50 de platforme îngropate pentru deșeuri urbane, modernizări de drumuri, restaurare și punere în valoare Casa Memorială ”Camil Velican” – PROIECTUL investițiilor pe care le va realiza Primăria Alba Iulia în anul 2018, din excedentul anului trecut

Primăria Alba Iulia a afișat spre consultare publică, la sediul instituției, proiectul bugetului pe anul 2018. Potrivit documentului, peste 13 milioane de lei, din excedentul anului trecuți sunt alocați pentru investiții.

Astfel, pentru modernizarea unor drumuri din municipiu a fost alocală suma de 2.188.793 de lei astfel: modernizare drumuri zona Dealul Furcilor – str. Izvorului, Nicolae Labiș și Barbu catargiu – 888.793 de lei; modernizare str. Iasomiei (cartier Pâclișa) – 700.000 de lei; studii și alte documentații tehnico-economice privind modernizarea/reparații capitale drumuri publice (reamenajarea str. Viilor, reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din Alba Iulia, modernizare străzi) și revitalizare/ refacere circulații pietonale zona centrală – 600.000 de lei.

ELIT

Pentru documentațiile tehnico-economice și execuția a 50 de platforme îngropate pentru deșeuri urbane au fost alocați 1.550.000 de lei.

Alți 3.915.000 de lei vor fi utilizați pentru Palatul Principilor, clădirea Principia, Bazinul de înot și Casa memorială ”Camil Velican”: 500.000 de lei – Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor (elaborare documentație); 140.000 de lei – Măsuri privind implementare cerințe ISU pentru clădirea ”Principia” și Bazinul Olimpic; 175.000 de lei – amplasare loc de veci Grupul de rezistență armată anticomunistă; 2.500.000 de lei – schimb de destinație din casa de ocuit, în casa memorială ”Camil Velican”, restaurare, punere în valoare și realizare împrejmuire execuție; 500.000 de lei – studii, expertize și documentații tehnico-economice privind restaurare/ reabilitare, revitalizare și punere în valoare clădiri (Casa memorială ”Camil Velican”) și spații publice în zona istorică (Parcul Unirii + ansamblul memorial al Marii Uniri).

O sumă totală de 1.275.000 de lei va merge spre refuncționalizare, măsuri privind implementarea cerințe ISU, reparații capitale și documentații tehnico-economice la școli și grădinițe din municipiu, respectiv: 145.000 de lei – refuncționalizarea unui spațiu de pe str. Tudor Vladimirescu nr. 30, pentru Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia; 120.000 de lei – măsuri privind implementarea cerințe ISU la Școala ”Vasile Goldiș”; 500.000 de lei – reparații capitale pentru instalația electrică de iluminat la Colegiul Național HCC Alba Iulia; 250.000 de lei – Refuncționalizare imobil Liceul de Arte ”Regina Maria”; 260.000 de lei – documentații tehnico-economice construire Grădinița nr.16 (cartier Ampoi).

Pentru investiții la căminul de persoane vârsnice și creșa Cetate sunt alocați 550.000 de lei: 250.000 de lei – extindere capelă de rugăciune din incinta Căminului de persoane vârstnice; 180.000 de lei – măsuri privind implementarea cerințe ISU la Creșa Cetate; 120.000 de lei – măsuri privind implementarea cerințe ISU la Căminul pentru persoane vârstnice.

Suma de 1.534.000 de lei va fi împărțită pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia (elaborare documentație, etapa I) – 230.000 de lei; refuncționalizare piață agroalimentară (ececuție) – 670.000 de lei; reabilitare rețea de iluminat Piața agroalimentară Centru – 50.000 de lei; extindere rețea iluminat str. Izvorului, Barbu Catargiu, Nicolae Labiș – 384.000 de lei; elaborare PUZ, PUD, regulamente și alte studii de urbanism – 200.000 de lei.

De asemenea, 2.050.000 de lei vor fi utilizați pentru recompartimentare spații administrative la imobilul din B-dul Republicii nr. 26 (fostul sediu al Apa CTTA), unde vor fi relocate unele Servicii administrative din primărie.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419