Rămâi conectat

Opinii - Comentarii

10 noiembrie, Ziua Artileriei – componentă de bază a Armatei moderne a României

Publicat

în

Ca în fiecare an, la 10 noiembrie, Armata României îşi sărbătoreşte o componentă de bază a structurii sale organizatorice, arma ,,Artilerie”.

artilerieTermenul de artilerie, pe care îl folosim astăzi, este cunoscut de la mijlocul secolului al XV-lea, acesta derivând din verbul arhaic francez ,,artiller”, care înseamnă arta de a construi şi mânui, pe timpul luptelor, diferite maşini de război. Deşi noţiunea de artilerie a apărut în Evul Mediu, începuturile acesteia sunt mult mai îndepărtate.

Descrierea evoluţiei artileriei se poate face pe fundamentul de ansamblu al dinamicii fenomenului militar autohton, dar şi la nivel european sau internaţional. Ca şi celelalte arme din compunerea armatei noastre, artileria română îşi are propria ei istorie.

Electrica Furnizare Discount

Cu aproape două milenii în urmă strămoşii noştri daci şi romani s-au dovedit nu numai constructori iscusiţi, dar şi mânuitori pricepuţi ai maşinilor de război şi, în cadrul acestora, a catapultelor şi balistelor, precursoarele artileriei de mai târziu.

În secolele de cristalizare şi consolidare a statelor feudale româneşti, oştile acestora au întrebuinţat pe timpul luptelor bombardele şi apoi tunurile cu aceeaşi eficacitate ca şi principalele armate ale statelor europene.

Mai mult decât atât, marii noştri comandanţi de oşti, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Ioan Vodă, Mihai Viteazul şi alţii, au dezvoltat şi folosit artileria într-un mod original, propriu structurii organizatorice a oştilor pe care le-au condus şi concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de luptă, precum şi configuraţiei geografice a teritoriului ţării noastre, îmbogăţind arta militară românească şi universală cu noi principii de purtare a războaielor.

Din punct de vedere istoric, arma Artilerie, a fost prima care a încorporat cel mai dens în diverse epoci rezultatele ştiinţei şi tehnicii, şi a iniţiat profilul specialistului militar aflat în simbioză cu omul de ştiinţă.

Tezaurul ştiiţei şi tehnicii mondiale privind construcţia tehnicii de artilerie, inclusiv a rachetelor, însumează şi el o părticică din contribuţia şi geniul creator românesc. Nume ca ale lui Orban, realizatorul tunurilor cu care, după unele izvoare istorice, turcii au asediat Constantinopolul, Ioan Românul, meşter vestit din arsenalele Transilvaniei, Ioan Sterca Şuluţiu, făuritorul tunurilor pentru oastea lui Avram Iancu, şi ale altor români creatori de tehnică militară vor figura la loc de cinste în istoria ştiinţei şi tehnicii universale.

Primele baterii de artilerie au apărut în ţara noastră pe 10 noiembrie 1843, prin Porunca Domnească nr.198, dată de domnitorul Tării Româneşti, Gheorghe Bibescu.

Unirea Principatelor Române a generat mari şi importante transformări şi în procesul evolutiv al artileriei. În anii care au urmat, în ţara noastră, s-au pus bazele unei industrii specifice de fabricat şi reparat armament şi muniţii.

Pe timpul războiului de Independenţă din anii 1877-1878, şi în perioada imediat următoare, au avut loc profunde mutaţii în principiile de întrebuinţare şi sporire a rolului artileriei pe câmpul de luptă.

Nu trebuie să uităm anvergura acestei evoluţii, când artileria română a dat semnalul marii încleştări de forţe de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, din timpul Primului Război Mondial.

În dimineţa zilei de 23 iulie 1917, pe toată linia frontului Armatei I, aproape şase sute de guri de tun trimiteau duşmanului, în liniile sale, salutul zgomotos al armatei române, reintrate în luptă după şase luni de tăcere. Pregătirea de artilerie durase trei zile şi a fost cea mai mare acţiune de acest fel de pe frontul românesc.

Din rândul artileriştilor s-au format cadre de nădejde pentru artileria antiaeriană, constructori şi specialişti de seamă în diferite domenii, cum au fost savantul Henri Coandă, generalii Ştefan Burileanu, oameni de artă, precum şi bravi comandanţi de mari unităţi, ca generalii Constantin Cristescu, Ion Popovici, Eremia Grigorescu, comandantul ,,Diviziei de fier” în luptele de la Oituz şi comandantul Armatei 1 române în bătălia de la Mărăşeşti, Vasile Atanasiu şi Nicolae Dăscălescu, comandanţii armatelor 1 şi 4 române pe timpul războiului antihitlerist, şi mulţi alţii.

Între cele două războaie mondiale, procesul de reorganizare a armatei a continuat, concomitent cu înzestrarea cu noi tipuri de tehnică de luptă, inclusiv în domeniul artileristic.

Apariţia aviaţiei militare şi a tancurilor a condus la mutaţii profunde în tactica şi strategia militară, astfel încât în preajma izbucnirii celui de al Doilea Război Mondial, armata României avea capacitatea de a mobiliza 31 de brigăzi şi 79 de regimente de artilerie, dintre care 32 aveau în compunere 3 divizioane, 31 aveau în compunere două divizioane, 7 erau regimente de artilerie grea, 9 erau regimente de artilerie călăreaţă.

Pe timpul războiului antifascist artileria română şi-a făcut pe deplin datoria, contribuind la victoria finală şi la îmbogăţirea artei militare cu noi concepte de ducere a unui război modern.

După cel de-Al Doilea Război Mondial armata a intrat într-un larg proces de refacere şi modernizare astfel încât în anul 1965, capacitatea de luptă a crescut de 1,5 ori faţă de perioada războiului.

Pentru a asigura o conducere competentă a artileriei, la 1 septembrie 1948, a fost înfiinţat Comandamentul Artileriei.

Începând cu anul 1949, o bună parte a armamentului de artilerie a fost înlocuit cu guri de foc având caracteristici superioare. În 1961 au luat fiinţă unităţile de rachete cu diferite destinaţii. În anii 1956-1965, artileria a fost dotată cu tehnică nouă, au fost sporite şi diversificate mijloacele antitanc în cadrul tuturor eşaloanelor, au intrat în dotare, alături de autotunurile şi tunurile existente, aruncătoarele de grenade antitanc şi rachetele antitanc dirijate.

După 1989 armata română a intrat într-un amplu proces de restructurare, menit să-şi redimensioneze capacităţile de luptă şi să-şi adapteze strategiile potrivit noilor provocări apărute pe plan internaţional.

A apărut oportunitatea dezvoltării parteneriatului cu alianţa NATO, pentru ca în cele de urmă România să devină ţară membră cu drepturi depline în această organizaţie.

Concomitent a avut loc şi o reorientare în dezvoltarea noilor concepte şi politici de înzestrare a unităţilor de luptă cu tehnică modernă, menite a le conferi o capacitate combativă şi o mobilitate, la randamente maxime.

Artileria română , ca parte integrantă a acestui sistem, ţine pasul cu dezvoltarea tehnologiilor de ultimă generaţie, constituind pe mai departe o componentă principală a armatei române moderne.

La această aniversare mă alătur tuturor colegilor de armă, felicitând artileriştii români din toate timpurile şi urându-le ,,LA MULŢI ANI!”.

Col(r)dr.ing. Constantin AVĂDANEI,            

Vicepreşedinte, Filiala judeţului Alba a ANCE- ,,Regina Maria”

Vicepreşedinte, Filiala Judeţeană,,Gemina” a ANCMRR ,,Al.I. Cuza”

Publicitate

Opinii - Comentarii

28 septembrie 1848: A treia Adunare naţională de la Blaj a adresat Parlamentului de la Viena “Memoriul poporului român din Transilvania”

Publicat

în

28 septembrie 1848: A treia Adunare naţională de la Blaj a adresat Parlamentului de la Viena “Memoriul poporului român din Transilvania”

La data de 28 septembrie 1848, a treia Adunare națională de la Blaj adresa Parlamentului de la Viena „Memoriul poporului român din Transilvania”, prin care se susținea principiul egalității naționale cu toate popoarele din imperiu.

Până atunci s-au remarcat liderii politici români prin declaraţii politice şi tratative cu ungurii şi austriecii.

La Blaj, în septembrie, atmosfera era prea încinsă pentru a se asculta îndemnuri şi discursuri în spiritul diplomaţiei şi negocierilor. După cum remarca Simion Bărnuţiu, un lider radical foarte activ al românilor ardeleni, cu greu ar fi supravieţuit vreun orator român dacă ar fi avut un discurs pacifist. În acest context, cei care s-au pronunţat pentru lupta armată au ieşit în prim‑plan. Avram Iancu a venit la Blaj cu circa 6.000 de moţi înarmaţi. Acesta este momentul începutului gloriei lui Iancu.

Electrica Furnizare Discount

La adunare au participat peste 20.000 de țărani români conduși de Avram Iancu, Axente Sever și Iovin Bran. Recunoscută ca ”Adunarea Marțială”, întrunirea a hotărât înființarea de urgență a unei armate revoluționare românești. Simion Bărnuțiu, August Treboniu Laurian și Alexandru Papiu Ilarian au fost pașoptiștii care au dat tonul adunării. Participanții au respins unirea Transilvaniei cu Ungaria și au refuzat să recunoască guvernul de la Pesta.

De asemenea, au decis să înființeze Comitetul Național Român ca organ de conducere a națiunii și au cerut reorganizarea constituțională a Transilvaniei. A treia adunare de la Blaj a dus la formarea unei armate de 300.000 de oameni.

La inițiativa lui Avram Iancu, românii s-au constituit în 15 legiuni comandate de un prefect, care au început lupta împotriva maghiarilor chiar din octombrie.

Citește mai mult

Opinii - Comentarii

28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial

Publicat

în

28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial

Anual, la data de 28 septembrie, este marcată, de către statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Ziua mondială de luptă împotriva rabiei, urmărind creşterea gradului de conştientizare a acestei boli, dar şi pentru marcarea morţii chimistului şi microbiolog francez Louis Pasteur, care a dezvoltat primul vaccin împotriva rabiei.

Decizia Alianţei Mondiale pentru Controlul Rabiei, pentru marcarea acestei zile, a fost luată cu scopul de a informa populaţia despre riscul de îmbolnăvire şi de a oferi informaţii asupra modului de prevenire şi asupra modalităţilor prin care cetăţenii şi instituţiile pot ajuta la eliminarea principalelor surse de îmbolnăvire cu această boală la nivel mondial.

În prezent, vaccinurile eficiente în combaterea rabiei sunt printre cele mai importante instrumente care pot fi utilizate pentru a reduce riscul de prevenire a boli.

Electrica Furnizare Discount

Se estimează că anual produc 59.000 de cazuri umane, 95% dintre acestea fiind înregistrate în Africa şi Asia. Rabia afectează în mod disproporţionat, cele mai expuse fiind populaţiile sărace din mediul rural, aproximativ jumătate din cazuri fiind atribuite copiilor sub 15 ani.

Rabia este o boală care poate fi 100% prevenită prin informarea şi educarea proprietarilor şi vaccinarea animalelor. Eliminarea/reducerea cazurilor de rabie la animale este condiţia primordială pentru reducerea riscului de transmitere la om şi astfel se poate înlătura una dintre ameninţările majore la adresa sănătăţii umane, potrivit rabiesalliance.org. Datorită programelor largi de vaccinare împotriva rabiei, boala este din ce în ce mai rară în ţările dezvoltate, fiind însă mult mai răspândită în statele în curs de dezvoltare.

Datorită unui efort al Organizaţiei Panamericane de Sănătate, între 2013 şi 2016, rabia transmisă de la câini a fost raportată în doar opt ţări pe continentul american. Rabia este o povară majoră în Asia, cu aproximativ 35.172 de decese umane pe an. India reprezintă 59,9% din decesele din Asia şi 35% din decesele la nivel global. Costul profilaxiei post-expunere (Post Exposure Prophylaxis – PEP) este cel mai mare în Asia, cu 1,5 miliarde dolari SUA/an. Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est a implementat o strategie regională cu scopul de a elimina rabia umană din regiune până în 2020, potrivit infomaţiilor de pe www.who.int.

În Africa se estimează că 21.476 din decesele umane, în fiecare an, sunt cauzate de transmiterea rabiei de la câini. Cu un acces îmbunătăţit la PEP şi o prevalenţă redusă a rabiei transmise de la câini, un număr semnificativ de vieţi ar putea fi salvate. Asia Centrală se confruntă cu 1.875 de decese umane, iar Orientul Mijlociu cu 229 de decese umane pe an, din cauza informaţii limitate privind cunoaşterea boli în aceste zone.

Costul economic global al rabiei mediate transmise de la câini este estimat la 8,6 miliarde dolari SUA. Cu excepţia Americii Latine, suma cheltuită pentru vaccinare în zonele endemice este minimă. Programele de control al rabiei sunt puse în aplicare în multe ţări, înregistrându-se mai mult succes cu o acoperire mai bună a vaccinării, o mai bună accesibilitate la PPE şi reducerea numărului de decese umane. Comunitatea globală are drept scop eliminarea deceselor umane de la rabia transmise de la câini până în 2030.

Rabia este o boală mortală cauzată de un virus neurotrop din genul Lyssaviridae (familia Rhabdoviridae), care atacă sistemul nervos. Virusul infectează animalele domestice şi sălbatice şi se transmite la oameni prin contactul direct cu animalul infectat (salivă, muşcătură sau zgârietură). A fost identificată în peste 150 de ţări de pe toate continentele, excepţie făcând Antarctica.

Sursa: agerpres.ro

Citește mai mult

Opinii - Comentarii

TOP 3 jocuri de masă populare în offline, pe care merită să le încerci și online! (P)

Publicat

în

Există numeroase dovezi care atestă faptul că jocurile de noroc se află în viața oamenilor de mii de ani. Unele versiuni au fost modificate destul de puțin, regulamentul lor fiind aproape identic cu cel de acum câteva sute de ani. Fiecare în parte are o scurtă sau lungă istorie fascinantă, deși în cazul anumitor jocuri, ea nu este foarte bine conturată, încă fiind dezbătute câteva date istorice.

Așa cum jocurile de noroc au fost aduse până în ziua de astăzi, fie ele modificate sau nu, așa urmează să fie păstrate și poate îmbunătățite în următorii ani. Primul pas în acest sens, a fost crearea lor digitală, adică transpunerea lor în versiuni pentru cazinourile online.

În ziua de astăzi, majoritatea jocurilor de noroc se regăsesc și în portofoliul anumitor operatori virtuali, având una sau mai multe versiuni disponibile. În cazul jocurilor de masă, gamblerii tind să aleagă predominant mesele de Ruletă, Poker sau Blackjack, deși există multe alte opțiuni interesante.

Electrica Furnizare Discount

Dacă vrei să ieși puțin din rutină, să testezi online un joc pe care nu l-ai încercat decât în realitate, iată câteva recomandări!

Baccarat

Asemănător cu jocul de Blackjack, Baccarat este la rândul său, o alegere des făcută de persoanele care sunt în căutare de o sursă constantă de adrenalină. În esență, scopul tău este de a ghici cine va avea mâna “norocoasă”, adică tu sau dealer-ul, ori dacă va fi remiză.

Regulamentul nu este la fel de complex ca la Poker, însă nici la fel de simplu ca la păcănele. Pentru a descoperi tehnici pe care să le aplici eficient, consultă mini-ghidul pentru Baccarat joc și exersează cât mai mult, pe sume cât mai mici. Ține cont de faptul că inițial, acest joc are origini asiatice, fiind considerat că are șanse de câștig excelente, chiar dacă se bazează exclusiv pe noroc, nu și pe aptitudinile jucătorului.

Craps

Cunocut în România și ca “Barbut”, jocul a avut o popularitate crescută, ce s-a menținut până în ziua de astăzi. De-a lungul anilor, atât la noi în țară, cât și în străinătate, acest joc a fost interzis, fiind legalizat nu de foarte mult timp.

Participanții vor plasa un pariu pentru rezultatul pe care-l vor avea cele două zaruri aruncate. În funcție de mediul unde îl joci, dar și de mizele implicate, vei putea auzi de diferiți termeni specifici folosiți. În cazinourile legale, unde și este recomandat să-ți desfășori activitatea pentru a nu întâmpina situații neplăcute, experiența va fi cu mult mai plăcută. Într-un mediu sigur, vor fi respectate regulile oficiale, de bază, iar dacă stelele ți s-au aliniat, te vei putea bucura și de câștiguri.

Spre deosebire de Baccarat, jocul de Craps are un regulament puțin mai lung, datorită posibilelor pariuri care pot fi puse. Cu toate acestea, nu este nevoie de prea mult timp pentru a-l înțelege, poate doar de câteva runde de acomodare, pe mize cât mai mici.

Remy

Jocul de “remy”, “rummy”, este unul palpitant, în care norocul se îmbină destul de armonios cu aptitudinile participanților și experiența lor. Există mai multe versiuni ale acestuia, precum Gin sau Canasta, dar și altele, ce implică inclusiv alte piese de joc.

Este considerat că jocul de bază a fost creat și popularizat în secolul al XIX-lea, unele păreri fiind că a fost făcut public în 1890 în Mexic, altele că a apărut în Asia, mai exact în China, și că este o versiune derivată a jocului Mahjong. Pe de altă parte, se consideră că Remy așa cum este jucat astăzi, a fost creat oficial în 1909.

Odată ce te-ai obișnuit cu regulamentul, vei îndrăgi jocul deoarece îți pune la încercare creativitatea și îți solicită din plin capacitatea de a improviza, fără să îți lași emoțiile “la vedere”, aproape ca la Poker.

Indiferent unde și cum alegi să te distrezi, informează-te din timp asupra regulilor de joc. Consultă și câteva sisteme sau strategii aplicate de jucătorii de top, având grijă ca invetițiile pe care le faci să fie modifice, la fiecare sesiune!

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare