Ziarul Unirea

ADR Centru a preluat atribuţiile de organism intermediar în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

În data de 11 martie, la Bucureşti, Ministerul Economiei şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, au perfectat Acordul Cadru pentru preluarea responsabilităţilor Organismului Intermediar creat pentru POS CCE, realizându-se astfel transferul de atribuţii legate de proiectele finanţate în Regiunea Centru în cadrul Axei Prioritare 1 a acestui program. Acordul Cadru a fost semnat în prezenţa ministrului Economiei, Varujan Vosganian, de către secretarul de stat Adrian Ciocănea şi Simion Creţu, director general ADR Centru.

Acordul Cadru este structurat pe 14 capitole, având ca principal obiectiv stabilirea cadrului general de implementare a POS CCE, la nivel regional, prin prezentarea responsabilităţilor şi atribuţiilor Autorităţii de Management (AM), din cadrul Ministerului Economiei şi ale Organismului Intermediar. Prin Ordin al ministrului Economiei au fost stabilite atribuţiile care vor fi delegate OIPOSCCE din cadrul fiecărei Agenţii pentru Dezvoltare Regională de către AM POSCCE, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din această delegare şi care vor fi exercitate de către ADR pe baza încheierii contractului de asistenţă tehnică şi finanţate din cadrul Axei 5 a POS CCE – Asistenţă Tehnică.

ELIT

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a preluat prin organismul intermediar creat pentru POS CCE atribuţii legate de proiectele finanţate în Regiunea Centru în cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient: Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile şi intangibile – investiții pentru întreprinderi mici şi mijlocii; Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare şi respectiv Operaţiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.

Potrivit reprezentanților agenției, principalele atribuţii delegate ADR Centru implică respectarea criteriilor de selecţie în vederea finanţării în conformitate cu criteriile aplicabile POSCCE pentru toate proiectele depuse pe Operaţiunile din cadrul Axei Prioritare 1, pe lângă verificarea activităţii evaluatorilor independenţi în procesul de evaluare, astfel încât să fie respectate cerinţele aplicabile POSCCE. Alte aspecte de care se va ocupa ADR Centru constau în respectarea, pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor contractate spre finanţare în cadrul POSCCE, a legislaţiei naţionale şi comunitare relevante, respectarea cerinţelor privind informarea şi publicitatea conform Planului de comunicare şi verificarea, pentru toate proiectele finanţate în cadrul POSCCE şi aflate în implementare în regiune, după semnarea Acordului, că lucrările/ bunurile/ serviciile co-finanțate au fost efectiv executate/ livrate/ prestate, şi că toate cheltuielile declarate de către beneficiari în cadrul proiectelor au fost efectiv efectuate şi respecta prevederile legislaţiei naţionale, în special legislaţia în domeniul atribuirii contractelor de furnizare, servicii şi lucrări, şi a celei comunitare relevante.

După desfiinţarea Organismului Intermediar al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din cadrul POS CCE, gestionat de Ministerului Economiei, vom încerca să vedem ce se poate salva dintre proiectele depuse şi contractate pe acest program. Pentru ADR Centru acest fapt înseamnă o atribuţie în plus, care ne onorează, pentru că înseamnă că există încredere în capacitatea noastră administrativă de gestionare a fondurilor europene, dar ne şi obligă, pentru că nu preluăm un process foarte simplu. Practic, în Regiunea Centru exista 267 de contracte aflate în diverse faze, dar sunt suspendate, în urma auditului realizat la cererea Comisiei Europene. Unele sunt finalizate fără vizită, unele sunt cu cerere de rambursare, alţii n-au început cu lictatii, fiecare cum i-a prins. Aceste proiecte deja contractate au o valoare de 110 milioane de euro şi mai sunt încă 397 de proiecte care nu sunt deschise. Practic, activitatea noastră de acum încolo, prin OI POS CCE Regiunea Centru, va urmări să asigure finalizarea acestor cereri de finanţare, atragere de resurse pentru beneficiari şi crearea de locuri de muncă, în urma investiţiilor realizate prin proiecte”, a declarat Simion Creţu director general ADR Centru.

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi acoperă întreaga perioadă rămasă de implementare a POSCCE, precum şi o perioadă de 5 ani de la data închiderii POSCCE în România, astfel cum aceasta este stabilită conform art. 89 din Regulamentul Consiliului (CE) 1083/2006.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Te-ar putea interesa și:

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro