Rămâi conectat

Ştirea zilei

Verdict final CEDO în cauza Lancranjan Franchini din Alba Iulia. Curtea Europeană obligă statul român la plata a zeci de mii de euro daune

Publicat

în

Cauza Lancranjan Franchini si altii contra Romaniei, aflată din anul 2005 pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului, a ajuns la final.

CEDO a menținut hotărârea pronunțată în 10 iulie 2012, prin care obligă statul român la plata a 40.000 de Euro daune materiale și morale în favoarea reclamanților Ligia Lancranjan Franchini si Mariana Stoicoi si Nicolae Zaharie. Valoarea despăgubirilor este de aproape zece ori mai mică decât a fost solicitat.

Prezenta hotarare este definitivă și a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2015.

Electrica Furnizare Discount

Reclamanții au fost reprezentați de către E. Mureșan, avocat în cadrul Baroului Alba.

Numele de Lancranjan Franchini este cunoscut opiniei publice din Alba, mai ales datorită lucrărilor de modernizare a Cetății Alba Carolina, firma arhitectului albaiulian ocupându-se de partea de proiectare / restaurare a fortificației de tip Vauban din Alba Iulia.

Curtea de Apel Alba Iulia este câștigătoarea morală a acestui proces. După ce i-a repus în posesie pe reclamanți, în data de 5 martie 2003, procurorul general al Romaniei a formulat in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie un recurs in anulare impotriva hotararii definitive din 28 mai 2002 a Curții de Apel Alba Iulia, pe motiv ca aceasta hotarare nu a respectat Legea nr. 18/1991, ceea ce a dus la o judecata eronata pe fondul. Ulterior, printr-o hotarare definitiva din data de 21 ianuarie 2005, Inalta Curte de Casatie si Justitie admite recursul si anuleaza hotararea definitiva din data de 28 mai 2002, pe motiv ca Curtea de Apel ar fi interpretat eronat Legea nr. 18/1991.

Cauza Lancranjan Franchini si altii contra Romaniei,
Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a treia), reunita in completul format din Alvina Gyulumyan, presedinte, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, judecatori, si Marialena Tsirli, grefier adjunct al sectiei, dupa ce a deliberat in camera de consiliu in data de 19 iunie 2012, pronunta urmatoarea hotarare, adoptata la data mentionata:

PROCEDURA

 1. La baza cauzei se afla o cerere (nr. 26298/05), formulata impotriva Romaniei, prin care trei cetateni ai acestui stat, doamnele Ligia Lancranjan Franchini si Mariana Stoicoi si domnul Nicolae Zaharie (reclamantii) au sesizat Curtea in data de 13 iulie 2005, conform art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia).
  2.Reclamantii sunt reprezentati de doamna. E. Muresan, avocat din Alba Iulia. Guvernul Romaniei (Guvernul) este reprezentat prin mandatarul sau, domnul Razvan-Horatiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
  3. In data de 9 octombrie 2006, cererea a fost comunicata Guvernului.

IN FAPT

 1. Circumstantele spetei
  4.Reclamantii sunt nascuti in 1955 si 1936 si locuiesc in Alba Iulia, Orastie si Deva.
  5.In septembrie 1991, comisia locala pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a atribuit reclamantilor doua terenuri in suprafata de 7,26 si, respectiv, 2,93 hectare, situate in comuna Beriu, care au apartinut inainte de nationalizare parintilor reclamantilor.
  6. Reclamantii au intrat in posesia acestor terenuri, cu exceptia a doua parcele de aproximativ 3 hectare apartinand cooperativei agricole locale, care le-a vandut altor societati comerciale.
  7. Printr-o actiune introdusa in 1999 impotriva comisiei locale si judetene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Legea nr. 18/1991) si impotriva cooperativei agricole locale si cumparatorilor parcelelor sus-mentionate, reclamantii au solicitat Judecatoriei Orastie punerea lor in posesia tuturor terenurilor situate pe vechile amplasamente, anularea contractelor de vanzare-cumparare si acordarea titlului de proprietate.
  8. Printr-o hotarare din data de 27 iunie 2001, judecatoria admite in parte actiunea si dispune acordarea titlului de proprietate si punerea in posesie a terenurilor localizate pe amplasamentele lor de origine, cu exceptia parcelelor vandute. Considerand ca contractele de vanzare-cumparare erau valabile, tribunalul a considerat ca reclamantii aveau dreptul la atribuirea unor parcele echivalente.
  9. Apelul reclamantilor a fost respins printr-o hotarare din data de 16 noiembrie 2001 a Tribunalului Hunedoara.
  10. Recursul reclamantilor care solicitau restituirea tuturor terenurilor de pe vechile amplasamente a fost solutionat printr-o hotarare definitiva a Curtii de Apel Alba Iulia din data de 28 mai 2002. Analizand prevederile Legii nr. 18/1991, Curtea de Apel a anulat contractele pe motiv ca vanzarea a fost contrara legii.
  11. Reclamantilor li s-a acordat titlul de proprietate si au fost pusi in posesia terenurilor in litigiu.
  12. In data de 5 martie 2003, procurorul general al Romaniei a formulat in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie un recurs in anulare impotriva hotararii definitive din 28 mai 2002, pe motiv ca aceasta hotarare nu a respectat Legea nr. 18/1991, ceea ce a dus la o judecata eronata pe fondul cauzei.
  13. Printr-o hotarare definitiva din data de 21 ianuarie 2005, Inalta Curte de Casatie si Justitie admite recursul si anuleaza hotararea definitiva din data de 28 mai 2002, pe motiv ca Curtea de Apel ar fi interpretat eronat Legea nr. 18/1991. Curtea mentine hotararea pronuntata in prima instanta de catre Judecatoria Orastie.
 2. Legislatia interna aplicabila
  14.Articolele aplicabile din Codul de procedura civila in vigoare la momentul la care s-au petrecut faptele sunt descrise in Cauza S.C. Masinexportimport Industrial Group – S.A. contra Romaniei, nr. 22.687/03, paragraful 22, 1 decembrie 2005.

IN DREPT

 1. Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 § 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie
  15.Reclamantii pretind ca anularea hotararii definitive din 28 mai 2002 prin admiterea recursului in anulare formulat de procurorul general aduce atingere principiului securitatii raporturilor juridice si drepturilor lor privitoare la bunuri. Acestia invoca art. 6§1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, care, in ceea ce priveste aspectele aplicabile, prevad urmatoarele:
  Articolul 6 § 1
  „Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil (…) a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala (…) care va hotari asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil (…)”.
  Articolul 1 din Protocolul nr. 1
  „Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru o cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor.”
  A. Cu privire la admisibilitate
  16.Curtea constata ca cererea este corect fondata, in sensul art. 35 § 3 (a) din Conventie. Pe de alta parte, Curtea arata ca nu gaseste niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare o va declara admisibila.
  B. Cu privire la fond
  17. Reclamantii sustin ca prin admiterea recursului in anulare al procurorului general, Inalta Curte de Casatie si Justitie a procedat la o noua analizare a cazului. Acestia expun ca prin suprimarea obligatiei autoritatilor interne de a le restitui terenurile pe vechile amplasamente, Inalta Curte le-a adus atingere dreptului lor de proprietate in legatura cu aceste terenuri.
  18. Guvernul afirma ca pretinsa atingere a principiului securitatii raporturilor juridice si amestecul in dreptul de proprietate erau prevazute de legislatia in vigoare la momentul producerii faptelor, urmareau un scop legitim, si anume corecta aplicare a legii, si erau direct proportionale cu scopul vizat, in masura in care reclamantii aveau posibilitatea de a obtine alte terenuri pe alte amplasamente.
  19. Curtea a tratat de nenumarate ori cazuri referitoare la situatii asemanatoare celei prezentate in aceasta speta, concluzionand ca s-au incalcat articolele 6 § 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, pe motiv de repunere in cauza a solutiei date in mod definitiv unui litigiu si de atingere adusa bunurilor reclamantilor (a se vedea, printre altele, Brumarescu contra Romaniei [GC], nr. 28.342/95, §§ 61, 77 si 80, CEDH 1999-VII, si S.C. Masinexportimport Industrial Group – S.A., citata anterior, §§ 32 si 46-47).
  20. Analizand prezentul caz, Curtea considera ca Guvernul nu a furnizat niciun fapt si niciun argument convingator care sa poata duce la o concluzie diferita. In special, arata ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, sesizata de procurorul general, a reanalizat cazul si, printr-o interpretare diferita de cea prevazuta in legislatia interna, a anulat hotararea definitiva care reconstituia dreptul de proprietate al reclamantilor asupra terenurilor care au apartinut parintilor lor. Cu siguranta, reclamantii au ramas in posesia terenurilor aflate in litigiu, insa titlul lor de proprietate si posesia au devenit precare ca urmare a anularii hotararii din 28 mai 2002.
  21. Cum Guvernul nu a demonstrat ca dupa hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie autoritatile interne au confirmat titlul de proprietate al reclamantilor, Curtea considera ca anularea hotararii definitive din 28 mai 2002 a incalcat principiul securitatii raporturilor juridice, aducand atingere dreptului reclamantilor la un proces echitabil si dreptului pe care acestia il au de a le fi respectate bunurile.
  22. Aceste elemente sunt suficiente pentru ca Curtea sa concluzioneze ca s-au incalcat art. 6 § 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1.
 2. Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie
  23.Conform prevederilor articolului 41 din Conventie, „Daca Curtea declara ca a avut loc o incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat o inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari, Curtea acorda partii lezate, daca este cazul, o reparatie echitabila.”
  A. Daune
  24.Reclamantii solicita 305.000 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu material si moral suferit. Acestia furnizeaza un raport de expertiza prin care se stabileste valoarea terenurilor in litigiu la suma de 105.000 euro.
  25. Guvernul contesta aceste pretentii, considerand ca sumele cerute sunt excesive. Prezinta un raport de expertiza concluzionand ca valoarea acestor terenuri este de 36.163 de euro.
  26. Curtea aminteste ca o hotarare prin care se constata o incalcare antreneaza pentru statul parat o obligatie juridica, conform Conventiei, de a pune capat incalcarii si de a remedia consecintele acesteia. Atunci cand legislatia interna nu permite decat remedierea imperfecta a consecintelor acestei incalcari, art. 41 din Conventie confera Curtii puterea de a acorda o reparatie partii lezate prin actul sau omisiunea fata de care s-a constatat o incalcare a Conventiei.
  27. In speta, Curtea considera ca prin confirmarea titlului de proprietate al reclamantilor si a punerii lor in posesie, ȋn conformitate cu hotararea definitiva din 28 mai 2002 a Curtii de Apel Alba Iulia, reclamantii ar fi repusi intr-o situatie pe cat posibil echivalenta celei in care s-ar fi gasit daca nu ar fi fost incalcate prevederile art. 6 § 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie.
  28. Curtea decide ca in termen de 3 luni de la pronuntarea prezentei hotarari, in cazul in care statul parat nu procedeaza la operatiunile citate anterior, Guvernul va trebui sa plateasca reclamantilor, cu titlu de daune materiale, o suma corespunzand valorii acestor terenuri. Tinand cont de elementele furnizate de catre parti, Curtea considera ca s-ar cuveni ca reclamantilor sa li se acorde 37.000 euro cu titlu de daune materiale.
  29. Mai mult, Curtea considera ca reclamantii au suferit un prejudiciu moral, in special datorita frustrarii provocate prin anularea hotararii definitive pronuntate in favoarea lor.
  30. Avand in vedere elementele dosarului, Curtea considera ca se cuvine sa acorde reclamantilor, in comun, suma de 3.000de euro, cu titlu de daune morale.
  B. Costuri si cheltuieli
  31. Reclamantii nu au prezentat nicio cerere de rambursare a costurilor si cheltuielilor. In consecinta, Curtea considera ca nu este cazul sa acorde nicio suma cu acest titlu.
  C. Daune-interese moratorii
  32. Curtea considera potrivit sa calculeze rata daunelor-interese moratorii in functie de rata dobanzii facilitatii de pret marginal a Bancii Centrale Europene, majorata cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
In unanimitate,
CURTEA:

 1. declara cererea admisibila;
  2.hotaraste ca s-au incalcat prevederile art. 6 § 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1;
  3. hotaraste:
  a) ca in termen de 3 luni statul parat trebuie sa confirme valabilitatea titlului de proprietate al reclamantilor si a punerii lor in posesie cu terenurile mentionate in hotararea definitiva din 28 mai 2002 a Curtii de Apel Alba Iulia;
  b) ca, in cazul in care nu se duc la indeplinire aceste operatiuni, statul parat trebuie sa plateasca reclamantilor, in comun, in acelasi termen de 3 luni, suma de 37.000 euro (treizecisisaptemii euro), plus orice suma care ar putea fi datorata cu titlu de impozit, pentru daune materiale;
  c) ca, in orice situatie, statul parat trebuie sa plateasca reclamantilor, in comun, in termenul mentionat mai sus, suma de 3.000 de euro (treimii euro) pentru daune morale, plus orice alta suma care ar putea fi datorata cu titlu de impozit;
  d) ca sumele respective se vor converti in moneda statului parat, la cursul aplicabil la data platii;
  e) ca, incepand cu data expirarii termenului mentionat si pana in momentul platii, aceste sume se vor majora cu o dobanda simpla, a carei rata va fi aceeasi cu cea prevazuta pentru facilitatea de pret marginal a Bancii Centrale Europene aplicabile l a momentul respectiv, majorata cu 3 puncte procentuale;
  4. respinge cererea de reparatie echitabila pentru surplus. Redactata in limba franceza, apoi comunicata in scris in data de 10 iulie 2012, conform articolului 77 §§ 2 si 3 din regulament.

PRESEDINTE, ALVINA GYULUMYAN
Grefier adjunct, Marialena Tsirli”

B.P.

Publicitate

Ştirea zilei

Rezultate alegeri interne PNL: Florin Cîțu a câștigat șefia partidului cu peste 60% din voturi. Ludovic Orban a obținut 40%

Publicat

în

Rezultate alegeri interne PNL: Florin Cîțu a câștigat șefia partidului cu peste 60% din voturi. Ludovic Orban a obținut 40%

Premierul Florin Cîțu a câștigat șefia Partidului Național Liberal, potrivit surselor G4media.ro, cu 60% din voturi, Ludovi Orban obținând 40% dintre acestea. Florin Cîțu a obținut 2.878 de voturi, Ludovid Orban a primit 1.898 de voturi, iar 72 de voturi au fost nule.

BREAKING Florin Cîțu a câștigat șefia PNL cu 60% din voturi, Ludovic Orban a luat 40% – surse

Electrica Furnizare Discount

18.19: Florin Cîțu conduce cu aproape o mie de voturi din cele cinci mii exprimate, aproape de finalul numărării voturilor, potrivit surselor G4Media.ro

18.12: Florin Cîțu are peste 60% după circa 40% din voturi numărate, au declarat pentru G4Media.ro surse din tabăra premierului

18.00: Primele rezultate de la câteva urne arată un avans consistent pentru Florin Cîțu, cu 68%, chiar dacă e vorba de începutul numărătorii, au declarat pentru G4Media.ro surse din tabăra premierului

17.28: Numărătoarea voturilor se apropie de final. Până atunci, premierul Florin Cîțu a negat evidența marii îmbulzeli de la vot și a spus că ”Totul e ok, toți participanții au mască și păstrează condițiile de siguranță”

16.47: Reporterii Antena 3 au prezentat mai multe exemple de delegați care au intrat câte doi în cabina de vot, lucru interzis prin regulamentul PNL. Aceasta este una dintre metodele prin care votul poate fi controlat

16.45: Ludovic Orban a declarat că ”sunt semnale că sunt cel puţin 14 organizaţii în care sunt oameni cărora li s-a cerut foarte clar să-şi arate votul. Să le fie ruşine! Asta nu e democraţie!”, transmite News.ro. Ludovic Orban reclamă că unii dintre delegaţii care votează la congresul PNL arată buletinul de vot coordonatorilor. Ludovic Orban a arătat, în timpul votului pentru funcţia de preşedinte al PNL, că există „mai multe modalităţi de verificare” a votului delegaţilor din unele filiale ale partidului. El a dat ca exemplu fialele din Constanţa , Vaslui, Neamţ, Teleorman.

16.39 S-a închis votul, iar în acest moment se sigilizează urnele de vot. La cabine au fost înregistrate și probleme, mai mulți delegați intrând câte doi în cabină, să voteze. Din dreptul cabinelor de vot se auzeau blituri de la camere, dat fiind că liderii unor organizatii PNL au cerut dovada pentru votul exprimat de către delegați.

16.26: Ionel Dancă, purtătorul de cuvând al PNL, continuă să spună la A3, că Ludovic Orban va câștiga, pentru că el așa a fost obișnuit, ca Orban să câștige, iar delegații din sală care au venit la Congres „cred în victoria lui Orban”.

16.18: Președintele Comisiei de Organizare a Congresului, Theodor Stolojan, le-a cerut delegaților liberali să se prezinte la cabinele de voturi. Acesta a avertizat că sesiunea de vot se închide la ora 16.30. În mare, parte iberalii care au votat nu mai rămân să aștepte rezultatul votului. Cei care au votat au părăsit sala Romexpo.

16.10: Eurodeputatul PNL, Rareș Bogdan, într-o intervenție la A3 a încercat să minimalizeze huiduielile la adresa premierului Cîțu și a președintelui Klaus Iohannis, subliniind că au stricat eleganța liberală.

„Un grup de liberali…4-5 județe cu 400 de oameni au încercat să strice eleganța evenimentului. Dar nu pot 400 de oameni să acapareze o sală de 5000 de participanți”, a comentat Rareș Bogdan.

Acesta a spus că Florin Cîțu va câștiga alegerle PNL și că va reface unitatea partidului.

„Nu am văzut la un alt partid politc acest atac la premier, premirul nu trebuie să fie atacat din interior”, a spus Rareș Bogdan. Tot el a adăugat că după ce se încheie ziua de azi, nu vor mai exista „învinși” și „învingători” și că toată lumea își va schimba discursul.

16.05. Un delegat liberal a fost scos pe targă de către un echipaj SMURD. Liberalul ar fi căzut de pe scenă, după ce a încercat să facă o poză. Acesta nu ar fi suferit leziuni grave.

16.02. În timp ce delegații liberali votează de zor, reprezentanții USR PLUS au ieșit să anunțe public că exclud orice formă de cooperare cu premierul Florin Cîțu, având unii liberali din tabăra acestuia au încercat să transmită în cadrul Congresului că Cioloș și Barna sunt dispuși să revină în negocieri pentru guvernare.

16.00: Pe televiziuni au apărut imagini cu delegați care au intrat câte doi în cabinele de vot. Aceștia au justificat că erau pline celelalte cabine de vot.

15.58: Încep să se facă pronosticuri, din ambele tabere fiind transmise informații privind existența unui avans de câteva sute de voturi, atât pentru Florin Cîțu, cât și pentru Ludovic Orban.

15.37 Premierul Florin Cîțu și-a exercitat dreptul de a vot. El a fost chestionat dacă nu e deranjat de haosul creat în cadrul Congresului PNL de la Romexpo, de îmbulzeala de la cabinele de vot, în contextul creșterii incidenței cazurilor de covid-19. Cîțu a spus că „totul se desfășoară legal”.

15.33: Scandal creat în rândul delegaților adunați în jurul cabinelor de vot. Cei din echipa lui Orban votează fără să treagă perdelele la cabinele de vot.

15.20: Un număr de 4.874 de delegaţi din întreaga ţară s-au înregistrat la congres, după cum a anunţat preşedintele Comisiei de organizare, Theodor Stolojan. În locurile în care delegaţii îşi ridică buletinele de vot s-au creat aglomeraţii. Pentru şefia PNL candidează actualul preşedinte, Ludovic Orban, şi premierul Florin Cîţu.

15.08: A început oficial votul, se deschid cabinele amplasate în incinta Romexpo, la nivelul al doilea al sălii

15.03: Au schimbat discursurile lui Florin Cîțu și Ludovic Orban opțiunile vreunui delegat la congres? Un lider județean spune pentru G4Media.ro că în organizația sa nu s-a produs nici o schimbare, altul estimează că cel puțin trei delegați și-au schimbat votul de la Florin Cîțu la Ludovic Orban

15.01: Șef de organizație județeană a PNL, neutru în competiție, declarație pentru G4Media.ro: ”Galeria orbanistă a enervat pe mulți cu strigăturile lor. Discursul lui Florin Cîțu a fost dezamăgitor”

14.40: Candidații la celelalte funcții din Biroul executiv al PNL, din echiple Cîțu și Orban, își expun argumentele pentru funcțiile pentru care candidează.

14.28: Ion Ștefan, președintele PNL Vrancea și fost ministru al Dezvoltării în guvernul Orban, le-a transmis sâmbătă celor din echipa Orban un mesaj prin care le cere ca, la momentul votului, să țină deschise perdelele de la cabinele de vot. ”Toți delegații noștri tb să deschidă perdelele la cabine când votează. Și să le lase deschise”, e mesajul transmis de Ion Ștefan delegaților la congres și consultat de G4Media.ro.

Mai devreme, delegații din echipa lui Florin Cîțu au primit și ei indicații, printr-un alt mesaj, despre cum să-și dovedească votul. Din mesaj reiese că delegaților li s-a indicat să iasă cu buletinul de vot din cabină, deschis o treime, astfel încât unul dintre coechipierii lui Cîțu să poată observa dacă delegatul a votat corespunzător.

14.24: Liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, a ținut să-i exprime scuze eurodeputatului Rareș Bogdan „dacă s-a simțit lezat de membrii organizației sale” – legat de orbaniștii care l-au huiduit – și a subliniat că liberalii din Dâmbovița sunt oameni educați și civilizați.

Guran a pledat pentru un vot în favoarea lui Orban, subliniind că nicio echipă nu-și schimbă antrenorul, atunci când aceasta merge bine.

14.17:Eurodeputatul Siegfried Muresan – care se numără printre susținătorii lui Ludovic Orban, le-a reamintit liberalilor că în 2024, este primul an în care în România se vor desfășura 4 categorii de algeri, parlamentare, locale, prezidențiale și europarlamentare. „Este primul an în care câștigătorul ia tot”, a spus Siegfried Muresan, îndemnându-i pe liberali să voteze cu omul care a făcut bine pentru partid și înainte și că astăzi se decide viitorul PNL-ului.

„Decizia de astăzi nu e de joacă, în 2024 putem să câștigăm totul, dar putem să și pierdem. Iar astăzi, aici, decidem viiorul PNL, în ce direcție o apucă partidul, cine a făcut bine pentru PNL în trecut va face bine și în viitor. Azi puterea este la voi, votul este al vostru, nu vi-l poate lua nimeni, la fel cum nimeni nu se uită în casa voastră, în bucătăria voastră, nu vă fie teamă nici aici, votați ce credeți că este bine. Țineți minte, avem o singura șansă, să votăm o direcție pentru următorii ani, ca PNL să rămână câștigător, asa cum a devenit în ultimii ani”, a spus Siegfried Muresan

13.58: Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii în Guvernul Orban, arată că a înțeles din discuțiile cu membrii PNL, cât de important este să cunoști istoria PNL, sugerând că atât ea – care n-are vechime mare în partid, cât și Cîțu – care de asemenea nu are vechime – „sunt de abia la început de drum în partid”.

„Este în regulă ce zice Cîțu, cu echipa câștigătoare, că echipa va conduce, însă aceast lucru îmi creează un disconfort, îmi dă impresia că el nu va conduce nimic, doar echipa va conduce. Oricât de importantă este echipa, totuși prședinele este mult mai important”, a comentat Violeta Alexandru.

Aceasta i-a îndemnat pe delegați, pe primari și președinții de consilii județene să nu se teamă, cu buletinul în mână, să gândească „în ce situație suntem, că nu e în regulă ce se întâmplă și că trebui ca PNL să iasă din blocajul în care se află”,

„Investițiile se fac pentru că aveți dreptul la ele, nu vă gândiți că vi se face vreun favor, le meritați din plin, cu resurse care sunt ale statului, nu sunt ale cuiva car se află într-o poziție”, le-a transmis Violeta Alexandru, delegaților lieberali, primari și șefi de consilii județene.

13.52: Ionel Dancă: Trebuia să fie o competiție normală, dar și-a băgat dracul coada. Diavolul vine din greacă și înseamnă a tranșa un animal. Unde am mai auzit despre tranșare în PNL? Cine a spus că a tranșat congresul înainte de competiție? O așa-zisă echipă câștigătoare. Mă simt jignit

13.46: Orban: Din punct de vedere moral, al opiniei publice, Ludovic Orban a câștigat această competiție. O știți toți. Gândiți-vă la binele PNL când luați decizia de vot. Azi avem de ales între o variantă relativ bună și una evident proastă. Vă îndemn să votați nu cu cel care a provocat criza, ci cu cel care are puterea să rezolve criza. Nu votați cu cel care de trei luni s-a dus în cap, cu cel care a făcut ca PNL să piardă 8 procente în intenția de vot. Votați cu cel care a crescut alături de voi, a participat la toate bătăliile, are forța și inteligența de a duce PNL la victorie! Doamne-ajută!

13.45: Orban: Românii vor un cadru în care să nu li se mai dea la gioale din partea statului, să nu li se mai dea în cap de instituțiile de stat

13.43: Orban: Visez frumos. Nelson Mandela a spus că ”Învingătorul e visătorul care nu s-a predat”. Visez la o Românie care să fie cea mai mare puternică economică din Europa Centrală și de Est. România să fie placa turnantă a relației Est-Vest și a relației nord-sud. Cu o condiție: PNL să îi aleagă pe acei oameni care au cu adevărat capacitatea de a pune piciorul pe accelerație!

13.41: Orban: Sunt un garant al unității PNL, am făcut asta și când am avut funcții, și când am pierdut competiții. PNL nu poate să își inenteze acum doctrina, avem valorile din 1875, ca un far călăuzitor. Trebuie să continuăm munca înaintașilor noștri.

13.40: Orban: Un lider al PNL trebuie să fie carismatic, empatic. Să aibă bun simț, echilibru, măsură, putere de negociere, capacitatea de a lua decizii sub presiune în timp scurt

13.37: Orban: Nu avem un premier și un guvern cu care să ne putem mândri, niciodată nu a existat un premier cu cotă de încredere atât de joasă. Toți suportăm de la cetățeni reproșuri și cuvinte grele. Nu din cauza mea, nu din cauza competiției

13.36: Discursul lui Orban e întrerupt sporadic de aplauze răzlețe ale susținătorilor

13.35: Orban: Avem doar două varinate strategice. Prima e să refacem coaliția, iar pentru asta, după congres, cum ne vom prezenta în fața partenerilor din coaliție dacă va fi ales cel care a provocat criza, în loc să fie ales cel care are soluția la criză?

13.33: Orban: Fraților, ce facem cu guvernarea? Realitatea e că suntem într-o situație aproape imposibilă. Cum vom îndeplini condiția partenerilor de coaliție, și dacă nu o vom îndeplini, cu cine facem majoritate parlamentară? Credeți că există vreun liberal care să fie de acord cu refacerea USL într-o combinație pe masă sau pe sub masă cu PSD? Eu cred că nu. Negocieri pe sub masă cu PSD s-au făcut.

13.31: Orban: Premierul Cîțu a spus că toate deciziile le va lua împreună cu dvs, mă îndoiesc. Nu îmi amintesc ca el să se fi consultat ceva când a dat afară consilierii de stat ai PNL. Nu îmi amintesc ca Florin Cîțu să fi consultat pe cineva când l-a consultat pe ministrul Alexandru Nazare? Nu îmi amintesc să fi fost consultat un for al PNL înainte de deciziile care au dus la criza guvernamentală

13.29: Ludovic Orban și-a început discursul în aplauzele susținătorilor. ”Le spun celor câțiva care au huiduit și fluierat că îi dezaprob și îmi cer scuze în numele lor. Noi am venit aici să ne susținem candidații”.

13.27: Alt susținător al premierului Florin Cîțu, Emil Boc, primarul Clujului, i-a reproșat lui Ludovic Orban, în discursul său că a pierdut portofolii importante în guvernarea de coaliție, în negocierile cu USR PLUS

13.15: Eurodeputatul Rareș Bogdan, unul dintre aprigii susținători ai lui Cîțu, a urcat pe scenă în huiduielile puternice ale orbaniștilor.

Rareș Bogdan a răspuns, urlând pe secenă, că adversarii nu sunt în partid ci în afara partidulu

„Demisia nu se strigă de la noi, că nu suntem PSD-iști, noi ne susținem guvernul nostru. Vă cer să-i respectați pe toți liberalii, toți trebuie să ducem aceste bătălii împreună, cu adversarii notri care nu sunt aici, sunt în fara sălii. UNITATE!!” – a strigat Rareș Bogdan.

Acesta le-a reproșat orbaniștilor că au confiscat sala și că nu este corect, pentru că „sunt mai puțini”, iar rezultatul se va vedea în urma votului.

„PNL înseamna că toți liberalii suntem împreună, colegii de la Botoșani, Galați, cei de la Buzău sunt cu noi, cei de la Călărași, de la Satu Mare…Sunt cu noi Vasile Blaga și toți ceilalți. Monica Ainisei, Pavel Popescu și singurul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu…”, a continuat Rareș Bogdan.

13.00 Ministrul de Finanțe, Dan Vâlceanu, i-a invitat pe delegați să dea dovadă de corectitudine, iar pe susținătorilor lui Cîțu i-a îndemnat să nu facă precum susținătorii lui Orban, și să nu huiduie.

„PNL trebuie să fie unit și va fi unit, pentru că va vea un alt președinte, un președinte care știe să facă echipe (…) Domnilor, haideți să îi ascultăm și pe susținătorii lui domnului Orban, dar noi să le arătăm respect, să nu-i huduim. (…) Pe Floirn îl cunosc bine, mi-e prieten, de aceea n-am nevoie de o foaie ca să spun despre el.. Haideți să ne rezolvăm rănile dezbinării…” a spus în discursul său Dan Vîlceanu.

Vîlceanu provine din PSD și este un apropiat al lui Florin Cîțu.

12.50: Urmează la discurs cei cinci susținători ai lui Florin Cîțu:

Iulian Dumitrescu

Emil Boc

Gheorghe Flutur

Rares Bogdan

Dan Vâlceanu

12.48: Cîțu își încheie discursul cu un apel însoțit de huiduieli: ”Eu sunt Florin și sper că v-am convins pe toți să veniți în echipa mea, avem multă treabă!”

12.44: Florin Cîțu: Recunosc, sunt un politician atipic, nu mint, le spun românilor adevărul chiar dacă are costuri politice pentru mine. Am fost acuzat că prăbușesc economia, că închidem economia. De fiecare dată am demonstrat contrariul și o demonstrează cifrele oficiale. Luni aprobăm PNRR, la finalul anului vin primii bani

12.43: Ludovic Orban face din nou apel la susținătorii săi să îl lase pe Florin Cîțu să vorbească. Premierul e vizibil enervat de tonul ocrotitor al lui Ludovic Orban și îi spune că nu are nevoie de ajutor: „Domnule preşedinte, nu am nevoie de susţinere. Pot să-mi susţin moţiunea şi în uralele tuturor românilor, este OK. Eu pot să susţin moţiunea. Do your worst!”

12.42: Florin Cîțu: Cei care mă întrerupeți, nu sunteți de acord că antreprenorii sunt eroii României? Spuneți aici dacă nu sunteți de acord!

12.41: Florin Cîțu a răgușit și își pierde uneori vocea în timpul discursului. Se oprește scurte momente pentru a bea apă, iar orbaniștii strigă ”Orban! Orban!”

12.39: Florin Cîțu: Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie Votați PSD! Niciodată! Ne delimităm de acest partid toxic, îl ținem în opoziție acum, dar și după 2024. Nu o să mă vedeți niciodată forțând omoțiune împotriva propriului guvern. Suntem liberali, nu facem ca Dragnea!

12.37: Florin Cîțu: Sunt un liberal convins. Am început spălând vase în SUA și am ajuns în poziții de conducere din multinaționale de top

12.36: Florin Cîțu: Voi lupta pentru refacerea coaliției, dar niciodată nu voi permite ca PNL să fie îngenuncheat!

12.34: Florin Cîțu: Colegi liberali, eu sunt Florin! Nu sunt membru PNL de mult timp, dar sunt un om de echipă, fără sprijinul vostru nu puteam candida azi

12.33: Ludovic Orban a preluat microfonul și le cere susținătorilor să îl lase pe Florin Cîțu să își susțină discursul / Florin Cîțu spune ”Domnule președinte, sunt ok, nu am nevoie de susținere ca să îmi susțin moțiunea”

12.32: Discursul lui Cîțu este întrerupt constant de strigătele ”Demisia! Demisia!

12.31: Florin Cîțu a fost huiduit zeci de secunde înainte să își înceapă discursul, zeci de susținători ai lui Orban au strigat ”Demisia! Demisia!”

12.27: Pe scările de la Romexpo și-au făcut apariția și susținătorii lui Florin Cîțu, care încearcă să contracareze strigătele aripii Orban

12.24: Grupul orbaniștilor din sala Romexpo se manifestă vizibil în spatele sălii. În raport cu numărul total de delegați, tabăra Orban nu pare foarte numeroasă, dar este extrem de vocală și domină prin scandări. De notat că tabăra Cîțu, deși e mai numeroasă, scandează rar și fără intensitate.

12.15: Ludovic Orban, candidat pentru un nou mandat de președinte al PNL, își susține discursul în fața celor 5000 de delegați, membri ai partidului.

12.12: Deputatul Florin Roman susține că liberalii din echipa lui Ludovic Orban au rupt perdelele de la cabinele de vot, sâmbătă diminieața, pentru ca delegații să nu aibă intimitate când își exprimă votul.

12.05: Au scurte discursuri șefii diferitelor comisii interne din PNL

12.00: Președintele României, Klaus Iohannis a părăsit sala Romexpo, așa cum a venit: pe strigătele ”Orban! Orban!!

11.55: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, participă și el la Congresul PNL, iar în discursul său le-a transmis liberalilor că ziua de astăzi , „cu tot zgomotul acesta” , se va termina foarte repede, în timp ce „problemele” vor rămâne, referindu-se la criza guvernamentală de după ieșirea USR PLUS din coaliție.

„Îi mulțumesc lui Ludovic Orban și premierului Florin Cîțu că au fost alături de noi, săptămâna trecută când și UDRM a avut Congres. PNL și UDMR fac parte din aceeași familie politică europeană, suntem membri în aceeași coaliție și dezideratele ne orientează în aceeași direcție. Putem să mai avem dispute, dar pe parcursul anilor am învățat că în coaliție este nevoie de înțelegere, de răbdare și de compromisuri. În aceste condiții politice și sociale, vă îndemn să nu renunțăm la partenerit, să trecem peste orgolii, pentru că până la urmă, politica este despre oameni și despre cetățeni. Un alt argument este acela că trebuie să rămânem strânși legați de promisiuni și de programul de guvernare, pentru că așteptarea cetățenilor vine după o lungă lipsă de predictibilitate și este uriașă. (…) Anul trecut am vorbit direct și clar și ne-am angajat să formăm un guvern. Cu tot zgomotul de astăzi, acest congres se va termina dar problemele nu vor dispărea (…) De săptămâna viitoare va trebui să înercăm să refacem coaliți”, a transmis liderul UDMR, Kelemen Hunor.

11.40: Președintele Iohannis și-a încheiat discursul în care a vorbit despre unitatea PNL, despre atacurile la persoană din campanie și despre continuarea guvernării

11.28: În sala Romexpo, pe primul rând stau așezați: Ludovic Orban, Klaus Iohannis, Florin Cîțu, Kelemen Hunor, Cristian Diaconescu, Robert Sighiartău, Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur, Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Lucian Bode, Gheorghe Flutur și Nelu Tătaru.

11.15: Discursul lui Iohannis, intrerupt permanent de aplauze și ovațiuni la adresa lui Ludovic Orban. Delegații strigă: „Orban”, „Orban”, la fiecare puză și chiar peste discursul președintelui Iohannis.

11.20: Când sala a strigat „Iohannis” și s-a ridicat în picioare, singurii lideri care au rămas așezați au fost Ludovic Orban si Ilie Bolojan

11.00 Chiar înainte să înceapă Congresul PNL, a juns la Romexpo și președintele României: Klaus Iohannis. Fără să facă niciun soi de declarație de presă, Iohannis a intrat în sală însoțit de Ludovic Orban și Florin Cîțu. La intrarea în sală a celor trei, delegații l-au aclamat zeci de secunde pe actualul președinte liberal: „Orban! Orban!”

Citește mai mult

Ştirea zilei

DOCUMENT| Noi MĂSURI anti-COVID-19, la nivelul comunelor Unirea, Sâncel, Șona și Meteș,. Hotărârea CJSU

Publicat

în

DOCUMENT| Noi MĂSURI anti-COVID-19, la nivelul comunelor Unirea, Sâncel, Șona și Meteș,. Hotărârea CJSU

Având în vedere rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județul Alba, la data de 24.09.2021, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr.9.979 din 25.09.2021;

În conformitate cu:
 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
 • O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.557/2016 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc
 • H.G. nr.932/09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, modificată și completată prin H.G. nr.990/17.09.2021, respectiv H.G. nr.1.115/24.09.2021 ;
Ținând cont de:

• prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr.1491/2004;
• prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr.336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.13 alin.2 anexa 3 la H.G. nr.932/09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, modificată și completată prin H.G. nr.990/17.09.2021, respectiv H.G. nr.1.015/24.09.2021,

Electrica Furnizare Discount

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 25.09.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2, la data de 25.09.2021, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de pe raza județului Alba, conform Anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Măsurile stabilite pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Alba, sunt cele prevăzute în hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr.208 din 10.09.2021, modificată și completată prin hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr.216 din 19.09.2021 și nr.222 din 24.09.2021, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, conform anexei la prezenta hotărâre;

(3) Măsurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru comunele Unirea, Sâncel, Șona și Meteș, intră în vigoare începând cu data de 26.09.2021 ora 00:00, și sunt valabile pentru o perioadă de 14 zile, iar termenele de aplicare a măsurilor prevăzute pentru celelalte unități administrative-teritoriale de pe raza județului Alba rămân cele stabilite prin hotărârile CJSU Alba adoptate anterior.

Art. 2. Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, la toate U.A.T-urile de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO VIDEO| Paul Victor Florea, consilierul local al Municipiului Alba Iulia și soția sa și-au unit destinele la Catedrala Reîntregirii

Publicat

în

FOTO VIDEO| Paul Victor Florea, consilierul local al Municipiului Alba Iulia și soția sa și-au unit destinele la Catedrala Reîntregirii

Consilierul local al Municipiului Alba Iulia, Paul Victor Florea, și-a unit destinele împreună cu soția sa.

Astăzi, 25 septembrie, la Catedrala Reîntregirii, a avut loc slujba religioasă prin care consilierul local, împreună cu aleasa sa, au decis să formeze o nouă familie în Municipiul Alba Iulia.

Electrica Furnizare Discount

Tânărul de 26 de ani a ales să facă un pas mare și firesc din viața oricărui om, cerându-și prietena în căsătorie, după o relație de trei ani și jumătate.

Întrebat de ziarulunirea.ro care a fost locația în care cei doi tineri și-au unit destinele pe veci, Paul Victor Florea a răspuns că evenimentul fericit s-a petrecut la munte.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare