist;
 • curs calculator/operator introducere validare şi prelucrare data.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iunie 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor.
 • 11 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 iunie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţi suplimentare se pot obţine la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii sau la tel: 0258/771.582 intre orele 07.00-15.00.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte eu Handicap:
•1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea medicină internă;
• 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
• 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie;
• 1/4 post (0.25 normă) de medic primar specialitatea oftalmologie;
• 1/4 post (0.25 normă) de medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă;
• 1/4 post (0.25 normă) de medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă.

2. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:
• 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
• 1/2 post (0.5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
• 2 posturi de medic specialist specialitatea psihiatrie;
• 1 post de medie primar;
• 5 posturi de medic;

3. Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:
• 1 post de medic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• medic primar/medic specialist la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical;
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală;
certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs,

• medic primar şi medic specialist specialitatea psihiatrie la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:
studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie;
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional,
asigurare malpraxis;
autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul in curs.

• medic primar şi medic la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos şi Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:
studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatric, medicină internă sau medicină generală,
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
asigurare malpraxis;
autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2018, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iunie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de șofer I (2 posturi) la Birou Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii;
 • permis de conducere categoria B, C, E;
 • minimum 5 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 12 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148.

*Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor la domiciliu (4 posturi) la Centrul de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 •  studii – medii sau generale;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani;
 • constituie avantaj orice specializare în domeniul îngrijirilor la domiciliu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iunie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • 11 iunie 2018, ora 11.00: proba concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon 0258/731.007.

*Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează:

 • Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul arii protejate, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate.
 • Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul accesare proiecte. Serviciul accesare şi coordonare proiecte, Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul arii protejate, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate.
 • Condiţii de participare:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ingineria resurselor vegetale şi animale, Domeniul de licenţă (DL) – Silvicultură; sau în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management, Domeniul de licenţă (DL) – Ingineria mediului sau în Domeniul fundamental (DFI) – Matematică şi ştiinţe ale naturii, Ramura de ştiinţe (RSI) Ştiinţele pământului şi atmosferei. Domeniul de licenţă (DL) – Ştiinţa mediului;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.
 • Consilier, clasaI, gradul profesional superior la Compartimentul accesare proiecte. Serviciul accesare şi coordonare proiecte, Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate
 • Condiţii de participare:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • nivelul studiilor studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 mai 2018: termenullimită pentru depunerea doarelor;
 • 11 iunie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la U.A.T. Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr.1, judeţul Alba, telefon: 0731/560763.

*Primăria Comunei Stremţ, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocupare pe perioadă nedeterminata a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul urbanism, administrarea domeniului public şi privat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism și administrarea teritoriului, economic sau juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 iunie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
 • 15 iunie 2018: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Condiţiile de participare, bibliografia şi conţinutul dosarului se afişează la sediul Primăriei Comunei Stremţ. Relaţii suplimentare la telefon 0258/848.101.

*Primăria Comunei Ceru Băcăinţi, judeţul Alba, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ceru Băcăinţi, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 mai 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Primăria Comunei Daia Română, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de guard.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – medii;
 • vechime minimă în muncă de 2 ani;
 • disponibilitate program flexibil;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 mai 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Consiliul Local Daia Română, cu sediul în comuna Daia Română, Strada Principala nr. 326, judeţul Alba, telefon 0258/763.101.

*Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de referent, treapta I, la Compartimentul Financiar-Contabil.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoştinţe medii de operare PC – Word, Excel etc.;
 • cunoştinţe în întocmirea documentelor de studii ale elevilor (cursanţilor);
 • experienţă în gestionarea valorilor materiale şi băneşti;
 • experienţă contabilitate primară;
 • vechime în muncă de minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 mai 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 mai 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 06 iunie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

*Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de expert, gradul II, clasa de orgă electronică şi acordeon la Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri „Augustin Bena”.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • învăţământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licenţă;
 • domeniul de studii Muzică, programul de studii Pedagogie muzicală;
 • cunoştinţe avansate de operare PC – Internet Explorer, Word, Sibelius etc.;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 mai 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 mai 2018, ora 09:00: proba practică;
 • 06 iunie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

*Primăria Oraşului Ocna Mureş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de şofer I în cadrul Serviciului de Transport Public local.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii profesionale/medii;
 • permis auto de conducere în categoria de transport B, C, C+E, D;
 • atestat profesional de transport public de persoane;
 • aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D;
 • aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D;
 • vechime în meseria de şofer – minimum 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 mai 2018: ora 10:00: proba scrisă;
 • 30 mai 2018: ora 14:00: proba practică;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae lorga nr. 27, telefon 0258.871.217.

*Spitalul Municipal Aiud, cu sediul în Aiud, Str. Spitalului nr. 2, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcţie vacanta de conducere specifice comitetului director, de director financiar contabil, cu respectarea prevederilor Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice modificai prin O.M.S. nr. 954/2017,

Denumirea postului: director financiar contabil.

 • Condiţii specifice de participare la concurs:
  • nivelul studiilor: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
  •  proba scrisă în data de 30.05.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei;
  • susţinerea proiectului de specialitate în data de 05.06.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei;
  • interviul de selecţie în data de 07.06.2018. ora 10.00, la sediul instituţiei.

Date contact: jr. Bogin Gcorgeta, tel. 0258861816, int. 192.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. registrator medical debutant;
 2. economist;
 3. referent debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • registrator medical:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.
 • economist:
  • nivelul studiilor – superioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.
 • referent debutant:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 mai 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 08 iunie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Direcția Regională de Statistică Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoştinţe IT – nivel mediu, certificat cu atestare sau diplomă de absolvire în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 iunie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. 4 posturi de asistent medical generalist debutant;
 2. 2 posturi spălătoreasă;
 3. 3 posturi de îngrijitor de curăţenie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist:
  • nivelul studiilor superioare, de scurtă durată, postliceale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.
 • îngrijitor de curăţenie:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.
 • spălătoreasă:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime în muncă – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 mai 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă pentru asistent medical generalist;
 • 05 iunie 2018, ora 12.00: proba scrisă pentru îngrijitor de curăţenie şi spălătoreasă;
 • 07 iunie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu pentru asistent medical generalist;
 • 07 iunie 2018, ora 12.00: proba practică/ interviu pentru îngrijitor de curăţenie şi spălătoreasă.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Stare Civilă;
 2. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Achiziţii Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul studii economice sau studii juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an (pentru inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Stare Civilă).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iunie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • 07 iunie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Unirea, Str. Mureşului nr. 597, judeţul Alba, telefon 0258/876.101, e-mail [email protected]


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

VIDEO| SCANDAL în BOR: Un preot filmat în timp de LOVEȘTE puternic o femeie, chiar în curtea bisericii. Este celebru pentru sfaturile de viață, în mediul online

Ziarul Unirea

Publicat

în

 Un preot din Iași a fost filmat în timp de LOVEȘTE puternic o femeie, chiar în curtea bisericii. Este celebru pentru sfaturile de viață, în mediul online.

Preotul Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din județul Iași a fost filmat de un enoriaș pe ascuns. Din filmare, se vede cum acesta ar fi lovit o femeie chiar în curtea lăcașului de cult, de față cu mai mulți credincioși. În imagini se vede cum Calistrat Chifan ar fi lovit-o pe femeie cu mâna dreapta. La întreaga scenă au luat parte mai mulți credincioși și două persoane care sunt îmbrăcate în straie preoțești, probabil călugări la aceeași mănăstire.

Elit - Gustul Desăvârșit

„În seara asta (n.r., miercuri seara) la ora 18:00, părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni a snopit în bătaie două femei în curtea bisericii. La ora 19:00, când am plecat, erau Poliția și Salvarea la poarta mănăstirii”, a mărturisit un om care a fost martor la întreaga scenă, relatează Gândul.

