20-23 septembrie: Reuniunea Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungare ”Istorie, Genealogie și Transfaeruri culturale”, la universitatea din Alba Iulia. PROGRAM

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Facultatea de Istorie și Filologie, în parteneriat cu Academia Română, organizează, în perioada 20-23 septembrie 2016, la sediul instituției universitare albaiuliene, Reuniunea Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungare „Istorie, Genealogie și Transferuri culturale”.

În dialogul dintre cele două istoriografii se vor angaja un număr de 18 academicieni, cercetători și cadre didactice universitare din România și Ungaria, cu preocupări în tematica de referință a conferinței.

ELIT

Deschiderea Reuniunii va avea loc miercuri, 21 septembrie 2016, ora 9.30 în Sala Consiliului de Administrație (Palatul Apor).

Programul celei de-a XXIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară:

Marți/Kedd 20 septembrie/szeptember 20 2016

Primirea participanților la Casa de oaspeți a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.6, Alba Iulia – persoană de contact conf. univ. dr. Laura Stanciu, tel. 0040744112611.

A vendégek fogadása a gyulafehérvári „1 December 1918” Egyetemének Vendégházában, Bethlen Gábor utca, 6 szám alatt, Gyulafehérvár- kapcsolattartó személy dr. Laura Stanciu, egyetemi docens, tel. 0040744112611.

Miercuri/Szerda 21 septembrie/szeptember 21 2016

9.30-10.00 – Sala Consiliului de administrație (Palatul Apor)/Igazgatótanács Terem (Apor Palota)

Deschiderea Reuniunii/A Találkozó Megnyitója

Alocuțiuni oficiale/Hivatalos Résztvevők: prof. univ. dr. Daniel Breaz, rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia/egyetemi profeszor, a „1 December 1918” gyulafehérvári Egyetem Rektora.

– prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, președintele Părții Române a Comisiei Mixte/egyetemi professor, a Román Akadémia levelezőtagja, a Vegyes Komiszió román Elnöke.

– prof. univ. dr. Miskolczy Ambrus, președintele Părții Ungare a Comisiei Mixte/egyetemi profeszor, a Vegyes Komiszió magyar Elnöke.

  1. Gabriel Rustoiu, directorul general al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia/a gyulafehérvári Nemzeti Muzeum Igazgatója.

10.00-12.00 – Sala Consiliului de administrație (Palatul Apor)/Igazgatótanács Terem (Apor Palota)

Ședința I/Első Ülésszak

„Istorie și genealogie”/„Tőrténelem és Genealógia”

Moderatori/Az Ülésszak Vezetői: Nicolae Edroiu, Szász Zoltán

10.00-10.30 – Nicolae Edroiu, Stadiul actual al cercetărilor genealogice din România/A genealógiai kutatások jelenlegi helyzete Romániában .

10.30-11.00 – Tarsoly István, Noi posibilități de cercetare în domeniul genealogiei/Új kutatási lehetőségek a genealógiában.

11.00-11.30 – Anton Dörner, Contribuții istorice la ramura orăștiană a familiei Olahus/Hozzájárulások a Oláhus szászvárosi családi ágának felkutatásához.

11.30-12.00 – Discuții/Tanácskozás.

12.00-12.15 – Pauză de cafea/Kavé szünet.

12.15-14.30 – Sala Ștefan Apor (Palatul Apor)/Apor István Terem (Apor Palota)

Ședința a II-a/Második Ülésszak

„Istorie și genealogie”/„Tőrténelem és Genealógia”

Moderatori/Az Ülésszak Vezetői: Susana Andea, Ștefan S. Gorovei

12.15- 12.45 – Maria Magdalena Székely, Înrudirea în Moldova-loc de memorie/Rokonságok Moldovában-emlék helyek.

12.45- 13.15 – Susana Andea, Scriitori din cancelaria princiară. Schițe de genealogie/A hercegi kancelária irnokai. Genealógiai vázlatok.

13.15-13.45 – Avram Andea, Petru Dobra: genealogie și cursus honorum/Dobra Péter: genealógia és cursus honorum.

13.45-14.30 – Discuții/ Tanácskozás.

15.00-16.30 – Recepție la Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, oferită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia/Hivatalos Fogadtatás a Főtisztelendő gyulafehérvári Görög-Keleti Érsekhez.

17.00-17.45Vizită la Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia/Látogatás a gyulafehérvári Batthyaneum Könyvtárban.

18.00-19.30 – Vizită la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia/Látogatás a gyulafehérvári Nemzeti Múzeumban.

Joi/Csütörtök 22 septembrie/szeptember 22 2016

9.30-12.00 – Sala Ștefan Apor (Palatul Apor)/ Apor István Terem (Apor Palota)

Ședința a III-a/Harmadik Ülésszak

„Istorie și genealogie”/„Tőrténelem és Genealógia”

Moderatori/Az Ülésszak Vezetői: Nagy Levente, Maria Magdalena Székely

9.30-10.00 – Nagy Levente, Genealogii reale și fictive de la Nicolae Olahus la Eszterházi Pál/Fiktív és reális geneológiák Oláh Miklóstól Esterházy Pálig.

10.00-10.30 – Ștefan S. Gorovei, Armeni din Moldova în Transilvania, Ungaria și-n lumea largă. Un studiu de caz/Moldovai őrmények Erdélyben, Magyarországban és a nagyvilágban. Esettanulmány. 4

10.30-11.00 – Miskolczy Ambrus, Geneologia superstițiilor și transferul cultural. (Ancheta lui M. Brukenthal din anul 1789)/A babonák geneológiája és a kulturális transzfer. (M. Brukenthal 1789-es ankétja).

11.00-11.30 – Lajtai László, Genealogia și făurirea națiunii. Problematica descendenței Huniazilor în manualele de istorie din secolul al XIX-lea/Genealógia és nemzetépítés. A Hunyadi-család származásának problematikája a 19. századi magyar történelem-tankönyvekben.

11.30-12.00 – Discuții/Tanácskozás.

12.00-12.15 – Pauză de cafea/Kavé szünet

12.15-14.45 – Sala Consiliului de administrație (Palatul Apor)/Igazgatótanács Terem (Apor Palota)

Ședința a IV-a/Negyedik Ülésszak

„Transferuri culturale”/„Kulturális transzferek”

Moderatori/Az Ülésszak Vezetői: Laura Stanciu, Ábrahám Barna

12.15-12.45 – Toth C. Norbert, Genealogia în sprijinul arhondologiei: nume similare-persoane diferite/A genealógia, mint az archontológia segítője: azonos név-különböző személyek.

12.45 – 13.15 – Laura Stanciu, Raportul Confesiune-Națiune la românii ardeleni. O analiză comparativă la 17.50 și la 18. 50/Felekezet és nemzet az erdélyi románoknál. Összehasonlitó analizis1750-es és 1850-es években.

13.15 – 13.45 – Remus Câmpeanu, Spații ardelene ale transferului cultural în veacul al XVIII-lea/A XVIII-ik századbeli kulturális transzfer erdélyi hejszinei .

13.45 – 14.15 – Ábrahám Barna, Confesionalism sau conturarea unei culturi comune? Românii și slovacii în secolul al XIX/lea/Felekezetiség vagy közös kultúraépítés? Románok és szlovákok a 19. században.

14.15-14.45 – Discuții/Tanácskozás.

15.00 – Excursie de documentare științifică la Mănăstirea Râmeț, jud. Alba/Tudományos jellegü látogatás a Râmeți kolostorhoz (Alba megye).

Vineri/ 23 septembrie/ 2016

Plecarea oaspeților/A vendégek távozása. (C.M.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...