Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI în instituții din județul Alba. POSTURILE vacante scoase la concurs la data de 20 mai 2018. Condițiile de înscriere și calendarul examenelor

Publicat

în

Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, în perioada următoare. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 2o mai 2018 şi condiţii de participare la concurs:

*Primăria Comunei Şugag, judeţul Alba, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Şugag, judeţul Alba.

Electrica Furnizare Discount

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iunie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de șef serviciu la Serviciul Contabilitate, buget, salarizare, personal, acluziţii, baze sportive şi de agrement.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe operare PC;
 • are calitatea de expert contabil;
 • diplomă master ştiinţe economice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iunie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 15 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, fax 0258.730.148. e-mail: [email protected]

*Primăria Comunei Șona, cu sediul în comuna Şona, Strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, în baza Legii nr. 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pentru următoarele funcţii publice de execuţie:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Contabilitate Impozite şi Taxe;
  • nivelul studiilor:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – niinitnum 1 an.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Agricol – Fond Funciar.
  • nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iunie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • 25 iunie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Șona, cu sediul în comuna Şona, Strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, tel./fax 0258/884.144, adresa e-mail [email protected]

*Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul  Alba, organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director:

 • director financiar-contabil:
 • Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse în art. 3 pct. (2) din H.G. nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
  • absolvent de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • Concursul se va desfăşura la sala de şedinţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, astfel:
 • proba scrisă: va avea loc în data de 11.06.2018, ora 10.00;
 • susţinerea proiectului de specialitate şi interviul de selecţie vor avea loc în data de 12.06.2018 începând cu ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258861302, interior 102.

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de asistent medical generalist ambulatoriu – în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii superioare;
 • adeverinţa de la O.A.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
 • 1 an vechime în specialitatea de asistent medical generalist;
 • curs calculator/operator introducere validare şi prelucrare data.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iunie 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor.
 • 11 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 iunie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţi suplimentare se pot obţine la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii sau la tel: 0258/771.582 intre orele 07.00-15.00.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte eu Handicap:
•1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea medicină internă;
• 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
• 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie;
• 1/4 post (0.25 normă) de medic primar specialitatea oftalmologie;
• 1/4 post (0.25 normă) de medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă;
• 1/4 post (0.25 normă) de medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă.

2. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:
• 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
• 1/2 post (0.5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
• 2 posturi de medic specialist specialitatea psihiatrie;
• 1 post de medie primar;
• 5 posturi de medic;

3. Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:
• 1 post de medic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• medic primar/medic specialist la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical;
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală;
certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs,

• medic primar şi medic specialist specialitatea psihiatrie la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:
studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie;
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional,
asigurare malpraxis;
autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul in curs.

• medic primar şi medic la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos şi Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:
studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatric, medicină internă sau medicină generală,
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
asigurare malpraxis;
autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2018, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iunie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de șofer I (2 posturi) la Birou Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii;
 • permis de conducere categoria B, C, E;
 • minimum 5 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 12 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148.

*Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor la domiciliu (4 posturi) la Centrul de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 •  studii – medii sau generale;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani;
 • constituie avantaj orice specializare în domeniul îngrijirilor la domiciliu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iunie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • 11 iunie 2018, ora 11.00: proba concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon 0258/731.007.

*Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează:

 • Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul arii protejate, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate.
 • Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul accesare proiecte. Serviciul accesare şi coordonare proiecte, Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul arii protejate, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate.
 • Condiţii de participare:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ingineria resurselor vegetale şi animale, Domeniul de licenţă (DL) – Silvicultură; sau în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management, Domeniul de licenţă (DL) – Ingineria mediului sau în Domeniul fundamental (DFI) – Matematică şi ştiinţe ale naturii, Ramura de ştiinţe (RSI) Ştiinţele pământului şi atmosferei. Domeniul de licenţă (DL) – Ştiinţa mediului;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.
 • Consilier, clasaI, gradul profesional superior la Compartimentul accesare proiecte. Serviciul accesare şi coordonare proiecte, Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate
 • Condiţii de participare:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • nivelul studiilor studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 mai 2018: termenullimită pentru depunerea doarelor;
 • 11 iunie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la U.A.T. Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr.1, judeţul Alba, telefon: 0731/560763.

*Primăria Comunei Stremţ, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocupare pe perioadă nedeterminata a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul urbanism, administrarea domeniului public şi privat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism și administrarea teritoriului, economic sau juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 iunie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
 • 15 iunie 2018: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Condiţiile de participare, bibliografia şi conţinutul dosarului se afişează la sediul Primăriei Comunei Stremţ. Relaţii suplimentare la telefon 0258/848.101.

*Primăria Comunei Ceru Băcăinţi, judeţul Alba, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ceru Băcăinţi, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 mai 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Primăria Comunei Daia Română, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de guard.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – medii;
 • vechime minimă în muncă de 2 ani;
 • disponibilitate program flexibil;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 mai 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Consiliul Local Daia Română, cu sediul în comuna Daia Română, Strada Principala nr. 326, judeţul Alba, telefon 0258/763.101.

*Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de referent, treapta I, la Compartimentul Financiar-Contabil.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoştinţe medii de operare PC – Word, Excel etc.;
 • cunoştinţe în întocmirea documentelor de studii ale elevilor (cursanţilor);
 • experienţă în gestionarea valorilor materiale şi băneşti;
 • experienţă contabilitate primară;
 • vechime în muncă de minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 mai 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 mai 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 06 iunie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

*Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de expert, gradul II, clasa de orgă electronică şi acordeon la Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri „Augustin Bena”.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • învăţământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licenţă;
 • domeniul de studii Muzică, programul de studii Pedagogie muzicală;
 • cunoştinţe avansate de operare PC – Internet Explorer, Word, Sibelius etc.;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 mai 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 mai 2018, ora 09:00: proba practică;
 • 06 iunie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

*Primăria Oraşului Ocna Mureş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de şofer I în cadrul Serviciului de Transport Public local.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii profesionale/medii;
 • permis auto de conducere în categoria de transport B, C, C+E, D;
 • atestat profesional de transport public de persoane;
 • aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D;
 • aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D;
 • vechime în meseria de şofer – minimum 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 mai 2018: ora 10:00: proba scrisă;
 • 30 mai 2018: ora 14:00: proba practică;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae lorga nr. 27, telefon 0258.871.217.

*Spitalul Municipal Aiud, cu sediul în Aiud, Str. Spitalului nr. 2, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcţie vacanta de conducere specifice comitetului director, de director financiar contabil, cu respectarea prevederilor Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice modificai prin O.M.S. nr. 954/2017,

Denumirea postului: director financiar contabil.

 • Condiţii specifice de participare la concurs:
  • nivelul studiilor: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
  •  proba scrisă în data de 30.05.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei;
  • susţinerea proiectului de specialitate în data de 05.06.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei;
  • interviul de selecţie în data de 07.06.2018. ora 10.00, la sediul instituţiei.

Date contact: jr. Bogin Gcorgeta, tel. 0258861816, int. 192.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. registrator medical debutant;
 2. economist;
 3. referent debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • registrator medical:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.
 • economist:
  • nivelul studiilor – superioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.
 • referent debutant:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 mai 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 08 iunie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Direcția Regională de Statistică Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoştinţe IT – nivel mediu, certificat cu atestare sau diplomă de absolvire în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 iunie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. 4 posturi de asistent medical generalist debutant;
 2. 2 posturi spălătoreasă;
 3. 3 posturi de îngrijitor de curăţenie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist:
  • nivelul studiilor superioare, de scurtă durată, postliceale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.
 • îngrijitor de curăţenie:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.
 • spălătoreasă:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime în muncă – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 mai 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă pentru asistent medical generalist;
 • 05 iunie 2018, ora 12.00: proba scrisă pentru îngrijitor de curăţenie şi spălătoreasă;
 • 07 iunie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu pentru asistent medical generalist;
 • 07 iunie 2018, ora 12.00: proba practică/ interviu pentru îngrijitor de curăţenie şi spălătoreasă.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Stare Civilă;
 2. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Achiziţii Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul studii economice sau studii juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an (pentru inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Stare Civilă).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iunie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • 07 iunie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Unirea, Str. Mureşului nr. 597, judeţul Alba, telefon 0258/876.101, e-mail [email protected]

Publicitate

Ştirea zilei

DOCUMENT| Noua listă a țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Belgia, Austria, Grecia intră în zona roșie

Publicat

în

DOCUMENT| Noua listă a țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Belgia, Austria, Grecia intră în zona roșie

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a actualizat joi seară lista statelor cu risc epidemiologic ridicat de COVID-19, conform căreia Belgia, Austria, Grecia intră în zona roșie. Noua listă va în vigoare începând cu 24 octombrie.

Principalele modificări sunt:

-în zona roșie au intrat: Belgia, Austria, Grecia, Belarus și Jersey;
-în zona galbenă au intrat:
•din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Israel, Palestina, Insulele Feroe, Guyana, Bermuda, Saint Lucia și Saint Maarten;
•din zona verde, în urma creșterii incidenței: Islanda și Azerbaidjan;

Electrica Furnizare Discount

-în zona verde au intrat: Gabon, Guatemala, Botswana, Filipine și Leshoto”, informează Grupul de Comunicare Strategică.

