23 martie: Ședință ordinară la Consiliul Local Aiud. Aprobarea bugetului general al municipiului pe 2017, printre cele 29 de proiecte de pe ordinea de zi

Joi, 23 martie 2017, începând cu ora 14.00, în sala Ion I.C. Brătianu a Primăriei municipiului Aiud, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

Ș edința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016 şi a anilor anteriori, în anul 2017.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2017 ale Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2017 ale Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2017 ale Spitalului Municipal Aiud.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Aiud pe anul 2017.
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activități nonprofit de interes local, precum și pentru stabilirea componenței comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanţări nerambursabile și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local subordonat Consiliului Local Aiud pentru anul 2017.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice „Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud”.
 1. Proiect de hotărâre privind avizarea Proiectului nr. 4687/2016 –  Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism Municipiul Aiud.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea autorizaţiilor taxi atribuite transportatorilor autorizaţi SC SOFICĂ FAM SRL-D, SC LEXUS PROD SRL.
 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a imobilului teren situat administrativ în Aiud, str. T. Tudoran, nr. 72 E, înscris în CF nr. 81633 Aiud, cu suprafața de 3076 m2 către SC GREENDAYS VRPA SA – Sucursala Aiud.
 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Aiud.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat între Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Alba prin Ocolul Silvic Aiud şi Consiliul Local Aiud  în vederea alocării de lemn de foc din fondul forestier proprietate publică a  statului  de pe raza municipiului Aiud pentru comunităţile locale.
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea cu titlu gratuit a parcării nr. 378 din str. Unirii, respectiv a parcării nr. 355 din str. Mihai Viteazu.

15. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Centrului Bugetar ,,Axente Sever” Aiud asupra Centralei Termice nr.1  și aprobarea Documentației tehnice de identificare, schimbarea destinației imobilului și apartamentare.

INFORMARE COVID-19
 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „ PIA – Prevenția Inimii Aiud”.
 2. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Ziua Sănătății”.
 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Ziua Internațională a Romilor” 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizaţia pentru anul 2017 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ APA ALBA”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate şi a Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în baza Legii 116/2002.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Biblioteci Municipale „Liviu Rebreanu” Aiud din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru funcționarea Pieţei Agroalimentare Dr. Constantin Hagea.
 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unor terenuri, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului pentru acordarea de servicii sociale cu furnizorul de servicii sociale DGASCP Alba, în favoarea beneficiarului Verneș Ileana – persoană pusă sub interdicție judecătorească.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Gyomaendrőd (Ungaria) a unei delegaţii a Municipiului Aiud, în perioada 29 aprilie – 1 mai 2017, la Festivalul Internațional al Cașului și a Brânzei.
 1. Raportul Primarului municipiului Aiud privind starea economică, socială şi de mediu a U.A.T. Municipiul Aiud pentru perioada 24.06.2016 – 31.12.2016.
 2. Raportul de activitate al d-nei viceprimar Lőrincz Helga pentru perioada 24.06.2016 – 31.12.2016.
 3. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pentru perioada 24.06.2016 – 31.12.2016.

                                                                       

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...