AMENZI în valoare de 120.000 de lei pentru munca la negru şi 12 avertismente aplicate de inspectorii ITM Alba, săptămâna trecută

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2018, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, motiv pentru care, atât la nivel naţional, cât şi în plan teritorial, s-a decis organizarea unei Divizii de Control Muncă Nedeclarată, formată din inspectori de muncă cu experiență în domeniul relațiilor de muncă și care acționează zilnic pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 3 – 7 decembrie 2018, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 37
Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 393
Din care – femei : 190
– Tineri sub 18 ani – 0
Număr deficienţe constatate: 64
Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” : 13 persoane;
Valoarea amenzilor aplicate : 120.000 lei;
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 8
– 4 amenzi;
– Din care : 4 amenzi in cuantum de 120.000 lei, pentru munca nedeclarata;
– 4 avertismente;

ELIT

Principalele deficienţe stabilite în controale:
– Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
– Netransmiterea in Revisal, in termenul legal a contractelor individuale de munca pentru persoanele nou angajate;
– neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
– angajatorul nu face dovada comunicării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului in cauza;
– neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de muncă;
– neacordarea repausului săptămânal;
– angajatorul nu face dovada comunicării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului in cauza;
– neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de muncă;
– neacordarea repausului săptămânal;
– neevidenţierea corectă a timpului lucrat;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 39
Număr deficienţe constatate: 50
Număr de măsuri dispuse : 50
Număr de opriri : 0
Nr. sancţiuni aplicate: 8
Din care : – 8 avertismente ;
Nr. evenimente comunicate : 0
Nr. evenimente cercetate : 0
Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

Principalele deficienţe stabilite în controale :
– Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
– Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
– Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
– Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
– Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
– Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Facebook 

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...