29 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ioan Casian, cel din Scythia Minor

În data de 29 februarie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe  Sfântul Ioan Casian, străromân de neam.

Sfântul Ioan Casian s-a născut pe la anul 360, într-o familie de oameni de frunte, a primit o educaţie aleasă într-una din renumitele cetăţi greceşti de pe ţărmul apusean al Pontului Euxin, poate la Tomis; cunoştea bine cultura greacă şi latină.

ELIT

La Pontul Euxin sau Marea Neagră, unde locuiau mai ales daco-romani, precum şi greci, în 1912, învăţatul arheolog Vasile Pârvan a descoperit în pădurea satului Şeremet (numit azi Casian, pe valea râului Casimcea), două inscripţii care pomeneau de „hotarele Cassienilor”. înseamnă că învăţatul călugăr purta numele locului natal.

Însufleţit de o arzătoare sete de desăvârşire duhovnicească renunţă de tânăr la atracţiile vieţii lumeşti şi pleacă la Locurile Sfinte însoţit de prietenul său Gherman. Au ajuns amândoi călugări într-o mănăstire din Betleem. Întemeindu-se după cuviinţă în rânduielile vieţii chinoviale, adică de obşte, după modelul de viaţă al călugărilor din Palestina, Mesopotamia şi Capadocia şi simţind în ei dorul de o mai mare desăvârşire, au hotărât să plece în sihăstriile Egiptului.

Mihail David - 2020

Citește și: Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox și cel catolic în următorii ani: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Siliţi de anumite tulburări ivite printre călugări, în jurul anului 400 cei doi prieteni, Ioan şi Gherman, vin la Constantinopol, unde păstorea atunci, ca arhiepiscop, marele dascăl şi cuvântător, Sfântul Ioan Gură de Aur.

În anul 405 Casian şi Gherman au plecat la Roma, rămânând un timp la Roma. Ioan Casian a plecat apoi singur la Massilia, în sudul Galici (azi Marsilia), unde a fost hirotonit preot şi a întemeiat două mănăstiri, una de călugări şi alta de călugăriţe, în jurul anului 415. Le-a dat aceleaşi rânduieli de viaţă pe care le cunoscuse el însuşi la Betleem şi în pustiurile Egiptului. Acolo a şi murit, probabil în anul 435. Curând a fost cinstit ca sfânt, la început în Marsilia şi în sudul Franţei, la 23 iulie, în Biserica răsăriteană (ortodoxă) este prăznuit la 29 februarie, când este an bisect, iar în anii nebisecţi slujba i se cântă în ziua de 28 februarie, la Pavecerniţă.

Ca teolog, Sfântul Ioan Casian a combătut erezia nestoriană, precum şi unele învăţături greşite ale Fericitului Augustin, stabilind adevărurile Ortodoxiei. Opera sa teologică este formată din trei lucrări. Prima se intitula :Despre aşezămintele mănăstireşti cu viaţă de obşte şi despre remediile (leacurile) celor opt păcate principale”, în 12 cărţi.

A doua lucrare – şi cea mai însemnată – purta titlul „Convorbiri cu părinţii”, în 24 de cărţi, în care se ocupa de menirea monahului şi de lupta sa spre desăvârşire.

Ultima lucrare era „Despre întruparea Domnului”, în şapte cărţi, în care combătea pe ereticul Nestorie.

Sursa: doxologia.ro

Sinaxar februarie

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...