14 octombrie: Ziua mondială a standardizării

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Pe data de 14 octombrie este marcată în fiecare an Ziua mondială a standardizării reprezintă modalitatea prin care este adus un omagiu eforturilor de colaborare a miilor de experţi din întreaga lume care dezvoltă acorduri tehnice voluntare care, apoi, sunt publicate ca Standarde Internaţionale.

Ziua este marcată de toţi factorii implicaţi în activitatea de standardizare, respectiv Organizaţia Internaţională de Standardizare (International Organization for Standardization – ISO), Comisia Electrotehnică Internaţională (The International Electrotechnical Commission – IEC) şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (International Telecommunication Union – ITU), notează https://www.worldstandardscooperation.org.

ELIT

Obiectivul principal al acestei zile este acela de a creşte gradul de conştientizare a importanţei standardizării internaţionale în economia globală şi promovarea rolului Standardelor Internaţionale în toate sectoarele de activitate. Standardele Internaţionale oferă o marcă internaţională de certificare pentru produse, servicii şi sisteme, în scopul asigurării calităţii, siguranţei şi eficienţei. Ele sunt esenţiale pentru facilitarea comerţului internaţional.

Ziua mondială a standardizării a fost celebrată pentru prima oară la 14 octombrie 1970, la iniţiativa lui Faruk Sünter, preşedintele ISO (1968-1970), potrivit www.ansi.org.

Delegaţi din 25 de ţări se reuneau, la 14 octombrie 1946, la Londra, pentru prima oară, în vederea creării unui organism internaţional, dedicat coordonării şi unificării elaborării standardelor. Un an mai târziu, în 1947, era înfiinţată Organizaţia Internaţională de Standardizare – ISO, o organizaţie internaţională independentă şi non-guvernamentală ce dezvoltă şi publică Standarde Internaţionale. ISO reuneşte institutele naţionale de standardizare din peste 162 de ţări, un membru per ţară, cu secretariatul central la Geneva. ISO a publicat peste 19.000 de Standarde Internaţionale şi documente asociate, acoperind aproape orice domeniu, de la tehnologie, la siguranţă alimentară, agricultură şi sănătate. Standardele se elaborează la nivel internaţional, regional şi naţional. Coordonarea activităţilor la aceste trei niveluri este asigurată prin structuri comune şi acorduri de cooperare. Fiecare ţară are propriul sistem naţional de standardizare, iar organismele principale sunt membre ale organismelor regionale sau internaţionale de profil.

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – ITU este o instituţie specializată din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, având sediul la Geneva. ITU are ca principiu fundamental asigurarea cooperării dintre sectorul guvernamental şi cel privat, pentru dezvoltarea domeniului tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor la nivelul infrastructurii şi serviciilor, în vederea susţinerii procesului de dezvoltare economică şi socială la nivel mondial. ITU este cea mai importantă organizaţie de standardizare în domeniul telecomunicaţiilor. Standardele elaborate de ITU (cunoscute ca recomandări) acoperă practic toate aspectele telecomunicaţiilor. Colaborarea cu alte organizaţii de standardizare, globale sau regionale, a permis reducerea incompatibilităţilor şi accelerarea ritmului de introducere a unor noi tehnologii. A fost creată la 17 mai 1865 prin semnarea, la Paris, a primei Convenţii Internaţionale privind Telegrafia. România este membră a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din anul 1866.

Comisia Electrotehnică Internaţională – IEC este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, înfiinţată în 1906. Este cea mai importantă organizaţie la nivel mondial care publică prin consens standardele internaţionale şi gestionează sisteme de evaluare a conformităţii pentru produsele electrice şi electronice, sisteme şi servicii. Publicaţiile IEC servesc drept bază pentru standardizarea naţională şi ca trimiteri la redactarea ofertelor şi contractelor internaţionale. Membrii IEC sunt Comisiile Naţionale, care numesc experţi şi delegaţi ce vin din industrie, organisme guvernamentale, asociaţii şi mediul academic pentru a participa la lucrările tehnice şi la activităţile de evaluare a conformităţii IEC.

Cele trei organisme colaborează la nivel înalt sub titulatura The World Standards Cooperation şi apără interesele comune în consolidarea şi promovarea sistemului de Standarde Internaţionale voluntare bazate pe consens.

În România, organismul naţional de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România (ASRO), care participă, prin specialişti, în cadrul comitetelor tehnice internaţionale ale ISO. În România, standardele Organizaţiei Internaţionale de Standardizare sunt adoptate, traduse şi difuzate de ASRO. ASRO este membru cu drepturi depline în ISO (din 1950), Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare în domeniul Electrotehnicii (CENELEC), Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicaţiilor la Categoria NSO – Organisme naţionale de standardizare, precum şi în Comisia Electrotehnică Internaţională. ASRO stabileşte principiile şi metodologia standardizării naţionale, elaborează şi aprobă standardele naţionale, participă la activitatea de standardizare europeană şi internaţională, publică şi difuzează standardele şi publicaţiile standardizării etc. AGERPRES/(Documentare – Irina Andreea Cristea, editor: Horia Plugaru, editor online: Daniela Juncu).

Sursa: agerpres.ro
Foto: worldstandardscooperation.org

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419