Rămâi conectat

Economie

Albaiulianul Laurențiu Blaga – bilanț după un an la conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Publicat

în

Astăzi (n.r. – ieri, 13 ianuarie) se împlinește un an de când am preluat conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și pot spune că, așa cum mi-am propus, am realizat o serie de schimbări importante în activitatea instituției, cu scopul de a oferi publicului servicii mai rapide și de bună calitate. Încă de la preluarea mandatului, am considerat esențial ca beneficiarii serviciilor oferite de ANCPI să aibă de ales între a veni la ghișeu (atunci când acest lucru este posibil) și a obține online documentele necesare.

Astfel, una dintre prioritățile mele a fost: FĂRĂ HÂRTII, FĂRĂ NUMERAR, FĂRĂ GHIȘEU. O mare parte dintre măsurile luate sunt rezultatul dialogului constant și susținut pe care l-am avut cu partenerii ANCPI.

#digitalizare

Elit - Gustul Desăvârșit

*Activitatea ANCPI este complet digitalizată, lucrările se depun și se soluționează online, documentele se semnează direct în browser cu semnătură digitală bazată pe certificat electronic calificat;

*Persoanele autorizate, notarii, experții judiciari, evaluatorii au acces gratuit și permanent la conținutul tuturor cărților funciare existente în eTerra;

*Direcțiile de impozite și taxe locale au acces gratuit și permanent la informații din cărțile funciare;

*A fost introdusă plata cu cardul în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra;

*Generarea automată, în format electronic, a documentațiilor tehnice de cadastru (Plan de Amplasament și Delimitare), pentru imobilele înscrise în eTerra este în curs de testare și va fi funcțională în scurt timp;

*Autentificarea în eTerra cu certificat digital bazat pe certificat digital calificat este în faza de testare;

*Extrasul de carte funciară pentru informare și extrasul de plan cadastral pot fi obținute pe loc, prin intermediul platformei epay.ancpi.ro.

accelerarea #PNCCF

*Sumele plătite de ANCPI unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) care realizează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor au fost majorate cu 20% (de la 60 la 84 de lei + TVA/carte funciară);

*A fost clarificată prevederea legală referitoare la plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT. Astfel, a fost stabilit un preț unitar pe hectar. În cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi, subiect al înscrierii provizorii a UAT- ului, se va deconta 10% din preţul contractat pentru un imobil;

*Au fost finalizate trei proceduri de achiziţie, fiind atribuite 61 de contracte pentru cadastrarea imobilelor din 61 de comune, cu fonduri europene. Sunt în derulare alte două proceduri de achiziţie pentru înregistrarea sistematică în 507 UAT-uri rurale, cu fonduri europene;

*Au fost eliminate taxele pe care le plăteau autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală pentru înregistrarea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară;

*A fost îmbunătățită legislația privind realizarea cadastrului general modificându-se structura livrabilelor din cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, astfel încât persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, care participă la licitațiile organizate de ANCPI, să poată face livrări parțiale, pentru care vor primi diverse procente din valoarea totală a contractului;

*ANCPI a semnat cu Administrația Rezervației Biosfera Delta Dunării cel mai mare contract de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților încheiat cu o instituție publică. ANCPI va plăti aproximativ 28 de milioane de lei pentru cadastrarea unei suprafețe de circa 173.000 de hectare, din 11 comune situate în județul Tulcea;

*Au fost înregistrate peste 1.050.000 de proprietăți, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Finanțarea a fost asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;

*Au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în 19 UAT-uri în integralitate, precum și în sectoare cadastrale, suprafața totală fiind de 690.417,76 ha;

*În prezent, 98 dintre cele 3.181 de UAT-uri din România sunt cadastrate integral (dintre care opt au beneficiat de finanțare europeană, prin POR);

*În alte 1.806 UAT-uri, cu o suprafață estimată de 3.815.505,69 de hectare, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, atât la nivel de sector cadastral, cât și la nivel de UAT.

*Pentru derularea PNCCF, în 2020, au fost cheltuiți 53.613.362 de lei și pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate cu fonduri europene 17.640.375 de lei.

ANCPI a pus în dezbatere publică majorarea sumelor pe care le decontează pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor din intravilan, în funcție de gradul de acoperire cu construcții;

*ANCPI a pus în dezbatere publică modificarea procedurilor de cofinanțare a întocmirii planurilor parcelare, inițiate de UAT-uri, astfel încât plata imobilelor cu geometrie asociată să se efectueze în aceleași condiții;

*ANCPI a început demersurile pentru stabilirea UAT-urilor eligibile pentru cea de-a șaptea etapă de finanțare, în cadrul PNCCF. Astfel, și în 2021, ANCPI va finanța, din venituri proprii, înregistrarea sistematică a imobilelor din extravilan, în cadrul lucrărilor desfășurate pe sectoare cadastrale.

#simplificare #debirocratizare

*Procedurile din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţ̦ele de cadastru şi carte funciară au fost simplificate;

*A fost reintrodus referatul de completare pentru a veni în sprijinul partenerilor;

*Procesul-verbal de vecinătate nu mai este necesar atunci când suprafața măsurată este mai mare cu până la 2% față de suprafața din acte sau cea înscrisă în cartea funciară. Am prevăzut mai multe situații în care nu mai este necesară semnarea procesului-verbal de vecinătate;

*A fost eliminată obligația de a depune la documentația cadastrală extrasul de carte funciară. (L.B.)


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Economie

Amendament la documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a PREBET S.A. Aiud aprobat prin decizia A.S.F nr. 1039 din data de 03.08.2022

Publicat

în

De

APROBAREA AMENDAMENTULUI NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Preambul

Principalul scop al acestui document este să furnizeze date actualizate în legătură cu unele informații prezentate în Documentul de Ofertă și trebuie citit doar împreună cu Documentul de Ofertă și în contextul Ofertei descrise în Documentul de Ofertă. Ofertanții și/sau intermediarul nu au actualizat nicio altă informație  decât cea prezentată în cuprinsul acestui amendament, celelalte informații prezentate în documentul de ofertă fiind corecte și complete la data Documentului de ofertă. Astfel, nici ofertanții și nici Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate privind acuratețea și caracterul complet al informațiilor prezentate în documentul de Ofertă, cu excepția datelor prezentate în acest amendament, la o dată ulterioară datei Documentului de ofertă.

Elit - Gustul Desăvârșit

Publicarea Amendamentului

Prezentul Amendament este pus la dispoziția investitorilor după aprobarea sa de către A.S.F. prin publicarea unui anunț conform aceleiași proceduri utilizate pentru publicarea Documentului de Ofertă.

Amendamentul la Ofertă va fi disponibil în același mod în care este și Documentul de Ofertă astfel:

1. în format electronic de pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (goldring.ro), al Ofertantului PREBET Aiud S.A. (www.prebet.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

2. pe suport de hârtie, disponibil investitorilor la sediul Intermediarului (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș) și la agențiile sale (Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu), precum și la sediul Ofertantului din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba.

Ofertanții au convenit la modificarea Documentului de ofertă după cum urmează:

Se modifică prețul oferit în cadrul ofertei publice de la 1,84 lei/acțiune la 1,85 lei/acțiune și implicit valoarea ofertei de la 6.705.407,12 lei la 6.741.849,55 lei peste tot acolo unde aceste valori sunt menționate în Documentul de ofertă.

Paragraful de la punctul 4: „Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 385.657 acțiuni reprezentând 0,8467% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 269.527 0,5917%

 se modifică astfel:

Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 465.785 acțiuni reprezentând 1,0225% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 349.655 0,7676%

Potrivit prevederilor art. 28 (3) din Legea nr. 24/2017, ale art. 54 (4) din Regulamentul 5/2018 și ale Documentului de Ofertă,  investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înaintea publicării amendamentului pot să îşi retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului.

Celelalte prevederi ale Anunțului și ale Documentului de Ofertă rămân neschimbate.

Prezentul amendament  este întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare

OFERTANT INTERMEDIAR
Prebet Aiud S.A. Goldring SA
Kerekes Csaba Zahan Virgil Adrian
Director general adjunct Director general adjunct

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Anunț – Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte

Publicat

în

Comunicat de presă

Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea în aceleași condiții a celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte din cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA, finanțată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020, care este în desfășurare având ca termen limită de depunere data de 03.08.2022, ora 15:00, până la data de 17.08.2022, ora 15:00. PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Elit - Gustul Desăvârșit

MĂSURA 2 – Consolidarea și Diversificarea activitaţilor în zona de pescuit şi acvacultură

APEL DE SELECŢIE NR. 7/2022, COD SMIS: 1032/4/1/Articolul 63

Alocarea financiară totală: 2 352 248,36 lei, echivalentul a 475 557,15  EURO

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 1 978 520 lei / 400 000 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil):  32 699,98 lei / 6611 euro.

Termenul  limită pentru depunerea  proiectelor este: 17.08.2022, ora 15:00.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro=4,9463 lei, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar în intervalul mai sus menţionat.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar până la data mai sus menţionată.

Ghidul solicitantului precum şi procedura de evaluare şi selecţie sunt afişate pe site-ul www.flagbazinulmuresului.ro și sunt disponibile la cerere la sediul FLAG Bazinul Mureşului, comuna Ciugud, localitatea Ciugud, str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba.

Informaţii suplimentare se pot solicita de la sediul Asociaţiei FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Bazinul Mureşului), comuna Ciugud, localitatea Ciugud str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba, tel. 0770501093, e-mail [email protected], www.flagbazinulmuresului.ro.

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

ANUNŢ ÎNCEPERE PROIECT: „DEZVOLTARE PRODUCȚIE PLASE SUDATE PENTRU CONSTRUCȚII, beneficiar SC ACTUAL SRL

Publicat

în

Comunicat de presă

Proiectul  „DEZVOLTARE PRODUCȚIE PLASE SUDATE PENTRU CONSTRUCȚII”, cod MySMIS 134640, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către ACTUAL SRL și are o valoare totală de 1.103.775,66 lei, din care 734.431,33 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 1.10.2019 – 31.01.2022. Obiectivele proiectului sunt:

Elit - Gustul Desăvârșit

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Dezvoltarea unei noi activități în cadrul SC Actual SRL, prin înființarea unei noi capacități productive de plasă de sârmă sudată pentru construcții;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Dotarea cu utilaje și echipamente destinate producției de plasă de sârmă sudată pentru construcții, care să poată asigura realizarea de produse de calitate ridicată, astfel încât să poată răspunde oricăror cereri de pe piață;
  2. Crearea unei echipe de profesioniști care să poată asigura operarea echipamentelor și realizarea produselor la un înalt nivel calitativ;
  3. Câștigarea unei reputații și a unei cote de piață care să permită dezvoltarea subsecventă a societății.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare