Ziarul Unirea

ANGAJĂRI în instituții din județul Alba. POSTURILE vacante la data de 12 august 2018, scoase la concurs. Condițiile de înscriere și calendarul examenelor

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Câteva instituții din județul Alba organizează, în următoarea perioadă, concursuri pentru posturi vacante. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 12 august 2018 şi condiţii de participare la concurs:

ELIT

*Instituţia Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :

– consilier (1 post – nivel superior, la nivel teritorial, Centrul zonal Alba):
– consilier (1 post – nivel superior, la nivel teritorial, Centrul zonal Bacău);
– consilier (1 post – nivel superior, la nivel teritorial, Centrul zonal Bucureşti).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– nivelul studiilor: superioare.
– vechime: specialitate medic primar sau medic specialist, în activitate sau pensionar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 31 august 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 10 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă de specialitate;
– 14 septembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului din București, str. Eugeniu Carada nr. 3, sectorul 3, telefon 021/312.71.27.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, de administrator, treapta II, cod COR 515104, Direcția Creșe, Creșa 1 Ampoi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă necesară – minimum 3 ani;
– cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 28 august 2018, ora 10:00: proba practică;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

*Primăria Orașului Teiuș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Resurse Umane, Personal Salarizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 20 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258.851.101, e-mail primaria_orasului_teius@yahoo.com.

*Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de consilier juridic, gradul IA.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 29 august 2018, ora 09:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258780519.

*Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de inspector de specialitate, gradul IA, în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Dezvoltare durabilă şi Achiziţii publice. Compartimentul Achiziţii şi Investiţii publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul fundamental “ştiinţe inginereşti”;
– specializări in domeniul achiziţiilor;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 29 august 2018, ora 11:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258.780.519.

*Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de casier Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă, minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 14 august 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
– 23 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– 27 august 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unității Blaj, Piaţa 1848 nr. 16, telefon 0258/710110.

*Spitalul Orășenesc Cîmpeni cu sediul în: localitatea Cîmpeni, strada Horea, nr 63, judeţul Alba organizează in data de 29.08.2018 concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere – specifică comitetului director, de DIRECTOR MEDICAL conform OMS 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

Denumirea postului: Director medical -vacant- Funcţie de conducere specifică comitetului director.

Condiţii specifice de participare la concurs, conform art 3 alin (3) pct a) din OMS 954/2017 :

– Sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
– Sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
– Au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– Lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului în data de 29.08.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei.
– Susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 03.09.2018.
– Interviul de selecţie în data de 03.09.2018

Date contact: Bota Denisa Tel : 0258 771717 interior 49.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

– 1 post contractual vacant de registrator medical debutant la Secţia
gastroenterologie;
– 1 post contractual vacant de registrator medical debutant la Secţia medicină internă;
– 1 post contractual vacant de registrator medical debutant la Secţia neurologie;
– 1 post contractual vacant de registrator medical debutant la ambulatoriul de specialitate – Cabinet oncologie medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii – diplomă de bacalaureat;
– cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word şi Excel;
– fară vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 20 august 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
– 28 august 2018, ora 09:00: testare psihologică;
– 31 august 2018, ora 11:00: proba scrisă;
– 05 septembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
– 05 septembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri, între orele 08.30 – 15.00, de la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258.820825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical debutant la Serviciul Judeţean de Medicină Legată Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997. privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976*1994. inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare:
– fără vechime;
– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
– adeverinţă pentru participate la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, sâ prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
– cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 20 august 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
– 29 august 2018, ora 09:00: testare psihologică;
– 10 septembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
– 14 septembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
– 14 septembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri, între orele 08.30 – 15.0, de la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258.820825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba lulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

– 1 post contractual vacant de asistent medical PL, la Laborator analize medicale – Compartiment bacteriologic:
– 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL, la Secţia obstetrică ginecologie – sala de naşteri;
– 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL, la Secţia obstetrica ginecologie;
– 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL, la Secţia chirurgie generală;
– 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL, la CSM adulţi;
– 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL, la Compartiment diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;
– 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL, la Compartiment nefrologie;
– 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL, la Secţia medicină internă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– asistenţi medicali, specialitatea medicină generală (PL):
studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
– 6 luni vechime în specialitate;
– certificat de membra O.A.M.G.M.A.M.R;
– adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
– cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

– asistenţi medicali debutanţi, specialitatea medicină generală (PL):
studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
– fără vechime;
– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
– adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
– cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 20 august 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
– 28 august 2018, ora 09:00: testare psihologică;
– 03 septembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
– 06 septembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
– 06 septembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri, între orele 08.30 – 15.0, de la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258.820825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

– 2 posturi contractual vacante de asistent medical principal PL la Unitate Primiri Urgenţe;
– 3 posturi contractual vacante de asistent medical debutant PL la Unitate Primiri Urgențe.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– asistenţi medicali gradul principal, specialitatea medicină generală (PL):
studii – diplomă de bacalaureat, diplomă dc şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994. inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
– 5 ani vechime ca asistent medical:
– examen pentru obţinerea gradului principal:
– certificat de membru Q.A.M.G,M.A.M.R.;
– adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
– cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

– asistenţi medicali debutanţi, specialitate;! medicină generală (PL):
studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G, nr, 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994. inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
– fără vechime;
– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
– adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
– cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 20 august 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
– 28 august 2018, ora 09:00: testare psihologică;
– 07 septembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
– 12 septembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
– 12 septembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri, între orele 08.30 – 15.0, de la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258.820825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

– 2 posturi contractual vacante de asistent medical principal PL la Unitate Primiri Urgenţe;
– 3 posturi contractual vacante de asistent medical debutant PL la Unitate Primiri Urgențe.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– asistenţi medicali gradul principal, specialitatea medicină generală (PL):
studii – diplomă de bacalaureat, diplomă dc şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994. inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
– 5 ani vechime ca asistent medical:
– examen pentru obţinerea gradului principal:
– certificat de membru Q.A.M.G,M.A.M.R.;
– adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
– cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

– asistenţi medicali debutanţi, specialitate;! medicină generală (PL):
studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G, nr, 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994. inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
– fără vechime;
– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
– adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
– cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 20 august 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
– 28 august 2018, ora 09:00: testare psihologică;
– 07 septembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
– 12 septembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
– 12 septembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri, între orele 08.30 – 15.0, de la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258.820825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

– 2 posturi contractual vacante de muncitor calificat I – fochist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii – şcoală generală, profesională sau liceu;
– certificate de calificare profesională – fochist;
– autorizaţie I.S.C.I.R. pentru cazanele de abur şi apă caldă – clasa A, conform anexa 4 din FT CR8-2009;
– 9 ani vechime în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 20 august 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
– 30 august 2018, ora 09:00: testare psihologică;
– 04 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
– 17 septembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri, între orele 08.30 – 15.0, de la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258.820825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

– 1 post contractual vacant de îngrijitoare curăţenie la secţia cardiologie:
– 1 post contractual vacant de îngrijitoare curăţenie la serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale:
– 1 post contractual vacant de îngrijitoare curăţenie la secţia neurologie;
– 1 post contractual vacant de îngrijitoare curăţenie la ambulatoriul de specialitate:
– 1 post contractual vacant de îngrijitoare curăţenie la secţia chirurgie generală;
– 1 posl contractual vacant de agent DDD debutant la Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– îngrijitoare de curăţenie:
studii – minim şcoală generală:

– agent DDD debutant:
studii – minim şcoală generală;
fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 20 august 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
– 30 august 2018, ora 09:00: testare psihologică;
– 13 septembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
– 19 septembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri, între orele 08.30 – 15.00, de la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258.820825, interior 146.

*Ocolul Silvic Sebeş R.A organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

– 1 post vacant de şef district cu timp parţial de muncă (2 ore/zi);
– 2 posturi de pădurar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– pentru postul de pădurar – personal contractual:
liceu de specialitate sau şcoală profesională de specialitate pentru postul de pădurar;
– pentru postul de şef district – personal contractual:
studii medii sau postliceale de specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 21 august 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 28 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– 28 august 2018, ora 13:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Ocolul Silvic Sebeş R.A., Sebeş , Str. Mircea cel Mare (Gaterului ) nr. 109 , județul Alba, telefon 0258.735.725, e-mail: ossebesra@yahoo.com.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419