21 de milioane de euro fonduri nerambursabile REGIO pentru micile firme din Regiunea Centru

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a susţinut, până în prezent, cu mai mult de 21,3 milioane euro fonduri nerambursabile, din bugetul Programului Operaţional Regional, dezvoltarea a 190 microintreprinderi din cele şase judeţe ale Regiunii Centru. Proiectele au o valoare totală ce depăşeşte 36 milioane euro. Fondurile sunt destinate lucrărilor de modernizare, reabilitare, construcţie sau dotare pentru microintreprinderi, indiferent ca investiţiile se realizează în hale de producţie, depozite, clinici şi cabinete medicale, baze sportive sau centre de fitness, service-uri auto, pensiuni turistice, sau alte activităţi productive sau de prestări servicii. Fondurile sunt alocate din bugetul aferent domeniului major de interventie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor, din cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 4.
Bugetul alocat acestui domeniu pe perioada 2007-2013, la nivelul Regiunii Centru, este de 21,81 milioane euro. Pe parcursul celor două sesiuni de depunere de proiecte lansate la nivel regional în anul 2008 şi în anul 2009, au fost depuse pe acest domeniu un număr de 668 proiecte, ce au solicitat spre finanţare nerambursabil suma de 75,62 milioane euro. Din cele 190 de proiecte contractate până în prezent pe acest domeniu un număr de 51 de microintreprinderi şi-au finalizat proiectele, iar o parte din societăţile comerciale care au beneficiat de finanţare au revenit şi depus noi cereri de fonduri nerambursabile, în cea de-a doua sesiune de depunere. Acest lucru a fost posibil numai prin iîncadrarea sumei solicitate în maximul de 200.000 euro, ce pot fi alocaţi spre finanţare nerambursabilă pe parcursul a trei ani.
„Este unul dintre cele mai solicitate domenii de finanţare nerambursabilă de la nivelul Regiunii Centru. Acest fapt se datorează nevoii acute de fonduri nerambursabile pentru susţinerea firmelor, mai ales în perioada de declin economic. Considerăm că, prin implementarea acestor proiecte, pe lângă investiţiile realizate, odată cu echipamentele şi dotările achiziţionate, beneficiarii vor mai câştiga şi experienţa necesară pentru a continua accesarea de noi fonduri pe viitor. Pentru Regiunea Centru, prin finanţarea microintreprinderilor, vom obţine peste 700 locuri de muncă, precum şi firme stabile ce fac faţă provocărilor economice. Asta se va traduce, în final, în extinderea ariei de activitate a societăţilor comerciale, ducând la creşterea nivelului de dezvoltare al regiunii”, a declarat Simion Creţu, director general ADR Centru.
Prin contractele ce se vor semna în perioada imediat următoare, ADR Centru va atinge indicatorul de contractare de 100% al bugetului alocat, gradul de absorbţie înregistrat pe acest domeniu, la nivel regional, fiind de peste 18%. Dintre proiectele depuse la sediul ADR Centru, în cea de-a doua sesiune de depunere – diferită de prima sesiune prin faptul că s-a putut solicita 100% finanţare nerambursabilă pentru cheltuielile eligibile – au fost semnate 116 contracte de finanţare nerambursabilă, prin care au fost solicitate peste 14,7 milioane euro fonduri nerambursabile. (N.L.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei