Rămâi conectat

Curier Județean

16-20 septembrie: PROGRAMUL Festivalului Internaţional de Teatru de Tineret ”Apollo” din Alba Iulia

Publicat

în

16-20 septembrie: PROGRAMUL Festivalului Internaţional de Teatru de Tineret ”Apollo” din Alba Iulia

Timp de patru zile, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, trupe de teatru și artiști din țară și din străinătate vor oferi publicului 12 spectacole diverse – de la dramă la comedie, de la farsă și Commedia dell Arte la teatru realist, absurd și contemporan, precizează organizatorii.

La ediţia din acest an vor fi prezente în program 9 grupuri: trei din străinătate (Germania, Italia, Ucraina) şi șase din România:

Electrica Furnizare Discount

IL LUOGO IN BUIO (Napoli, Italia)

THAG Theater (Stuttgart, Germania)

MASKAM RAD (Kiev, Ucraina)

TEATRUL 21  (Iaşi, România)

Tudor Ostafie (Iași, România)

STUDIO24 (București, România)

TRUVERII (Bucureşti, România)

DELART (Alba Iulia, România)

SKEPSIS (Alba Iulia, România)

Ediţia din acest an se bucură de prezenţa Elenei Ivanca, o colaboratoare apropiată a Grupului Skepsis și cunoscută actriță a Teatrului Național Cluj Napoca. Ea va susține un spectacol în cadrul festivalului și va avea sarcina de a oferi un feedback critic participanţilor.

Se vor organiza pentru participanţi sesiuni de discuţii în scopul facilitării schimbului de experienţă, dezvoltării abilităţilor artistice şi împărtăşirii unor concepte de management artistic şi cultural.

Joi, 16 septembrie, de la ora 18.30 este ceremonia de deschidere a evenimentului, care va avea loc la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. Va fi urmată, la ora 19.00, de primele spectacole oferite de Grupul Skepsis: Cerere în căsătorie (după A.P.Cehov) și Nu ne interesează! (după Matei Vișniec).

Vineri, 17 septembrie, seara va fi deschisă de grupul Il Luogo in Buio (Napoli, IT) care va povesti aventurile unor Comedianți în vremea ciumei. La ora 19.30, tânărul actor Tudor Ostafie (Iași) va face publicul să înțeleagă ce înseamnă Ghinionul (după L. Rebreanu). Seara se va încheia cu trupa Thag Theater (Stuttgart, DE) care va prezenta încercarea unui cimpanzeu de a livra un Raport către Academie (după F. Kafka).

Sâmbătă, 18 septembrie, ora 18.00, seara va debuta cu un mare Tără(z)boi (după M.Starciuc) iscat de Teatrul 21 (Iași), după care Teatrul Maskam Rad (Kiev, UA) va prezenta într-o notă tragicomică tot ceea ce avem de învățat de la Colierul lor (după Guy de Maupassant). Truverii și Studio 24 (București) vor povesti prin cântece și farse vesele câteva picanterii D’ale Dragostei.

Duminică, 19 septembrie, la ora 18.00, este punctul dulce-amar de Sosire/Plecare, cu trupa Il Luogo in Buio (Napoli, IT).

Trupa de teatru Skepsis va întreba din nou în speranța primirii prin absurd, a unui răspuns, dacă Îl cunoașteți (după E.Ionescu).

Festivalul se va încheia cu spectacolul Doamnele și Polițistul, o comedie inspirată de texte de T. Mușatescu în interpretarea plină de culoare a invitatei speciale, Elena Ivanca (Cluj Napoca).

Nu se acordă premii ierarhizate sau distincţii speciale, fiecare grup concurează doar pentru a câştiga aplauzele spectatorilor şi pentru a-şi îmbogăţi expresia artistică. Toate grupurile participante vor primi trofee originale – opere de artă unice inspirate direct din povestea spectacolelor şi create de artistul plastic Ştefan Balog (Fundaţia ”Inter-Art” Aiud).

Evenimentul este organizat de Grupul Skepsis pe baza unui proiect cultural care are ca scop promovarea Municipiului Alba Iulia pe harta internaţională a evenimentelor de tineret, fiind realizat în parteneriat cu: Primăria Municipiului Alba Iulia; Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia; Fundaţia ”Inter Art” Aiud; Crucea Roșie Română – filiala Alba.

Participarea publicului este liberă la toate spectacolele din program, cu respectarea măsurilor care reglementează prevenirea și controlul infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă precizate în Anexa la HCNSU nr. 67 din 09.09.2021:

”Se propune ca, în condiţiile pct. 13, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte să fie permisă cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumulată la 14 zile din judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori”.

Festivalul Internaţional de Teatru de Tineret APOLLO, Ediţia a VII-a, 16-20 septembrie 2021, Alba Iulia

PROGRAM

Joi, 16 septembrie

18.30 – Ceremonie de Deschidere

CCS Alba Iulia

19.00 – SKEPSIS (Alba Iulia)

Cerere în căsătorie– după A.P.Cehov

Regia: Viorel Cioflică

CCS Alba Iulia

20.00 – DELART (Alba Iulia)

Nu ne interesează – după Matei Visniec

Regia: Viorel Cioflică

CCS Alba Iulia

Vineri, 17 septembrie

18.00 – IL LUOGO IN BUIO (Napoli, Italia)

Comedianți în vremea Ciumei– după Cristian Izzo

CCS Alba Iulia

19.30 – Tudor Ostafie (Iași)

Ghinionul – după Liviu Rebreanu

CCS Alba Iulia

20.30 – THAG THEATRE (Stuttgart, Germania)

Raport catre Academie – după Franz Kafka

Regia: Gustav Frank

CCS Alba Iulia

Sâmbătă, 18 septembrie

18.00 – TEATRUL 21 (Iași)

Tără(z)boi – Mariana Starciuc

Regia: Vera Nacu

CCS Alba Iulia

20.15 – MASKAM RAD (Kiev, UA)

Colierul – Guy de Maupassant

Regia: Valeriya Demchenko; Inna Goncharova

21.15 – STUDIO24&TRUVERII (București)

D’ale Dragostei – Mihai-Serghei Todor

Regia: Mihai-Serghei Todor

CCS Alba Iulia

Duminică, 19 septembrie

18.00 – IL LUOGO IN BUIO (Napoli, Italia)

Sosire-Plecare – Cristian Izzo

CCS Alba Iulia

19.00 – SKEPSIS (Alba Iulia)

Îl cunoașteți? – după Eugen Ionescu

Regia: Viorel Cioflică

CCS Alba Iulia

20.00 – Elena Ivanca (Cluj Napoca)

Doamnele și Polițistul – după Tudor Mușatescu

Regia: Elena Ivanca

CCS Alba Iulia

21.30 – Ceremonie de Închidere/ Closing Ceremony

Publicitate

Curier Județean

LOCURI DE MUNCĂ la STAT: Concurs pentru ocuparea funcției publice de secretar general al comunei Întregalde, județul Alba

Publicat

în

LOCURI DE MUNCĂ la STAT: Concurs pentru ocuparea funcției publice de secretar general al comunei Întregalde, județul Alba

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Întregalde, judeţul Alba organizat in baza art. V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Informaţii posturi scoase la concurs
Secretar general al comunei
Descriere post
Clasa: conducere
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: SECRETAR GENERAL UAT

Localizare post:
PRIMĂRIA COMUNEI ÎNTREGALDE
Localitate: ÎNTREGALDE
Judeţ: ALBA

Electrica Furnizare Discount

Condiţii de participare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în stiinte juridice, administrative sau stiinte politice;
– pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 5 ani.
In cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Bibliografia / tematica:
1. Constituţia României, republicată
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
7. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
10. O.G.nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
Tematica va cuprinde bibliografia integral

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO| INFOTRAFIC: Restricții de circulație, joi, pe autostrada A1 Sibiu – Orăștie, în zona intrării în tunelul Săcel. Circulația va fi deviată de pe calea 2 pe calea 1

Publicat

în

INFOTRAFIC: Restricții de circulație, joi, pe autostrada A1 Sibiu – Orăștie, în zona intrării în tunelul Săcel. Circulația va fi deviată de pe calea 2 pe calea 1

Traficul va fi deviat joi, 16 septembrie, pde pe calea 2 pe calea 1, pe autostrada A1, în apropiere de Sebeș, pentru lucrări de reparații. Conducătorii auto sunt sfătuiţi să manifeste prudență la volan.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe Autostrada Sibiu-Deva, pe sensul de mers Sebes – Sibiu, se instituie restricții de circulație, între orele 08:30 – 11:00, pentru prima bandă și cea de urgență, pe tronsonul kilometric 265+600 – 265+400 m, pentru efectuarea de marcaje în vederea presemnalizării devierii circulației. De asemenea, între orele 09:00 – 15:00, se va restricționa banda de urgență, între kilometrii 262+900 – 262+600 m, pentru același motiv.

Electrica Furnizare Discount

Totodată, în același interval orar, 09:00 – 15:00, va fi restricționată a doua bandă, pe tronsonul kilometric 262+600 – 265+600 m, pentru montarea semnelor și a balizelor, în vederea devierii traficului.

Astfel că astăzi, 16.09.2021, începând cu ora 15:00, se vor institui restricții de circulație pe tronsonul kilometric 262+600 – 265+600 m, în zona de la intrarea în tunelul Săcel, pe sensul de mers Sibiu – Orăștie, pe fondul lucrărilor de remediere necesare infrastructurii rutiere existente, traficul urmând a fi deviat de pe calea 2 pe calea 1 în zona lucrărilor, care vor fi desfășurate pe o durată de aproximativ 3 luni.

Citește mai mult

Curier Județean

Dosar penal pentru un șofer din Oiejdea prins beat la volan: Ce alcoolemie avea

Publicat

în

Un bărbat de 49 de ani, din localitatea Oiejdea a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 105M, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 15 septembrie 2021, în jurul orei 13.05, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos au depistat un bărbat de 49 de ani, din localitatea Oiejdea, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 105M, pe raza localității, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Electrica Furnizare Discount

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare