Rămâi conectat

Ştirea zilei

Agenţia Moody’s va realiza rating-ul municipiului Alba Iulia

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

Primăria municipiului Albă Iulia a transmis, în data de 5 februarie a.c, solicitări pentru prezentarea unor oferte privind serviciile de credit rating către cele mai importante agenţii internaţionale de rating: Standard and Poor’s, Fitch Ratings şi Moody’s. Au răspuns totate cele trei agenţii. Față de cele trei oferte prezentate şi ţinând cont de prevederile OUG 34/2006 privind achiziţiile publice, a fost aleasă oferta de credit rating a agenţiei Moody’s, fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic: 14.900 de euro.

”Aderarea României la Uniunea Europeană, precum şi dezvoltarea economică din ultimii ani, măreşte complexitatea actului administrativ. Identificarea unor noi tipuri de resurse, planificarea utilizării eficiente a acestora, comunicarea permanentă cu cetăţenii, societatea civilă şi mediul de afaceri în activitatea de elaborare a strategiilor de dezvoltare şi de implementare a acestora, este necesar a se desfăşura cu instrumente moderne şi cu consultanţă de specialitate. Îmbunătăţirea accesului la fondurile europene va depinde în mod substanţial de capacitatea autorităţilor locale de a atrage resurse de pe pieţele financiare şi de atrage noi investitori privaţi. Rating-ul este util şi în situaţia în care, municipiul Albă Iulia va lua decizii în sensul demarării unor proceduri pentru atragerea de investitori străini în scopul creării unor parteneriate de tip public-privat pentru o mai eficientă furnizare a serviciilor publice”, spune Mihai Coșer, purtător de cuvânt al administrației locale.

După finalizarea procedurii și semnarea contractului de rating, vor fi analizate:

*Buget
– structura veniturilor, calculul unor indicatori care să reflecte nivelul de flexibilitate a administraţiei publice locale de a stabili şi încasa venituri la bugetul local, gradul de colectare a veniturilor bugetului local, evidenţierea clară a veniturilor operaţionale versus venituri din capital;
– structura cheltuielilor, calculul unor indicatori care să reflecte nivelul de rigiditate al cheltuielilor, măsura în care autorităţile administraţiei publice locale pot decide în legătură cu modul de cheltuire a fondurilor disponibile, evidenţierea clară a cheltuielilor operaţionale versus cheltuielile de capital, determinarea unor indicatori privind nivelul subvenţiilor şi transferurilor în totalul cheltuielilor bugetului operaţional, a cheltuielilor cu salariile în totalul bugetului operaţional, a cheltuielilor cu serviciul datoriei publice în totalul bugetului operaţional;
– prezentarea programelor de investiţii multianuale şi a strategiilor sectoriale şi generale de dezvoltare economico-socială;
– prezentarea situaţiei arieratelor la nivel local cu determinarea unor indicatori conform legii finanţelor publice locale – capitolul privind criza financiară şi insolvenţa autorităţilor administraţiei publice locale.

Elit - Gustul Desăvârșit

*Datoria publică locală
– analiză privind datoria publică locală contractată şi nerambursată, cu evidenţierea principalilor termeni şi condiţii de contactare (maturităţi, costuri, schema de amortizare);
– calculul serviciului datoriei publice locale (pe o perioadă anterioară de 5 ani şi prognoze pentru următorii 3 ani);
– situaţia plăţilor reeşalonate sau a rambursărilor/răscumpărărilor în avans (dacă există);
– nevoi de refinanţare pentru anul curent şi pentru anul imediat următor;
– indicatori privind datoria publică locală de tipul: cheltuielile cu plăţile de dobânzi şi comisioane în total buget operaţional, cheltuieli cu rambursările în total buget de capital şi alţi indicatori care reflectă calitatea managementului financiar (ex: cheltuieli cu serviciul datoriei publice ca procent din total excendent al bugetului operaţional, excedent operaţional ca procent din total buget operaţional, etc.);
– elemente cuprinse în cadrul legal care vizează gradul de îndatorare şi alte prevederi legislative privind plafonarea datoriei publice locale.

*Lichidităţi
Pe baza datelor furnizate de autoritatea publică locală, analiza se va concentra pe aprecierea calităţii management-ului disponibilităţilor:
– management şi planificarea utilizării lichidităţilor;
– situaţia lunară a disponibilităţilor de casă (trezorerie) într-o perioadă de 5 ani; – soldurile lunare ale contului curent, incluzând detalii privind portofoliul financiar;
– nivelul depozitelor bancare (dacă există);
– necesarul de datorie publică locală pe termen scurt, în decursul ultimilor 5 ani;
– nivelul mediu al rezervelor, linii de credit deschise la trezorerie pentru acoperirea deficitelor temporare de caş[ (trageri în ultimii 5 ani şi nivelul planificat pentru următorii 3 ani).

*Elemente extra-bilanţiere şi alte angajamente (obligaţii financiare)

Autoritatea publică locală deţine acţiuni sau părţi sociale la o societate comercială de interes public local, ceea ce generează unele obligaţii financiare de tipul acordării de subvenţii și/sau transferuri, participării la investiţiile respectivei societăţi pentru asigurarea întreţinerii şi dezvoltării serviciului public furnizat de respectiva companie, acordării de garanţii pentru împrumuturile contractate de respectiva societate. Astfel de obligaţii financiare pot greva bugetul local pe baze anuale sau numai în anumite perioade de timp.

Astfel, analiza se va concentra pe următoarele aspecte:
– transferuri de la bugetul local pentru companie în ultimii 5 ani;
– informaţii privind subvenţiile acordate de bugetul local companiilor municipale în perioada ultimilor 5 ani;
– informaţii privind obligaţiile asumate prin buget privind alocarea de resurse pentru compania de interes local (ex: prin subvenţii, garanţii);
– garanţii acordate de consiliul local unor terţi (persoane juridice) – în decursul ultimilor 5 ani;
– politica de investiţii; politica privind cumpărarea de acţiuni şi/sau investiţii în companii de interes local;
– proiecte de tip PPP (planuri privind viitoarele investiţii, detalii privind modul în care consiliul local este implicat în aceste PPP-uri);
– angajamente în cadrul contractelor de leasing – valoarea acestor contracte, angajamente privind plăţile anuale până la terminarea acestor contracte.

*Politica

Rating-ul evaluează capacitatea de a rambursa datoria contractată şi angajamentul de a onora obligaţiile de plată. Din acest motiv, pentru evaluarea celui de-al doilea factor care determină credit rating-ul, câteva aspecte privind conducerea politică a autorităţii publice locale fac, de asemenea, obiectul evaluărilor:
– grad de stabilitate politică (distribuţia portofoliilor în cadrul consiliului local şi lista persoanelor care conduc primăria);
– data următoarelor alegeri;
– priorităţi ale management-ului actual – impactul schimbării guvernului asupra obiectivelor şi strategiilor financiare şi de dezvoltare;
– relaţii interguvernamentale – cu guvernul central şi alte oraşe/judeţe/regiuni şi companii de interes local.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

Un polițist pensionat, un preot, antreprenori și localnici, printre membrii Comitetul de organizare UNESCO pentru Peisajul Cultural Minier Roșia Montană

Ziarul Unirea

Publicat

în

Un polițist pensionat, un preot, antreprenori și localnici se numără printre membrii Comitetul de organizare UNESCO pentru Peisajul Cultural Minier Roșia Montană.

 

Elit - Gustul Desăvârșit

 

 

Unul dintre proiectele de act administrativ dezbătute în cadrul şedinţei de ieri a Consiliului Judeţean Alba a vizat aprobarea Componenţei Comitetului de organizare UNESCO pentru Peisajul Cultural Minier Roșia Montană, precum şi a Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia.

După cum se ştie, în 17 iulie 2021, Peisajul Cultural Minier Roșia Montană a fost înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind astfel recunoscută valoarea universală excepțională a acestuia – cel mai important, extins și divers din punct de vedere tehnic complex subteran minier al antichității romane, împreună cu zonele de exploatare a minereului, zone de locuit, zone sacre, necropole. Potrivit legislaţiei, pentru fiecare monument istoric înscris individual în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO se constituie, prin hotărâre a consiliului județean, un comitet de organizare UNESCO (COU), ai cărui membri sunt numiți pe un mandat de 4 ani.

Mai întâi, a fost organizată o consultare publică în vederea desemnării reprezentanților comunității, s-au identificat, în colaborare cu Primăria Roșia Montană, reprezentanți ai proprietarilor sau titularilor drepturilor reale asupra monumentului istoric.

Astfel, în urma realizării tuturor demersurilor premergătoare constituirii COU pentru Peisajul Cultural Minier Roșia Montană, propunerile de coordonator și membri ai Comitetului de organizare UNESCO pentru Peisajul Cultural Minier Roșia Montană au fost următoarele: Aurora Petronela Luca, consilier superior CJ Alba, Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură – Coordonator al monumentului istoric; Georgel Manea, preot parohial la Biserica Greco-Catolică “Adormirea Maicii Domnului” Roșia Montană – reprezentant al proprietarilor – Culte religioase; arhitect Virgil Apostol – reprezentant al proprietarilor – proprietar casă Roşia Montană; arheolog Adrian Gligor – reprezentant al proprietarilor – Roşia Montană Gold Corporation SA; sublocotenent Maria Alexandra Cîmpean – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba; comisar şef Marius Mihai Ciuta – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba; Radu Andrei Szekely, Tică Darie, Adrian Petri – reprezentanţi ai comunităţii locale; arhitect Adrian-Florin Bălteanu – reprezentant al Ministerului Culturii (membru titular); arhitect Mădălina Sonea, arhitect Ciprian Sandu – reprezentanţi ai Ministerului Culturii (membri supleanţi); dr. Steliana Cojocaru – reprezentant al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului; Augustin Stan, urbanist, consilier evaluare, examinare – reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; Amalia Mihaela Mărginean – arhitect şef Consiliul Judeţean Alba; Matei Drîmbărean – director executiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba; dr. architect Irina Iamandescu – Institutul Naţional al Patrimoniulului (membru titular); arhitect Raluca Bărbulescu – Institutul Naţional al Patrimoniului (membru supleant); Dorin Toma, consilier local – reprezentant al Consiliului Local Roşia Montană; Anca Pojar – Consiliul Judeţean Alba; Mihai Horaţiu Josan – şef Serviciul Teritorial Alba al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate; Monica Mărgineanu-Cârstoiu – Academia Română; Gabriel Tiberiu Rustoiu – manager Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi prof.univ.dr. Mihai Gligor – Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

COU se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea coordonatorului monumentului istoric.

Printre atribuţii:

-urmăreşte şi sprijină îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor proprietarilor şi titularilor altor drepturi reale asupra monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;

-acordă asistenţă/consultanţă autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale responsabile cu elaborarea programelor de protecţie şi gestiune şi a planurilor anuale de protecţie şi gestiune;

-raportează anual şi la cerere către Ministerul Culturii şi către Punctul focal naţional pentru Convenţie stadiul implementării programului de protecţie şi gestiune;

-identifică oportunităţi de finanţare pentru implementarea programului de protecţie şi gestiune, precum şi a planurilor anuale de protecţie şi gestiune şi le comunică Ministerului Culturii, consiliilor judeţene, consiliilor locale şi proprietarilor monumentelor istorice;

-oferă consultanţă autorităţilor etc.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Avocații din oficiu din județul Alba nu au primit banii cuveniți încă din luna ianuarie! Baroul Alba protestează din cauza numeroaselor nemulțumiri

Ziarul Unirea

Publicat

în

Avocații din oficiu din județul Alba nu au primit banii cuveniți încă din luna ianuarie! Baroul Alba protestează din cauza numeroaselor nemulțumiri

Avocații din oficiu din județul Alba nu au primit banii cuveniți începând din luna ianuarie a acestui an, conform anunțului făcut astăzi de către reprezentanții Baroului Alba.

Această situație, împreună cu alte nemulțumiri acumulate de-a lungul timpului, a determinat Baroul Alba să îndemne avocații din județ să se alăture mișcării numite „Ziua Fără Avocați,” un protest pașnic menit să atragă atenția asupra problemelor din sistemul judiciar.

Elit - Gustul Desăvârșit

Decizia de a marca ziua de 4 octombrie 2023 ca „Ziua Fără Avocați” vine în urma unor hotărâri importante luate de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România în luna septembrie 2023.

CITEȘTE ȘI: PROTEST al avocaților din Alba: Reprezentanții Baroului anunță că își întrerup activitatea astăzi

În cadrul protestului de astăzi, Baroul Alba a luat măsuri radicale, refuzând să acorde împuterniciri avocațiale pentru asistența juridică obligatorie în procesele penale și pentru asistența juridică sau extrajudiciară gratuită în cazurile non-penale. De asemenea, nu au fost numiți avocați pentru servicii de curatorie.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

LIVE VIDEO| PROTEST al avocaților din Alba: Reprezentanții Baroului anunță că își întrerup activitatea astăzi

Ziarul Unirea

Publicat

în

PROTEST al avocaților din Alba: Reprezentanții Baroului anunță că își întrerup activitatea astăzi

Baroul Alba îndeamnă avocații din județ să se oprească din activitatea lor astăzi, 4 octombrie pentru a se alătura mișcării denumite „Ziua Fără Avocați! O zi în care justiția se retrage în umbră.”

Această inițiativă vine în urma unor decizii importante luate de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România în septembrie 2023.

Elit - Gustul Desăvârșit

Conform acestor hotărâri, data de 4 octombrie 2023 a fost desemnată ca ziua în care avocații să își concentreze eforturile pe comunicarea problemelor cu care se confruntă profesia lor. Uniunea Națională a Barourilor din România și barourile locale afirmă că aceste probleme din sistemul judiciar sunt chestiuni de interes public, care necesită dialogul între reprezentanții celor trei puteri în stat și partenerii cheie ai justiției.

În cadrul acestei zile de protest pașnic, Baroul Alba a decis să nu acorde împuterniciri avocațiale pentru asistența juridică obligatorie în procesele penale și să nu numească avocați pentru aceste cauze. De asemenea, nu vor fi emise împuterniciri avocațiale și nu se vor numi avocați pentru a presta asistență juridică sau extrajudiciară gratuită și pentru servicii de curatorie în cazurile non-penale.

Cauzele care vor constitui excepții de la cele de mai sus sunt următoarele:

1. Procesul penal

1.1.Infracțiunile contra vieții: art. 188 – art. 192 Cod Penal;
1.2.Infracțiunile care au drept urmare moartea victimei;
1.3.Infracțiunile prevăzute la art. 213 – art. 217 Cod Penal;
1.4.Infracțiunile contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 218 – art. 223 Cod Penal;
1.5.Infracțiunea de tâlhărie și infracțiunea de tâlhărie calificată, prevăzute de art. 233 și de art. 234 Cod Penal;
1.6.Infracțiunea prevăzută de art. 342 Cod Penal: Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor;
1.7.Infracțiunea prevăzută de art. 343 Cod Penal: Uzul de armă fără drept;
1.8.Infracțiunile contra familiei: art. 376 – art. 380 Cod Penal;
1.9.Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii: art. 438 – art. 439 Cod Penal;
1.10.Infracțiuni de război: art. 440 – art. 445 Cod Penal;
1.11.Infracțiunile prevăzute de art. 2 – art. 3 din Legea nr. 143/2000 (traficul de droguri, național/internațional).

2. Procesul non-penal

2.1.Procedura ordonanţei preşedinţiale;
2.2.Procesele care au ca obiect drepturi ale minorilor;
2.3.Măsuri asigurătorii şi provizorii. Suspendarea executării silite;
2.4.Ordinele de protecție.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare