Viitorii conducători ai pământului

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Tot ce se întâmplă în societatea umană este permis de Dumnezeu. În toate timpurile oamenii şi-au ales conducători mai buni sau mai răi, cum le-au permis înţelepciunea şi împrejurările. În efortul lor de a se conduce singuri, fără ajutorul lui Dumnezeu, oamenii au încercat diferite forme de guvernare. Dar din pricina egoismului, nici una n-a fost mulţumitoare pentru toţi, în sensul de a stabili pe pământ pacea şi bunăstarea dorite.
Ştiind ce are să se întâmple, Dumnezeu a făcut un plan încă înainte de a fi întemeiată lumea locuită de oameni (Efeseni 1:9). În diferitele perioade şi epoci ale desfăşurării planului Său revelat în Scripturi, Dumnezeu a ales şi alege pe unii oameni care să fie folosiţi de El mai târziu, la timpul potrivit, pentru a-i conduce şi ajuta pe cei nealeşi. În toate cazurile criteriul principal de selecţie este credinţa.
În timpurile Vechiului Testament Dumnezeu a ales pe cei care vor avea funcţii administrative şi executive pe pământ în timpul Împărăţiei Mesianice. Aceştia vor fi profeţii din vechime: Avraam, Isaac, Iacov, David şi alţii, până la venirea Domnului nostru. (Psalmul 45:16.)
În Timpurile Noului Testament, în epoca creştină în care ne aflăm, între prima şi a doua venire a Domnului nostru Isus, Dumnezeu alege pe acei care vor ocupa funcţii legislative şi judecătoreşti în acea împărăţie (1 Corinteni 6:2,3; Apocalipsa 2:26,27; 5:10). Aceştia sunt Biserica, mireasa lui Cristos.
Pentru o informare largă în legătură cu alegerile divine şi scopul lor, vă oferim (acum gratuit!) cartea ”Planul divin al Veacurilor” o adevărată cheie pentru înţelegerea Bibliei. Scrieţi la Studenţii Bibliei, CP. 849; O.P. 12: 400860 Cluj-Napoca. (Va urma)

USR - Alegeri parlamentare 2020
PMP - Alegeri parlamentare 2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419