La un momentan dat, se vede clar cum părintele Calistrat Chifan se întoarce cu fața spre cameră. În spate, se aude vocea unei femei care îl ceartă deoarece ar fi agresat o enoriașă.

Poliția a fost sesizată în acest caz

Potrivit unui comunicat de presă transmis la data de 9 noiembrie 2022 de către Poliția Română, polițiștii de la Secția nr.5 Poliție Iași au fost sesizați de către o femeie pentru că ea și sora ei au fost agresate de către un bărbat, în timp ce se aflau la un lăcaș de cult. În prezent, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și luării măsurile legale, se precizează în comunicat.

Conform Libertatea, oamenii care au fost în curtea Mănăstirii Vlădiceni în momentul incidentului respective sunt considerați martori în acest caz, iar preotul va fi chemat să dea explicații.

Părintele Calistrat Chifan, foarte popular pe rețelele sociale

Incidentul a uimit sute de credincioși întrucât părintele Calistrat Chifan este unul dintre cei mai îndrăgiți duhovnici și predicatori din România. El a ajuns popular datorită postărilor făcute pe rețelele sociale, unde s-au adunat sute de persoane pentru a-i asculta cuvântul. Printre cele mai apreciate mesaje ale sale se numără cele legate de conduita greșită a unor enoriași, atunci când vin la Sfânta Biserică.

Preotul se bucură de un succes remarcabil pe rețelele sociale. Acesta își înregistrează mesajele în biserică, iar urmăritorii săi le pot asculta ulterior pe Youtube, acolo unde a adunat peste 100.000 de abonați.

Sursa: capital.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO| Sat din Alba readus la viață printr-un proiect turistic: Cum va arăta Baza de Agrement din localitatea cu doar 17 locuitori

Ziarul Unirea

Publicat

în

VIDEO| Sat din Alba readus la viață printr-un proiect turistic: Cum va arăta Baza de Agrement din localitatea cu doar 17 locuitori

Un proiect turistic al Consiliului Județean Alba urmează să readucă la viață o localitate din județ. Este vorba despre satul Ocnișoara, care numără în prezent doar 17 locuitori.

Localitatea Ocnișoara, din comuna Lopadea Nouă, este cunoscută din vechime pentru apele sărate de care dispune, prospecțiile geologice indicând prezența unui masiv de sare în subsolul regiunii, care prin eroziune a ajuns să fie vizibil la suprafaţa solului.

Terenul este situat administrativ în localitatea Ocnișoara, Comuna Lopadea Nouă, județul Alba are o suprafață relativ plană de 26.367mp – câmp de sare. Amplasamentul este situat într-o zonă specifică de deal, într-un context natural și teritorial atractiv ce determină creșterea interesului de construire, în special datorită apei sărate existente în zonă. Terenul din jurul amplasamentului propus, va avea destinație de zonă de dezvoltare turistică.

Elit - Gustul Desăvârșit

Arhitectura clădirilor propuse se inspira din materialele arhitecturii locale, folosind piatra si lemn, dar cu o interpretare moderna prin volumetria adoptata si inspirata din forma lacurilor propuse pe amplasament pentru integrarea acesteia cu restul anturajului.

Structura cladirilor este realizata din fundatii din beton simplu si armat, cadre din lemn masiv, invelitoare din șiță. Structura Lacurilor este realizata cu ajutorul unor fascine montate pe maluri, iar partea inferioara o sa ramana natural. Structura bazinelor este realizata din beton simplu si beton armat.

Materialele folosite pentru amenajarea terenului in jurul lacurilor si pe alei, vor fi asemanatare cu cele locale prin folosirea de pardoseli antiderapante din lemn si ardezie pe alocuri, palcuri de spatiu verde si alei din praf argilos, exact cum este acum in situ pentru a pastra originalitatea acestuia.

Clădirea 1A cu destinația de Recepție are o suprafață de 417 mp si conține următoarele funcțiuni:

– 1 Terasă perimetrală cu rol de acces
– 1 Recepție
– 1 Cabinet medical
– 1 Vestiar destinat bărbaților
– 1 Vestiar destinat femeilor
– 1 Grup sanitar pentru personal
– 1 Grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități
– 1 Grup sanitar destinat Femeilor
– 1 Grup sanitar destinat Bărbaților

Clădirea 1B cu destinația de Restaurant are o suprafață de 445mp si conține următoarele funcțiuni:

– 1 Terasă cu rol de acces
– 1 Loc de servit masa
– 1 Bucătărie
– 1 Oficiu
– 1 Spațiu de depozitare/ preparare
– 1 Hol cu rol de acces bucătărie
– 2 Holuri de circulație liberă
– 1 Vestiar destinat bucătarilor
– 1 Vestiar + Grup sanitar destinat femeilor
– 1 Vestiar + Grup sanitar destinat bărbaților
– 1 Depozit deșeuri

Investiția de la Ocnișoara este complementară celei de la Ocna Mure, unde CJ Alba și Primăria orașului Ocna Mureș construiesc o bază de tratament și agrement, cu bazine, săli de tratament și cabinete pentru recuperare, lucrările de acolo apropindu-se de finalizare. Astfel, prin cele două proiecte, în județul Alba vom avea două noi puncte de interes în ceea ce privește balneoturismul și medicina recuperatorie.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO| ACCIDENT teribil în Sibiu: Un copil de 8 ani a fost spulberat de o mașină pe trecerea de pietoni

Ziarul Unirea

Publicat

în

Un accident teribil a avut loc miercuri, 9 noiembrie, în județul Sibiu. Un copil de 8 ani a fost spulberat de o mașină pe trecerea de pietoni. Impactul a avut loc chiar lângă școală unde acesta se grăbea să ajungă împreună cu un coleg al său. Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional!

Accidentul cumplit a avut loc la primele ore ale dimineții în localitatea Arpașu de Jos, iar cei doi elevi se grăbeau să ajungă în clasă pentru că întârziaseră. Unul dintre ei credea că are timp să treacă, însă șoferul avea o viteză prea mare să mai poată evita impactul. Părinții minorului acuză șoferul microbuzului care îi lasă vizavi de școală și astfel trebuie să traverseze în fiecare dimineață. Copilul a ajuns la spital, iar vinovatul s-a ales cu dosar penal.

Elit - Gustul Desăvârșit

“Incompetență fără margini! La Arpașu de Jos se lasă școlarii să traverseze șoseaua, care este una veșnic aglomerată, neînsoțiți, astfel încât băiatul meu de 8 ani a fost lovit de o mașină, din vina inconștienței celor responsabili de siguranța lor. Șoferul microbuzului, care ar fi trebuit să îi lase în fața școlii primare, unde ajung cu ușurință in instituție fără să le fie viața pusă în pericol, nu a calculat toate riscurile la care pot fi expuși traversând strada nesupravegheati, i-a lăsat in fața școlii gimnaziale care este plasata fix la șosea. Multumesc lui Dumnezeu, copilul este bine!! Ca peste tot in România, după astfel de cazuri, încep sa se ia măsuri. Trist!!” a declarat tatăl copilului.

“Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au intervenit la un accident în localitatea Arpașu de Jos. Din primele verificări efectuate rezultă că un brașovean în vârstă de 58 de ani, în timp ce conducea autoturismul în localitatea Arpașu de Jos, în zona unei treceri pentru pietoni a accidentat un băiat, în vârstă de 8 ani, localnic. Impactul a dus la vătămarea corporală a minorului, care a fost transportat la spital conștient. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.” au declarat pentru SIBIU INDEPENDENT reprezentanții Poliției Sibiu.

Sursa: realitatea.net

Video: Sibiu Independent


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea