Rămâi conectat

Ştirea zilei

30 august| Ședința CL Alba Iulia: Aprobarea instalării a 13 stații de încărcare lentă și a unei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe ordinea de zi

Ziarul Unirea

Publicat

în

30 august| Ședința CL Alba Iulia: Aprobarea instalării a 13 stații de încărcare lentă și a unei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă publică ordinară pentru ziua de marți, 30 august 2022, de la ora 13:00, la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local aprobat prin Hotărârea nr. 485/2021 a Consiliului local

Elit - Gustul Desăvârșit

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 septembrie 2022

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 3 funcționarii publici, începând cu luna septembrie 2022

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de membru și membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia, în perioada 22-29 septembrie 2022

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și îndreptarea unor erori materiale din statul de funcții al Creșei Municipiului Alba Iulia

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022-2023

7. Proiect de hotărâre privind constatarea finalizării eșalonării la plată și ridicarea garanțiilor unei persoane juridice

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei V pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

9. Proiect de hotărâre privind încetarea repartiției pentru 2 locuințe sociale și repartizarea a 2 locuințe sociale disponibile de închiriat în anul 2022

10. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Alba Iulia, în domeniul problemelor sociale care privesc copiii din municipiul Alba Iulia

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă, în funcție de veniturile realizate, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru îngrijirea nepotului/ nepoților

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de superficie dintre Municipiul Alba Iulia și Societatea de transport public Alba Iulia aferent instalării a 13 stații de încărcare lentă și a unei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice

13. Proiect de hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile externe, de maxim 15 milioane de EURO, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local

14. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Flex2Energy”, proiect finanțat prin HORIZON -CL5-2022-D3-01-03

15. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”reGovery and Resilience through cOhesion frameWork – Acronym GROW”, aprobat spre finanțare în cadrul programului ”Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, apel 2021CE16BAT001

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 21/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public și a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Victor Hugo, Bistra, Stadionului (inclusiv Aleea Sportivilor), Cindrel, Veneția, Parâng, Orizont 18, Gardeniei, Garoafelor, Răzoarelor, Șugag, Jidvei, Dimitrie Paciurea, Padiș, Cedrului, Poiana Ruscăi, Muncel, Viorelelor”

20. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de circulatie rutieră a Municipiului Alba Iulia si aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA

22. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.262/2022 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România a unui imobil (teren) în suprafață de 843 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 16A, județul Alba

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, bl. ANL, et. 2, ap. 20, județul Alba

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, bl. ANL, ap. 2, județul Alba

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, bl. ANL, et. 3, ap. 29, județul Alba

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 46-48, bl. ANL, ap. 21, județul Alba

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 3, bl. B, et. 1, ap. 12, județul Alba

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr. 48, bl. ANL, etaj 1, ap. 18, județul Alba

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieșului, nr. 37, bloc 235, scara B, etaj 2, ap. 7, județul Alba

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr. 46-48, bl. ANL, ap. 1, județul Alba

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.1, bl. C, etaj 1, ap. 7, județul Alba

32. Proiect de hotărâre privind însușirea Avizului de Oportunitate nr. 4 din 2022 și teritoriul ce urmează să fie reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind: „INIȚIEREA UNUI P.U.Z. PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA EXTINDERII ZONEI DE LOCUINȚE – UTR L3A ȘI REGLEMENTARE STRADĂ ACCES ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATE” – parțial extravilan Municipiul Alba Iulia, Strada Turnătoriei, f.n., județul Alba

33. Proiect de hotărâre privind însușirea Avizului de Oportunitate nr. 19 din 2022 și teritoriul ce urmează să fie reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind: „ELABORARE PUZ PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATE” – extravilan Municipiul Alba Iulia, Strada Pietrar, f.n., județul Alba

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI ȘI SPATII COMERCIALE ȘI PENTRU REABILITARE ȘI SCHIMB DE DESTINAȚIE CORP C1 DIN ANEXA ÎN BIROU” – Municipiul Alba Iulia, Bulevardul Republicii, f.n., județul Alba

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „DEMOLARE CORP C2, DEMOLARE PARȚIALĂ CORP C1, SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN BIROURI ȘI EXTINDERE PE ORIZONTALA ȘI VERTICALA CU CORP DE LOCUINȚE COLECTIVE (3 UNITĂȚI INDIVIDUALE CONFORM RLU AL PUZ APROBAT CU HCL 333//2015) ȘI BIROURI” – Municipiul Alba Iulia, Strada Calea Moților, nr. 26, județul Alba

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE HALA DE PRODUCȚIE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Fabricilor, nr. 20, județul Alba

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE 3 LOCUINȚE SEMICOLECTIVE ÎN REGIM ÎNȘIRUIT ȘI ÎMPREJMUIRE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Daliei, nr. 12, județul Alba

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Ogorului nr. 17, județul Alba

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Matei Corvin, nr. 2, județul Alba

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE ZONĂ FUNCȚIONALĂ, REALIZARE PARCĂRI, MODERNIZARE TRAMA STRADALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 46, județul Alba

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „COMPLETARE FUNCȚIUNI ADMISE ȘI DETALIERE REGULAMENT DE UTILIZARE A TERENULUI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI HOTEL” – Municipiul Alba Iulia, Strada DIMITRIE CANTEMIR, nr. 2A, județul Alba

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ ANSAMBLU URBAN CU SPAȚII SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE ȘI DE LOCUIT CARTIER GHEORGHE ȘINCAI” – intravilan Municipiul Alba Iulia, Strada GHEORGHE ȘINCAI, Nr. 14-18, județul Alba

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN REGIM DE CONSTRUIRE CUPLAT ȘI CREARE STRADĂ ACCES” – Municipiul Alba Iulia, Strada NICOLAE GRIGORESCU, Nr. 11H, județul Alba

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN REGIM ÎNȘIRUIT ȘI ÎMPREJMUIRE” – Municipiul Alba Iulia, Aleea Băișoara, Nr. 3, județul Alba

45. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date – modificare suprafață și parcelare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nufărului, nr. 14

46. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil (teren) înscris în Cf. nr. 91568 cu nr. cad. 91568, situat în Alba Iulia, Str. Energiei

47. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia str. Carpenului

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 2405/107/2018* aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

49. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – (drum) înscris în CF nr. 98492 în suprafaţă de 50 mp aferent străzii Feneș și CF nr. 98490 în suprafață de 37mp aferent străzii Calea Moților, aflat în proprietatea numiților Oprea Petru Florin si Oprea Ioana

50. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, zona Ampoi I

51. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil situat în Alba Iulia zona Ampoi I

52. Diverse :
1 . Informare către Consiliul local cu privire la cerințele adresate Municipiului Alba Iulia de către Societatea de transport public Alba Iulia în cadrul Contractului de delegare a servicului de transport public local nr. 26/48/07.01.2021


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

VIDEO | Primăria unui oraș din Alba devine independentă energetic: Energia electrică necesară iluminatului stradal, primăriei și serviciilor aferente, asigurată din panouri fotovoltaice

Unirea Ziarul

Publicat

în

Printr-un proiect cu finanțare norvegiană, Ocna Mureș va fi prima primărie a unui oraș din țară independentă energetic

Administrația locală din Ocna Mureș a început montarea panourilor fotovoltaice în cadrul proiectului „Realizarea unui sistem fotovoltaic pentru producere de energie electrică pentru consumul propriu al Orașului Ocna Mureș”, finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul ”Programului de energie din România”. Valoarea grantului aprobat prin acest proiect este de 559.100 de euro.

CITEȘTE ȘI: La viitoarele Băi Sărate de la Ocna Mureș au început probele tehnologice: Când se estimează că vom putea face baie la Complexul Balnear

Execuția lucrărilor este supervizată de Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș, care estimează că montarea se va încheia în aproximativ două săptămâni. Scopul principal al proiectului este reducerea costurilor cu consumurile de energie electrică, primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, estimând o economie la bugetul local de 1,5 – 2 milioane de lei pe an, bani care vor putea fi cheltuiți pentru alte investiții.

Elit - Gustul Desăvârșit

„Este o investiție pe fonduri norvegiene: 80% din finanțare este asigurată din fonduri norvegiene, 20% din bugetul local. El (sistemul fotovoltaic) este proiectat să producă aproximativ 500 KWh. Cu această cantitate de energie ne acoperim consumul pentru iluminat public și pentru toate instituțiile publice din oraș, însemnând școli, primărie și tot ce înseamnă instituție publică (n.a. – subordonată administrației locale), chiar și  o parte din consum va fi folosită pentru Băile Sărate”, a spus primarul Silviu Vințeler pentru ziarulunirea.ro

CITEȘTE ȘI: Transport public pentru elevii care fac naveta pe traseul Ocna Mureș – Lunca Mureșului: Care vor fi tarifele

În Ocna Mureș funcționează Liceul Teoretic „Petru Maior”, Liceul Tehnologic, Școala Gimanzială „Lucian Blaga” și 5 grădinițe, Casa de Cultură „Ioan Sângerean” și Biblioteca Orășenească „Mircea Cenușă”.

Parcul fotovoltaic cuprinde aproximativ 1.500 de panouri și 5 invertoare amplasate pe un teren în suprafață de circa 6.000 mp, situat lângă Liceul Tehnologic Ocna Mureș.

Punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic este preconizată pentru sfârșitul acestui an, după preluarea instalațiilor de către furnizorul de energie electrică, Primăria orașului Ocna Mureș devenind astfel prima din România independentă energetic, asigurându-și integral energia electrică necesară iluminatului stradal, primăriei și serviciilor aferente, precum și tuturor instituțiilor publice subordonate administrației locale.

În România mai există comune care își asigură energia electrică din panouri fotovoltaice, dar Ocna Mureș e primul oraș care a realizat un proiect de amploare!


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

A petrecut toată noaptea cu droguri și escorte într-un apartament din Alba Iulia: Pedeapsa decisă de magistrați

Ziarul Unirea

Publicat

în

A petrecut toată noaptea cu droguri și escorte într-un apartament din Alba Iulia: Pedeapsa decisă de magistrați

Un bărbat de 38 de ani a primit închisoare cu executare, după ce a fost surprins de polițiști petrecând cu cocaină într-un apartament din Alba Iulia. Fapta s-a petrecut la data de 21 mai 2021, iar în 20 septembrie 2022 a fost pronunțată prima hotărâre în dosarul penal aflat pe rolul instanței de judecată. I. C. T. a primit la Tribunalul Alba 8 luni de închisoare cu executare pentru consum ilicit de droguri de mare risc.

Acesta se află, însă, în penitenciar de mai bine de un an de zile, fiind în executarea unei pedepse uriașe pentru infracţiuni de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fraudă informatică, fals informatic și acces ilegal la un sistem informatic. Prin contopire a rezultat pedeapsa de 8 ani 10 luni și 20 de zile de închisoare.

Cu ocazia perchziției efectuate în luna mai a anului trecut, în baia unui apartament din Alba Iulia închiriat de acesta, a fost găsită o farfurie din ceramică de culoare albă, cu o bancnotă rulată şi o substanţă sub formă de pulbere albă, iar în vasul de toaletă, pe suprafaţa apei, era o substanţă de culoare albă, sub formă de spumă. După analiza susbanței s-a constatat că este vorba despre cocaină.

Elit - Gustul Desăvârșit

Anchetatorii au audiat în calitate de martor proprietara apartamentului închiriat de către bărbat şi una dintre fetele (escortele) cu care acesta a petrecut noaptea respectivă. Escorta a spus că a fost contactată de acesta pentru a întreţine relaţii sexuale, serviciile acesteia fiind postate pe un site de internet.

”În momentul în care a ajuns la apartament, aceasta a observat în interior o farfurie pe o măsuţă, pe care se afla un praf alb şi o bancnotă de un leu rulată. După puţin timp, inculpatul a întrebat-o dacă nu mai cunoaşte şi alte fete care să vină în apartament, ea sunând două colege care au venit, însă ulterior inculpatul nu a dorit ca acestea să rămână.

Cei doi au consumat împreună droguri, respectiv cocaină, până spre dimineaţă. Pe timpul nopţii a fost mai mereu agitat şi se uita deseori pe fereastră. În jurul orei 05,30 s-au auzit zgomote pe scara blocului, moment în care inculpatul a aruncat două telefoane mobile pe fereastră, iar cocaina a fost aruncată în vasul de toaletă”, se precizează în hotărârea Tribunalului Alba, cu referire la declarația tinerei care s-a aflat în apartament.

În fața instanței de judecată, bărbatul a recunoscut fapta astfel cum este descrisă în rechizitoriu și a beneficiat de o reducere a pedepsei. Condamnarea s-a adăugat, însă, celei anterioare pronunțată de Tribunalul Argeș.

Sursa: ziare.com


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

DECIZIE în Uniunea Europeană: TOATE telefoanele, tabletele și alte dispozitive vor avea un singur tip de încărcător

Ziarul Unirea

Publicat

în

DECIZIE în Uniunea Europeană: TOATE telefoanele, tabletele și alte dispozitive vor avea un singur tip de încărcător

Producătorii de telefoane mobile vor fi obligați să echipeze telefoanele mobile cu încărcător de tip C începând cu anul 2024, potivit unei decizi a Parlamentului European. Această decizie a parlamentului va afecta milione de utilizatori din Uniunea Europeană.

Parlamentul European şi-a dat marţi acordul final pentru introducerea unui încărcător universal pentru toate dispozitivele mobile din Europa în 2024, informează AFP.

Elit - Gustul Desăvârșit

Propunerea referitoare la un singur port de încărcare pentru dispozitivele mobile a fost lansată de Comisia Europeană în urmă cu mai mult de un deceniu, după ce utilizatorii de telefoane iPhone şi Android s-au plâns că trebuie să utilizeze încărcătoare diferite pentru telefoanele lor. În timp ce telefoanele iPhone se încarcă prin intermediul unui port de tip Lightning, dispozitivele de tip Android sunt alimentate pe baza unor conectori de tip USB-C, potrivit Agerpres.

Până la sfârşitul anului 2024, toate telefoanele mobile, tabletele şi camerele digitale vândute în Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate cu un port de încărcare USB de tip C. Începând cu primăvara anului 2026, obligaţia se va extinde la laptopuri. Noua lege, adoptată marţi în plen cu 602 voturi pentru, 13 împotrivă şi 8 abţineri, face parte dintr-un efort mai amplu al Uniunii Europene de a reduce deşeurile electronice şi de a le permite consumatorilor să facă alegeri mai durabile.

Potrivit noilor norme, consumatorii nu vor mai avea nevoie de un încărcător diferit de fiecare dată când achiziţionează un nou dispozitiv, deoarece vor putea utiliza un singur încărcător pentru o gamă largă de dispozitive electronice portabile mici şi mijlocii.

Indiferent de producătorul lor, toate telefoanele mobile noi, tabletele, camerele digitale, căştile şi căştile cu microfon, consolele video portabile şi difuzoarele portabile, cititoarele electronice, tastaturile, mouse-urile, sistemele portabile de navigaţie, căştile intraauriculare şi laptopurile reîncărcabile prin cablu cu fir, care funcţionează cu o putere de alimentare de până la 100 de waţi, vor trebui să fie echipate cu un port USB de tip C.

Toate dispozitivele care permit încărcarea rapidă vor avea acum aceeaşi viteză de încărcare, permiţându-le utilizatorilor să le încarce la fel de repede, indiferent de încărcătorul utilizat, atâta timp cât este compatibil.

„Încărcătorul comun va deveni, în sfârşit, o realitate în Europa. Am aşteptat peste zece ani adoptarea acestor norme, dar putem, în cele din urmă, să lăsăm în urmă multitudinea de încărcătoare. Această lege adaptată exigenţelor viitorului permite dezvoltarea unor soluţii inovatoare de încărcare în viitor şi va aduce beneficii tuturor – de la consumatori frustraţi la mediul nostru vulnerabil. Trăim vremuri dificile pentru politică, dar am demonstrat că UE are în continuare idei şi soluţii pentru a îmbunătăţi vieţile a milioane de oameni din Europa şi pentru a inspira alte părţi ale lumii să îi urmeze exemplul”, a declarat raportorul Parlamentului, Alex Agius Saliba (S&D, Malta).

Pe măsură ce încărcarea fără fir va deveni mai răspândită, Comisia Europeană va trebui să armonizeze cerinţele de interoperabilitate până la sfârşitul anului 2024, pentru a evita un impact negativ asupra consumatorilor şi a mediului. Astfel, va dispărea aşa-numitul efect de „blocaj” tehnologic, prin care un consumator devine dependent de un singur producător.

Etichete speciale vor informa consumatorii despre caracteristicile de încărcare ale noilor dispozitive şi le vor permite să vadă mai uşor dacă încărcătoarele lor existente sunt compatibile. De asemenea, cumpărătorii vor putea să aleagă în cunoştinţă de cauză dacă să cumpere sau nu un nou dispozitiv de încărcare împreună cu un produs nou.

Aceste noi obligaţii vor conduce la reutilizarea unui număr mai mare de încărcătoare şi vor ajuta consumatorii să economisească până la 250 de milioane de euro pe an la achiziţiile inutile de încărcătoare. În Uniunea Europeană, încărcătoarele aruncate şi neutilizate reprezintă aproximativ 11.000 de tone de deşeuri electronice pe an.

Consiliul va trebui să aprobe în mod oficial directiva înainte de a fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceasta va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării. Ţările Uniunii vor dispune apoi de 12 luni pentru a transpune normele în legislaţia naţională şi de alte 12 luni după sfârşitul perioadei de transpunere pentru a le aplica. Noile norme nu se vor aplica produselor introduse pe piaţă înainte de data aplicării.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea