Ajutorul de şomaj: în ce condiţii se acordă acest sprijin financiar

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia, conform legislaţiei în vigoare, de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc anumite condiţii. Cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă pot primi indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Acest ajutor lunar poate fi sistat de statul român în anumite cazuri. Mai exact, conform reglementărilor legale, beneficiarii  indemnizaţiilor de şomaj pot rămâne fără acest sprijin financiar în anumite situaţii: la data încadrării în muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată – mai mare de 12 luni; la data când realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare; la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare; la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă, conform pregătirii sau nivelului studiilor; la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei; dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni; la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă; la data plecării din ţară a beneficiarului, pentru o perioadă mai mare de 3 luni; la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni; în cazul decesului beneficiarului; la expirarea termenelor în care beneficiarul poate depune cerere de repunere în plată, în cazul în care ajutorul i-a fost suspendat; la expirarea perioadei legale în care se acordă ajutor de şomaj; la data admiterii într-o formă de învăţământ, în cazul persoanelor asimilate şomerilor. În vara anului 2013, prevederile în domeniu au fost modificate, în sensul că s-au introdus noi cazuri în care încetează plata indemnizaţiei de şomaj.
Legea 250/2013, în vigoare din iulie 2013, stabileşte că beneficiarii nu vor mai primi ajutor de şomaj nici dacă se află într-una din situaţiile: la data de la care încep să-şi desfăşoare activitatea în funcţii elective sau la data la care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului; la data angajării, conform legii, pe bază de contract, în situaţia soldaţilor şi gradaţilor voluntari; la data promovării concursului de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi; de la data la care desfăşoară o activitate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza unui raport juridic în cadrul căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe. În plus, nu vor beneficia de indemnizaţie de şomaj nici absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care la data solicitării dreptului au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi.

  • Cine poate să beneficieze de indemnizaţie de şomaj

Printre persoanele care au dreptul la indemnizaţie de şomaj se află cele care: şi-au pierdut locul de muncă din motive neimputabile lor; au încheiat un contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau au venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare (valoarea ISR este de 500 de lei în 2014); au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi ulterior au redobândit capacitatea de muncă, dar nu au reuşit să se încadreze în muncă; au desfăşurat activitate în baza convenţiei civile, care a încetat; sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă potrivit pregătirii profesionale; sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu şi-au găsit găsit un loc muncă potrivit pregătirii profesionale.

INFORMARE COVID-19

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...