Rămâi conectat

Ştirea zilei

28 februarie| Ședința CL Alba Iulia: Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia și numirea ca „Cetățean de onoare” a poetului Ion Mărgineanu, pe ordinea de zi

Publicat

în

28 februarie| Ședința CL Alba Iulia: Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia și numirea ca „Cetățean de onoare” a poetului Ion Mărgineanu, pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă publică ordinară pentru ziua de joi, 28 februarie 2022, de la ora 13:00, la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022

Elit - Gustul Desăvârșit

2. Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de membru şi membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia, sesiunea 2022

3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia domnului Ioan Marginean, cunoscut sub pseudonimul literar Ion Mărgineanu

4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Alba Iulia şi Asociaţia ”Prietenii lui Azor”

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea contravalorii atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii 432 din 2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alba Iulia şi Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia

7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la acordul de parteneriat nr. 96008/2021 aprobat prin Hotărârea nr. 295/2021 a Consiliului local

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 315/2019 a Consiliului local de aprobare a proiectului „Reabilitare infrastructură reţea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1”, cod SMIS 125328 şi a cheltuielilor legate de proiect

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 219/2018 a Consiliului local cu modificările şi completările ulterioare

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei şi contribuţiei Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Alba Iulia Incluzivă (GAL Alba Iulia Incluzivă) aferentă anului 2022

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din municipiul Alba Iulia

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii instituţiei publice cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului local din „Direcţia Creşe” în ”Creşa Municipiului Alba Iulia”, începând cu 1 martie 2022

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 378/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Alba Iulia

15. Proiect de hotarâre privind privind aprobarea participării la finanţarea obiectivului ”Extindere reţele electrice de distribuţie în zona străzilor Viadana, Mogos, Sadu si Apuseni, din Municipiul Alba Iulia” şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici

16. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia Nr. 84441/2012

17. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire reţea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Victor Hugo, Bistra, Stadionului (inclusiv Aleea Sportivilor), Cindrel, Veneţia, Parâng, Orizont 18, Gardeniei, Garoafelor, Răzoarelor, Şugag, Jidvei, Dimitrie Paciulea, Padiş, Cedrului, Viorelelor, Poiana Ruscăi, Muncel

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI REGLEMENTARE TRAMA STRADALA”, JUdEţUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA HATEG, FN, solicitant BACIU GRIGORE CORIOLAN, BACIU LILIANA, BACIU SIMINA, OPRUTA CRISTINA, STEFAN MONICA NICOLETA, ARION FLORINA EUGENIA, SARBU MARIA, SARBU CATALIN AUREL.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA – MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE IN ZONA L6B”, JUDETUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA HAIDUCILOR, NR. 96, solicitant LOPAZAN LUCIAN RAZVAN, LOPAZAN MADALINA.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ – ANULARE STRADA REGLEMENTATA PRIN PUZ APROBAT CU HCL 195/2013, art 8, IN ZONA L1”, JUDETUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA AFRODITA, NR. 4, solicitant MADINI INVESTITII SRL

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZARE DRUM ACCES”, JUDETUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA GHEORGHE MAGHERU, FN, solicitant NEAMTU ALEXANDRU, NEAMTU DIANA BIANCA

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER”, JUDETUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA CALEA MOŢILOR, NR. 214A, solicitant CREMA BUILDING SRL, CASA ORHIDEEA SRL, CREMA CAPITAL SRL

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Planul Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI EXISTENTE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINŢE UNIFAMILIALE, ANEXE GOSPODAREASTI SI IMPREJMUIRE”, JUDEŢUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA CARPENULUI, NR. 139, solicitant TODOR GHEORGHE , TODOR ELENA

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Planul Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE 3 TRONSOANE DE LOCUINŢE COLECTIVE”, JUDETUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA DUPĂ GRĂDINI, NR. 22, solicitant VINERSAR FLORIN STEFAN

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Planul Urbanistic de Detaliu „DEMOLARE CLĂDIRI EXISTENTE (C1, C2) ŞI CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ” – JUDEŢUL ALBA, MUNICIPiUl ALBA IULIA, STR. LIVEZII, NR. 41F, solicitant: HERMES B.M. SRL

26. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 450/2021 a Consiliului local privind REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI prin modificarea şi completerea art. 51, art. 52 şi art. 54 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 450/2021 a Consiliului local, solicitant: MUNICIPIUL ALBA IULIA

27. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea COMPONENŢEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM (C.T.A.T.U.) stabilită prin Hotărârea nr. 305/2021 a Consiliului local şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, solicitant: MUNICIPIUL ALBA IULIA

28. Proiect de hotărâre privind propunerea de „RELOCARE ŞI CONSTRUIRE MONUMENT DE FOR PUBLIC” – JUDEŢUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STR. UNIRII, FN, solicitant: MUNICIPIUL ALBA IULIA

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr.42.266/2017 şi a contractului de închiriere nr.42.268/2017 încheiate între municipiul Alba lulia şi SC ECOMOBILITATE SRL către SC ITINERATOUR SRL

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în plată către municipiul Alba Iulia de către debitorii Muntean Angela, Polgar Tibor, Polgar Aurelia, Tiucă Dumitru şi Tiucă Sanda Minodora a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr.35

31. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din Actul adiţional anexă la Hotărârea nr.352/2021 a Consiliului local privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.56119/2020 încheiat între municipiul Alba Iulia şi Asociaţia Excelenţa Apulum Alba Iulia

32. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din Actul adiţional anexă la HCL nr.351/2021 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.56.193/2020 încheiat între municipiul Alba Iulia şi SC Begli Event SRL

33. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, str.Sălciua

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.7.985/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia şi AF ŞTEF IOAN

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.32.089/2012 încheiat între municipiul Alba Iulia şi SC GAMI CLEAN SRL

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Orizontului, Gang parter bl.A4

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Brânduşei, FN

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Haţeg, FN

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui imobil(construcţie + teren) către Asociaţia Cultul Eroilor ’’Regina Maria”

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr 5 La contractul de asociere nr 46064/30.12.2011, si modificarea corespunzatoare a Regulamentului de Organizare si Functionare al Ocolului Silvic Sebes R.A.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Ocolului Silvic Sebeş R.A. pentru anul 2022

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii nr. 105/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

43. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Francisca

44. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipului Alba Iulia- domeniul public asupra unor parcele de teren (drumuri şi canale) cuprinse în Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară în municipiul Alba Iulia

45. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de rectificare suprafaţă, alipire şi înscriere a dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 43

46. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 420/2021 a Consiliului local privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiş

47. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, zona Schit Şeigău, PUZ.195/2013, Tronsoane din strada Olimp, Spiru Haret si Calypso

48. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Mihail Kogălniceanu

49. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a cotei de 16,6/313 mp teren intravilan înscris în CF.nr.71387 – C1-U15 Alba Iulia cu nr.topo.2952/2/2/XVI situat în Alba Iulia, str.Poligonului nr.6A, Bl.C7, Ap.16, Jud. Alba în favoarea numitei Creivean Iuliana Gyongyi

50. Proiect de hotărâre privind privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr.2718/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

51. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 505/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea derulării şi finanţării programului de dezvoltare a învăţământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia – „EDU Alba Iulia”, în anul 2022

52. Diverse.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

16-18 mai: Caravana mobilă pentru screeningul cancer de col uterin va ajunge zilele acestea în judeţul Alba. Programul caravanei

Publicat

în

16-18 mai: Caravana mobilă pentru screeningul cancer de col uterin va ajunge zilele acestea în judeţul Alba. Programul caravanei

Caravana mobilă pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezentă în perioada 16-18 mai în localităţile Vinţu de Jos, Pianu, Sebeş, Dostat şi Spring, din judeţul Alba.

Invităm femeile din grupul ţintă 24-29 de ani să participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuită Babeş-Papanicolaou, program dedicat promovarii prevenirii şi depistării precoce a cancerului de col uterin.

Elit - Gustul Desăvârșit

În cadrul acestei acţiuni, femeile cu vârsta între 24 şi 29 de ani vor beneficia de consult de specialitate şi le vor fi recoltate probe pentru testare Babeş Papanicolau, în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin.

Programul caravanei în perioada 16-18.05.2022 este următorul:

– Vinţu de Jos – 16.05.2022, începând cu ora 17.30;
– Pianu – 16.05.2022, începând cu ora 18.30;
– Sebeş – 17.05.2022, începând cu ora 11.00 (Casa de Cultură);
– Dostat – 18.05.2022, începând cu ora 17.30;
– Spring – 18.05.2022, începând cu ora 18.30;

De asemenea, tot în cadrul acestor evenimente vor avea loc acţiuni de informare-educare-conştientizare cu scopul de a atrage atenţia autorităţilor publice asupra importanţei derulării unui screening de col uterin la nivel regiunii Centru, de a creşte numărul femeilor care se duc regulat la controale medicale şi care conştientizează importanţa depistării precoce a cancerului, precum şi de a influenţa percepţiile şi atitudinea societăţii pentru a schimba obiceiurile şi comportamentele membrilor săi.

„Vara asta lansăm o provocare pentru toate tinerele din grupa de vârstă 24-29 de ani, aceea de a avea grijă de propria sănătate!
Astfel, le invităm să pună grija pentru sănătate în topul listei lor de priorități!
Ca medic, recomand tinerelor să facă o vizită la medicul ginecolog obligatoriu, indiferent câte alte lucruri au de făcut. 5 minute dedicate vizitei la medicul ginecolog şi testării Babeş-Papanicolaou le poate feri de neplăceri și chiar le poate salva viața”, a declarat Sef Lucrări Dr. Cosmina Cristina UZUN, Manager Proiect.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

16 mai 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Publicat

în

16 mai 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

La nivelul județului Alba, luni, 16 mai 2022, s-au înregistrat 3 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.

Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 15 mai 2022, COVID-19 în Alba. 4 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.

Elit - Gustul Desăvârșit

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53834 de persoane confirmate, 52431 persoane vindecate, 1.290 decese.

Duminică, în județul Alba au fost prelucrate în total 241 teste, 148 PCR, 93 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 465454 mai exact, 356338 de teste PCR și 108968 de teste rapide.

Localitățile din care provin cele 3 noi cazuri de coronavirus:

ALBA IULIA – 1
CIUGUD – 1
SASCIORI – 1

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate Populatie Incidenta Cazuri active
POŞAGA 893 2.24 2
RIMETEA 990 2.02 2
OHABA 583 1.72 1
VALEA LUNGĂ 3115 1.28 4
ORAŞ OCNA MUREŞ 13788 0.8 11
METEŞ 2751 0.73 2
LUPŞA 2836 0.71 2
MUNICIPIUL BLAJ 20622 0.68 14
SÂNTIMBRU 3019 0.66 2
ORAŞ TEIUŞ 7148 0.56 4
NOŞLAC 1816 0.55 1
CRICĂU 1965 0.51 1
MIRĂSLĂU 1945 0.51 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76685 0.51 39
LOPADEA NOUĂ 2494 0.4 1
ŞPRING 2537 0.39 1
ŞUGAG 2856 0.35 1
ORAŞ CUGIR 25354 0.32 8
MIHALŢ 3213 0.31 1
CIUGUD 3293 0.3 1
PIANU 3563 0.28 1
ORAŞ ZLATNA 7779 0.26 2
GALDA DE JOS 4414 0.23 1
ŞONA 4365 0.23 1
MUNICIPIUL AIUD 25133 0.2 5
MUNICIPIUL SEBEŞ 32855 0.12 4
ALBAC 1939 0 0
ALMAŞU MARE 1197 0 0
ARIEŞENI 1533 0 0
AVRAM IANCU 1411 0 0
BERGHIN 1882 0 0
BISTRA 4496 0 0
BLANDIANA 877 0 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2259 0 0
BUCIUM 1379 0 0
CÂLNIC 1932 0 0
CENADE 1046 0 0
CERGĂU 1629 0 0
CERU-BĂCĂINŢI 227 0 0
CETATEA DE BALTĂ 3061 0 0
CIURULEASA 1123 0 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2142 0 0
CUT 1272 0 0
DAIA ROMÂNĂ 3115 0 0
DOŞTAT 1014 0 0
FĂRĂU 1470 0 0
GÂRBOVA 2133 0 0
GÂRDA DE SUS 1467 0 0
HOPÂRTA 1157 0 0
HOREA 1898 0 0
IGHIU 7110 0 0
ÎNTREGALDE 551 0 0
JIDVEI 5301 0 0
LIVEZILE 1147 0 0
LUNCA MUREŞULUI 2540 0 0
MOGOŞ 744 0 0
OCOLIŞ 498 0 0
ORAŞ ABRUD 5141 0 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3743 0 0
ORAŞ CÂMPENI 7120 0 0
POIANA VADULUI 1041 0 0
PONOR 574 0 0
RĂDEŞTI 1271 0 0
RÂMEŢ 491 0 0
ROŞIA DE SECAŞ 1580 0 0
ROŞIA MONTANĂ 2690 0 0
SĂLCIUA 1367 0 0
SĂLIŞTEA 2327 0 0
SÂNCEL 2579 0 0
SĂSCIORI 6485 0 0
SCĂRIŞOARA 1486 0 0
ŞIBOT 2327 0 0
SOHODOL 1658 0 0
STREMŢ 2419 0 0
UNIREA 4823 0 0
VADU MOŢILOR 1268 0 0
VIDRA 1500 0 0
VINŢU DE JOS 5528 0 0


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Accident rutier la Abrud: Un șofer „alcoolizat” a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un garaj și un autoturism

Publicat

în

Accident rutier la Abrud: Un șofer „alcoolizat” a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un garaj și un autoturism

Un accident rutier a avut loc duminică, 15 mai, în Abrud, unde un șofer, cu o alcoolemie de 0,80 mg/l a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un garaj și un autoturism.

La data de 15 mai 2021, în jurul orei 04.40, polițiștii din Abrud, au intervenit pe strada Gura Cornei din oraș, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Un bărbat de 32 de ani, din comuna Roșia Montană, în timp ce conducea un autoturism, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un garaj și un autoturism.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare