ANAF: 26 mai 2014 – termenul limită pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe salarii sau venit.PROCEDURA

Ultima zi de  depunere a formularelor pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe salarii sau venit este 26 mai 2014, informează ANAF. Cei care nu s-au decis încă către ce organizaţie sau cauză doresc să trimită aceste sume, sunt rugaţi să o facă până cel târziu la această dată. Formularele 200 şi 230 nu se mai pot depune după data de 26 mai 2014.

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, orice contribuabil, persoană fizică, poate directiona 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către ce organizatie non-guvernamentală (asociatie, fundatie etc.) doreste. Practic, în acest fel dvs. transmiteti statului modul în care doriţi să fie cheltuită o parte din impozitul dvs. pe venit. Atentie, aceasta sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donatie, ci este, în esenta, o parte a bugetului de stat care este directionată de către fiecare cetăţean în parte către entitatea dorită de acesta!

ANAF informează că data de 26 mai a.c. este ultima zi pentru depunerea formularelor 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” şi 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru opţiunea de virare a sumei de 2% din impozitul anual pe veniturile din: salarii, activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; piscicultură; silvicultură; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, către entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţile de cult.

Obţinerea formularelor

Opţiunea de virare a sumei de până la 2%, se face către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro,  secţiunea Asistenţă contribuabili/ Toate formularele, cu explicaţii/ Formularele fiscale ordonate după număr, din prima pagină meniul superior.

Depunerea formularelor

Referitor la depunerea formularelor, precizăm că potrivit prevederilor art. 17 coroborate cu cele ale art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul este subiect al raportului juridic fiscal, care, îşi poate îndeplini obligaţiile fiscale şi printr-un împuternicit, desemnat potrivit legii. Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată.

Formularele 200 şi 230 se pot depune la ghişeul unităţii fiscale în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Formularele 230 şi 200 se pot depune şi on-line. Pentru descărcarea şi completarea on-line a formularelor, contribuabilii vor accesa website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii.

Transmiterea on-line se va face de la adresa www.e-guvernare.ro, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat. Deţinătorii de certificate digitale calificate pot transmite formularele şi pentru alţi contribuabili, prin înregistrarea ca împuterniciţi fiscali urmând procedura de înregistrare a documentaţiei şi a formularului 150 la organul fiscal.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

sida 6 martie 2014 at 7:46

de fapt care e termenul limita? in titlu scrie 26 martie iar in text 26 mai ? nu puteti sa va puneti de acord?

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...