Statele din zona roșie:

Anguilla 19,3 (rată de infectare)
Barbados 13,8
Serbia 12,7
Letonia 12,6
Lituania 11,6
Georgia 11,6
Insula Man 11,2
Saint Kitts și Nevis 10,9
Estonia 10,9
România 10,0
Guam 9,1
Belize 8,4
Dominica 8,3
Muntenegru 8,2
Marea Britanie** 8,1
Saint Vincent și Grenadine 7,6
Singapore 7,6
Suriname 7,3
Bonaire, Saint Eustatius și Saba 7,0
Noua Caledonie 6,8
Slovenia 6,2
Armenia 6,0
Mongolia 6,0
Gibraltar 5,5
Brunei Darussalam 5,2
Turcia 5,0
Bulgaria 5,0
Grenada 4,9
Croația 4,8
Republica Moldova 4,8
Slovacia 4,8
Irlanda 4,3
Antigua și Barbuda 4,2
Ucraina 4,2
Statele Unite ale Americii 4,0
Seychelles 4,0
Cuba 3,6
Jersey 3,6
Malaysia 3,5
Belgia 3,3
Belarus 3,2
Austria 3,1
Grecia 3,0
Costa Rica 3,0
Brazilia** 0,8
Nepal** 0,3
Africa de Sud** 0,2
India** 0,2

Statele din zona galbenă:

Saint Lucia 2,9
Insulele Cayman 2,9
Israel 2,9
Bermuda 2,8
Insulele Feroe 2,7
Guernsey 2,6
Federația Rusă 2,6
Guyana 2,5
Bosnia și Herțegovina 2,5
Sint Maarten 2,5
Insulele Virgine ale Statelor Unite 2,3
Olanda 2,3
Palestina 2,2
Macedonia de Nord 2,2
Luxemburg 2,2
Albania 2,2
Maldive 2,1
Thailanda 2,1
Cipru 2,1
Insulele Turks și Caicos 2,1
Curaçao 1,9
Iran 1,9
Trinidad și Tobago 1,9
Bahamas 1,9
Aruba 1,8
Islanda 1,8
Montserrat 1,6
Insulele Virgine Britanice 1,6
Azerbaidjan 1,6

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO| Mașinile parcate din Alba Iulia vor fi, din nou, ridicate de către Poliția Locală. A început procedura pentru achiziția unei autoutilitare

Publicat

în

VIDEO| Mașinile parcate din Alba Iulia vor fi, din nou, ridicate de către Poliția Locală. A început procedura pentru achiziția unei autoutilitare

Mașinile parcate necorespunzător, pe domeniul public din Alba Iulia, vor putea fi, din nou, ridicate de către Poliția Locală. Primăria a pornit procedura pentru achiziția unei autoutilitare pentru ridicat mașini, în valoare de aproape 160.000 de euro.

„Vreau să îi anunț pe albaiulieni că suntem în plină procedură de achiziție a unei mașini de ridicat mașini parcate necorespunzător sau ilegal, pe domeniul public.

Electrica Furnizare Discount

De data aceasta vom internaliza serviciul, mașina o va prelua Serviciul Poliției Locale, în cadrul căreia vom crea un departament care va lucra 24 din 24 pentru astfel de mașini parcate necorespunzător pe domeniul public.

Va trebui acest lucru pentru că, două luni de zile de când fostul operator nu mai prestează acest serviciu, avem foarte, foarte multă indisciplină în ce privesc parcările ilegale pe domeniul public”, a declarat Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia.

Citește mai mult

Ştirea zilei

RECORD de VACCINĂRI în valul 4: Aproape 100.000 de români s-au imunizat anti-Covid într-o singură zi, 6 din 10 persoane cu prima doză

Publicat

în

RECORD de VACCINĂRI în valul 4: Aproape 100.000 de români s-au imunizat anti-Covid într-o singură zi, 6 din 10 persoane cu prima doză

Aproape 100.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, din care peste 60.000 au făcut prima doză – o cifră record de la debutul valului patru al pandemiei.

99.376 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, din care 62.512 cu prima doză, 8.513 cu doza a doua și 28.351 cu doza a treia.

Electrica Furnizare Discount

27.642 de români au primit vaccinul Johnson&Johnson, 33.867 prima doză de Pfizer BioNTech, 8.321 a doua doză de Pfizer BioNTech și 26.681 a treia doză, 978 prima doză de Moderna, 170 doza a doua și 1.670 a treia doză, 25 români s-au vaccinat cu AstraZeneca, iar 22 au făcut rapelul cu același ser.

În total, România are 6.156.068 de persoane vaccinate, din care 5.777.190 cu schema completă și 630.136 inclusiv cu a treia doză.

Din 27 decembrie 2020, au fost folosite 11.485.084 doze de vaccin: 8.772.492 Pfizer BioNTech, 781.671 Moderna, 851.602 AstraZeneca şi 1.079.312 Johnson&Johnson.

În ultimele 24 de ore au fost 54 de reacţii adverse la vaccinare.

În ceea ce priveşte numărul total de reacţii adverse înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare, începând din 27 decembrie 2020, sunt 17.953 de reacţii comune şi minore.

127 de reacții adverse sunt în curs de investigare.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare