Rămâi conectat

Ştirea zilei

28 februarie| Ședința CL Alba Iulia: Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia și numirea ca „Cetățean de onoare” a poetului Ion Mărgineanu, pe ordinea de zi

Ziarul Unirea

Publicat

în

28 februarie| Ședința CL Alba Iulia: Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia și numirea ca „Cetățean de onoare” a poetului Ion Mărgineanu, pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă publică ordinară pentru ziua de joi, 28 februarie 2022, de la ora 13:00, la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022

2. Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de membru şi membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia, sesiunea 2022

3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia domnului Ioan Marginean, cunoscut sub pseudonimul literar Ion Mărgineanu

4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Alba Iulia şi Asociaţia ”Prietenii lui Azor”

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea contravalorii atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii 432 din 2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alba Iulia şi Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia

7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la acordul de parteneriat nr. 96008/2021 aprobat prin Hotărârea nr. 295/2021 a Consiliului local

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 315/2019 a Consiliului local de aprobare a proiectului „Reabilitare infrastructură reţea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1”, cod SMIS 125328 şi a cheltuielilor legate de proiect

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 219/2018 a Consiliului local cu modificările şi completările ulterioare

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei şi contribuţiei Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Alba Iulia Incluzivă (GAL Alba Iulia Incluzivă) aferentă anului 2022

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din municipiul Alba Iulia

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii instituţiei publice cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului local din „Direcţia Creşe” în ”Creşa Municipiului Alba Iulia”, începând cu 1 martie 2022

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 378/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Alba Iulia

15. Proiect de hotarâre privind privind aprobarea participării la finanţarea obiectivului ”Extindere reţele electrice de distribuţie în zona străzilor Viadana, Mogos, Sadu si Apuseni, din Municipiul Alba Iulia” şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici

16. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia Nr. 84441/2012

17. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire reţea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Victor Hugo, Bistra, Stadionului (inclusiv Aleea Sportivilor), Cindrel, Veneţia, Parâng, Orizont 18, Gardeniei, Garoafelor, Răzoarelor, Şugag, Jidvei, Dimitrie Paciulea, Padiş, Cedrului, Viorelelor, Poiana Ruscăi, Muncel

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI REGLEMENTARE TRAMA STRADALA”, JUdEţUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA HATEG, FN, solicitant BACIU GRIGORE CORIOLAN, BACIU LILIANA, BACIU SIMINA, OPRUTA CRISTINA, STEFAN MONICA NICOLETA, ARION FLORINA EUGENIA, SARBU MARIA, SARBU CATALIN AUREL.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA – MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE IN ZONA L6B”, JUDETUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA HAIDUCILOR, NR. 96, solicitant LOPAZAN LUCIAN RAZVAN, LOPAZAN MADALINA.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ – ANULARE STRADA REGLEMENTATA PRIN PUZ APROBAT CU HCL 195/2013, art 8, IN ZONA L1”, JUDETUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA AFRODITA, NR. 4, solicitant MADINI INVESTITII SRL

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZARE DRUM ACCES”, JUDETUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA GHEORGHE MAGHERU, FN, solicitant NEAMTU ALEXANDRU, NEAMTU DIANA BIANCA

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER”, JUDETUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA CALEA MOŢILOR, NR. 214A, solicitant CREMA BUILDING SRL, CASA ORHIDEEA SRL, CREMA CAPITAL SRL

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Planul Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI EXISTENTE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINŢE UNIFAMILIALE, ANEXE GOSPODAREASTI SI IMPREJMUIRE”, JUDEŢUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA CARPENULUI, NR. 139, solicitant TODOR GHEORGHE , TODOR ELENA

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Planul Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE 3 TRONSOANE DE LOCUINŢE COLECTIVE”, JUDETUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STRADA DUPĂ GRĂDINI, NR. 22, solicitant VINERSAR FLORIN STEFAN

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Planul Urbanistic de Detaliu „DEMOLARE CLĂDIRI EXISTENTE (C1, C2) ŞI CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ” – JUDEŢUL ALBA, MUNICIPiUl ALBA IULIA, STR. LIVEZII, NR. 41F, solicitant: HERMES B.M. SRL

26. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 450/2021 a Consiliului local privind REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI prin modificarea şi completerea art. 51, art. 52 şi art. 54 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 450/2021 a Consiliului local, solicitant: MUNICIPIUL ALBA IULIA

27. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea COMPONENŢEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM (C.T.A.T.U.) stabilită prin Hotărârea nr. 305/2021 a Consiliului local şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, solicitant: MUNICIPIUL ALBA IULIA

28. Proiect de hotărâre privind propunerea de „RELOCARE ŞI CONSTRUIRE MONUMENT DE FOR PUBLIC” – JUDEŢUL ALBA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STR. UNIRII, FN, solicitant: MUNICIPIUL ALBA IULIA

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr.42.266/2017 şi a contractului de închiriere nr.42.268/2017 încheiate între municipiul Alba lulia şi SC ECOMOBILITATE SRL către SC ITINERATOUR SRL

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în plată către municipiul Alba Iulia de către debitorii Muntean Angela, Polgar Tibor, Polgar Aurelia, Tiucă Dumitru şi Tiucă Sanda Minodora a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr.35

31. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din Actul adiţional anexă la Hotărârea nr.352/2021 a Consiliului local privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.56119/2020 încheiat între municipiul Alba Iulia şi Asociaţia Excelenţa Apulum Alba Iulia

32. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din Actul adiţional anexă la HCL nr.351/2021 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.56.193/2020 încheiat între municipiul Alba Iulia şi SC Begli Event SRL

33. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, str.Sălciua

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.7.985/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia şi AF ŞTEF IOAN

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.32.089/2012 încheiat între municipiul Alba Iulia şi SC GAMI CLEAN SRL

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Orizontului, Gang parter bl.A4

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Brânduşei, FN

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Haţeg, FN

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui imobil(construcţie + teren) către Asociaţia Cultul Eroilor ’’Regina Maria”

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr 5 La contractul de asociere nr 46064/30.12.2011, si modificarea corespunzatoare a Regulamentului de Organizare si Functionare al Ocolului Silvic Sebes R.A.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Ocolului Silvic Sebeş R.A. pentru anul 2022

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii nr. 105/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

43. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Francisca

44. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipului Alba Iulia- domeniul public asupra unor parcele de teren (drumuri şi canale) cuprinse în Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară în municipiul Alba Iulia

45. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de rectificare suprafaţă, alipire şi înscriere a dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 43

46. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 420/2021 a Consiliului local privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiş

47. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, zona Schit Şeigău, PUZ.195/2013, Tronsoane din strada Olimp, Spiru Haret si Calypso

48. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Mihail Kogălniceanu

49. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a cotei de 16,6/313 mp teren intravilan înscris în CF.nr.71387 – C1-U15 Alba Iulia cu nr.topo.2952/2/2/XVI situat în Alba Iulia, str.Poligonului nr.6A, Bl.C7, Ap.16, Jud. Alba în favoarea numitei Creivean Iuliana Gyongyi

50. Proiect de hotărâre privind privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr.2718/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

51. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 505/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea derulării şi finanţării programului de dezvoltare a învăţământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia – „EDU Alba Iulia”, în anul 2022

52. Diverse.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Curiozitățile neștiute ale unei comune din Alba: gardurile ”irlandeze” de la Nemeși, frasinul uriaș de la Hărăști, chipul lui Decebal de pe muntele Struțu și ”gropile cu picioci” de la Poieni

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Curiozitățile neștiute ale unei comune din Alba: gardurile ”irlandeze” de la Nemeși, frasinul uriaș de la Hărăști, chipul lui Decebal de pe muntele Struțu și ”gropile cu picioci” de la Poieni Comuna Vidra din Munţii Apuseni deţine câteva curiozităţi suficiente pentru a determina un turist să o viziteze. Localitatea deține un record care nu va […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea