Rămâi conectat

Ştirea zilei

30 august| Ședința CL Alba Iulia: Aprobarea instalării a 13 stații de încărcare lentă și a unei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe ordinea de zi

Ziarul Unirea

Publicat

în

30 august| Ședința CL Alba Iulia: Aprobarea instalării a 13 stații de încărcare lentă și a unei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă publică ordinară pentru ziua de marți, 30 august 2022, de la ora 13:00, la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local aprobat prin Hotărârea nr. 485/2021 a Consiliului local

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 septembrie 2022

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 3 funcționarii publici, începând cu luna septembrie 2022

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de membru și membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia, în perioada 22-29 septembrie 2022

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și îndreptarea unor erori materiale din statul de funcții al Creșei Municipiului Alba Iulia

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022-2023

7. Proiect de hotărâre privind constatarea finalizării eșalonării la plată și ridicarea garanțiilor unei persoane juridice

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei V pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

9. Proiect de hotărâre privind încetarea repartiției pentru 2 locuințe sociale și repartizarea a 2 locuințe sociale disponibile de închiriat în anul 2022

10. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Alba Iulia, în domeniul problemelor sociale care privesc copiii din municipiul Alba Iulia

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă, în funcție de veniturile realizate, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru îngrijirea nepotului/ nepoților

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de superficie dintre Municipiul Alba Iulia și Societatea de transport public Alba Iulia aferent instalării a 13 stații de încărcare lentă și a unei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice

13. Proiect de hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile externe, de maxim 15 milioane de EURO, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local

14. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Flex2Energy”, proiect finanțat prin HORIZON -CL5-2022-D3-01-03

15. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”reGovery and Resilience through cOhesion frameWork – Acronym GROW”, aprobat spre finanțare în cadrul programului ”Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, apel 2021CE16BAT001

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 21/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public și a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Victor Hugo, Bistra, Stadionului (inclusiv Aleea Sportivilor), Cindrel, Veneția, Parâng, Orizont 18, Gardeniei, Garoafelor, Răzoarelor, Șugag, Jidvei, Dimitrie Paciurea, Padiș, Cedrului, Poiana Ruscăi, Muncel, Viorelelor”

20. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de circulatie rutieră a Municipiului Alba Iulia si aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA

22. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.262/2022 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România a unui imobil (teren) în suprafață de 843 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 16A, județul Alba

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, bl. ANL, et. 2, ap. 20, județul Alba

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, bl. ANL, ap. 2, județul Alba

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, bl. ANL, et. 3, ap. 29, județul Alba

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 46-48, bl. ANL, ap. 21, județul Alba

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 3, bl. B, et. 1, ap. 12, județul Alba

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr. 48, bl. ANL, etaj 1, ap. 18, județul Alba

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieșului, nr. 37, bloc 235, scara B, etaj 2, ap. 7, județul Alba

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr. 46-48, bl. ANL, ap. 1, județul Alba

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.1, bl. C, etaj 1, ap. 7, județul Alba

32. Proiect de hotărâre privind însușirea Avizului de Oportunitate nr. 4 din 2022 și teritoriul ce urmează să fie reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind: „INIȚIEREA UNUI P.U.Z. PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA EXTINDERII ZONEI DE LOCUINȚE – UTR L3A ȘI REGLEMENTARE STRADĂ ACCES ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATE” – parțial extravilan Municipiul Alba Iulia, Strada Turnătoriei, f.n., județul Alba

33. Proiect de hotărâre privind însușirea Avizului de Oportunitate nr. 19 din 2022 și teritoriul ce urmează să fie reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind: „ELABORARE PUZ PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATE” – extravilan Municipiul Alba Iulia, Strada Pietrar, f.n., județul Alba

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI ȘI SPATII COMERCIALE ȘI PENTRU REABILITARE ȘI SCHIMB DE DESTINAȚIE CORP C1 DIN ANEXA ÎN BIROU” – Municipiul Alba Iulia, Bulevardul Republicii, f.n., județul Alba

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „DEMOLARE CORP C2, DEMOLARE PARȚIALĂ CORP C1, SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN BIROURI ȘI EXTINDERE PE ORIZONTALA ȘI VERTICALA CU CORP DE LOCUINȚE COLECTIVE (3 UNITĂȚI INDIVIDUALE CONFORM RLU AL PUZ APROBAT CU HCL 333//2015) ȘI BIROURI” – Municipiul Alba Iulia, Strada Calea Moților, nr. 26, județul Alba

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE HALA DE PRODUCȚIE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Fabricilor, nr. 20, județul Alba

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE 3 LOCUINȚE SEMICOLECTIVE ÎN REGIM ÎNȘIRUIT ȘI ÎMPREJMUIRE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Daliei, nr. 12, județul Alba

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Ogorului nr. 17, județul Alba

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Matei Corvin, nr. 2, județul Alba

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE ZONĂ FUNCȚIONALĂ, REALIZARE PARCĂRI, MODERNIZARE TRAMA STRADALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 46, județul Alba

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „COMPLETARE FUNCȚIUNI ADMISE ȘI DETALIERE REGULAMENT DE UTILIZARE A TERENULUI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI HOTEL” – Municipiul Alba Iulia, Strada DIMITRIE CANTEMIR, nr. 2A, județul Alba

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ ANSAMBLU URBAN CU SPAȚII SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE ȘI DE LOCUIT CARTIER GHEORGHE ȘINCAI” – intravilan Municipiul Alba Iulia, Strada GHEORGHE ȘINCAI, Nr. 14-18, județul Alba

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN REGIM DE CONSTRUIRE CUPLAT ȘI CREARE STRADĂ ACCES” – Municipiul Alba Iulia, Strada NICOLAE GRIGORESCU, Nr. 11H, județul Alba

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN REGIM ÎNȘIRUIT ȘI ÎMPREJMUIRE” – Municipiul Alba Iulia, Aleea Băișoara, Nr. 3, județul Alba

45. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date – modificare suprafață și parcelare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nufărului, nr. 14

46. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil (teren) înscris în Cf. nr. 91568 cu nr. cad. 91568, situat în Alba Iulia, Str. Energiei

47. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia str. Carpenului

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 2405/107/2018* aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

49. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – (drum) înscris în CF nr. 98492 în suprafaţă de 50 mp aferent străzii Feneș și CF nr. 98490 în suprafață de 37mp aferent străzii Calea Moților, aflat în proprietatea numiților Oprea Petru Florin si Oprea Ioana

50. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, zona Ampoi I

51. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil situat în Alba Iulia zona Ampoi I

52. Diverse :
1 . Informare către Consiliul local cu privire la cerințele adresate Municipiului Alba Iulia de către Societatea de transport public Alba Iulia în cadrul Contractului de delegare a servicului de transport public local nr. 26/48/07.01.2021


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

O fetiţă de doar 7 ani din Ţara Moţilor – Premiul I la Festivalul Naţional de Folclor “Benone Sinulescu”

Unirea Ziarul

Publicat

în

O fetiţă de doar 7 ani din Ţara Moţilor – Premiul I la Festivalul Naţional de Folclor “Benone Sinulescu” La doar 7 ani, Ana Berindei, cursantă a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, prin Şcoala de Arte şi Meşteşuguri – clasa de cânt vocal tradiţional, coordonată de prof. Leontina Fărcaş, a câştigat premiul I (grupa […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea