28 ianuarie| Ședința CJ Alba: Aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului pentru 2021-2027 și desemnarea a doi consilieri județeni în vederea constituirii unei comisii de evaluare, pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 28 ianuarie 2021. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului pentru 2021-2027 și desemnarea a doi consilieri județeni în vederea constituirii unei comisii de evaluare.

1. Depunerea Jurământului de credinţă de către domnii Oţoiu Marcel şi Ionele Traian-Mihai, supleanţi pe listele Partidului Social Democrat, respectiv Alianţa USR PLUS – Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, a căror mandate de consilier judeţean au fost validate de Tribunalul Alba prin Încheierea nr. 19/CC/F/ 2021 pronunţată în dosarul nr. 45/107/ 2021 în şedinţa Camerei de consiliu din 15 ianuarie 2021

ELIT

2. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 8 ianuarie 2021
Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba

3. Proiect de hotărâre nr. 3/11 ianuarie 2021 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

4. Proiect de hotărâre nr. 4/11 ianuarie 2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) – Tătârlaua – Crăciunelu de Sus – Făget – Tăuni – Valea Lungă (DN 14B)
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ADEZIUNE PLUS ALBA

5. Proiect de hotărâre nr. 5/12 ianuarie 2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142N: DJ 107 – Căpâlna de Jos – Sânmiclăuş (DJ 107V)
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

6. Proiect de hotărâre nr. 6/13 ianuarie 2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti – Ignăţeşti – Bălmoşeşti – Roşia Montană
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

7. Proiect de hotărâre nr. 7/14 ianuarie 2021 privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor județene din Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie 2020
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

8. Proiect de hotărâre nr. 8/14 ianuarie 2021 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, concesionate către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

9. Proiect de hotărâre nr. 9/14 ianuarie 2021 cu privire la trecerea unui bun imobil teren din domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba şi concesionarea acestuia către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

10. Proiect de hotărâre nr. 10/15 ianuarie 2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) – Cenade – Capu Dealului – Limită Judeţul Sibiu
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

11. Proiect de hotărâre nr. 11/15 ianuarie 2021 privind Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

12. Proiect de hotărâre nr. 12/19 ianuarie 2021 cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

13. Proiect de hotărâre nr. 13/19 ianuarie 2021 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

14. Proiect de hotărâre nr. 14/19 ianuarie 2021 privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare și modificarea poziţiilor corespunzătoare în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

15. Proiect de hotărâre nr. 15/19 ianuarie 2021 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

16. Proiect de hotărâre nr. 16/19 ianuarie 2021 privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice

17. Proiect de hotărâre nr. 17/20 ianuarie 2021 cu privire la modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

18. Proiect de hotărâre nr. 18/20 ianuarie 2021 privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT – Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT – Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

19. Proiect de hotărâre nr. 19/20 ianuarie 2021 privind utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent sursei de finanţare D Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

20. Proiect de hotărâre nr. 20/20 ianuarie 2021 cu privire la propunerea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri

21. Proiect de hotărâre nr. 21/20 ianuarie 2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – casă cu teren – monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030 Sebeş
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

22. Proiect de hotărâre nr. 22/21 ianuarie 2021 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice

23. Raportul anual de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020
Prezintă: Vasile BUMBU – Secretar general al Județului Alba, Preşedintele Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba

24. Raportul anual de activitate al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020
Prezintă: dr. Teodora MARCHIDANU – Preşedintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba

25. Consultarea Planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale elaborate de autorităţi ale administraţiei publice locale din Judeţul Alba

26. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Extinderea rețelelor electrice de pe străzile Turnătoriei și Minerva din Bărăbanț: Aviz faborabil pentru studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate pentru extinderea rețelelor electrice de distribuție din zona străzilor Turnătoriei și Minerva din cartierul Bărăbanț a fost… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro