Vineri, 30 iunie, ședința publică ordinară la Consiliul Local Câmpeni. Vezi proiectul ordinii de zi

Consiliul Local Câmpeni este convocat vineri, 30 iunie, în ședința publică ordinară pe această lună. Pentru întrunirea care se va desfășura începând cu ora 8 în sala de ședințe a consiliului local, primarul Ioan Călin Andreș a inițiat și propus următorul

PROIECT DE ORDINII DE ZI:

Elit ELIT

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unei documentații tehnico-economice,
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propuneri de atribuire teren conform Legii 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 44/2011, de aprobare a contractelor de voluntariat pentru personalul din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, modificată prin H.C.L. 102/2012, H.C.L. 62/2014 și H.C.L. 50/2016 și completarea acesteia;
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donații;
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2017;
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil;
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Salubritatea Apuseni Cîmpeni S.R.L.;
8. Informare privind actele normative publicate în Monitorul Oficial al României din perioada mai-iunie 2017, cu aplicabilitate directă sau care prevăd atribuții în sarcina autorităților publice locale;
9. Probleme curente.

Ovidiu Culda

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419