Unitatea teritorială şi identitatea naţională nu se negociază

DINU C. GIURESCU: „Am sentimentul că sunt în 1940, în preajma prăbuşirii hotarelor noastre”

ELIT

    Iniţiativa de a desfiinţa judeţele se înscrie într-un şir de acţiuni care sunt menite, pe de-o parte, să destrame unitatea teritorială a ţării şi, pe de altă parte, să şteargă identitatea noastră naţională. Se anulează, cu o trăsătură de pix, toată această întocmire care are o vechime între 600 şi 700 de ani, intrată în conştiinţa noastră, a mea.
Eu sunt din Vlaşca mai întâi, apoi din Argeş, şi pe urmă, evident, sunt din România, fiindcă Vlaşca şi Argeşul sunt parte din România. Ce facem? Ştergem cu buretele, ştergem cu pixul – tot? Unde voi fi? Din regiunea 1, cetăţeanul cu codul numeric personal cutare, pe care îl înscriu cu două-trei semne acolo, într-o listă şi, în felul acesta, am robotizat întreaga Românie. Eu nu mai aparţin unui judeţ, nu mai aparţin României. Aparţin unor sigle, unor numere înscrise… E trist!
Aşadar, ce se întâmplă acuma cu desfiinţarea judeţelor se înscrie în două tendinţe foarte clare din ultimii ani. Pe de o parte destrămarea teritorială a României şi, pe de altă parte, ştergerea identităţii noastre ca români. Am să enumăr câteva argumente:
Primul: regiunile de dezvoltare, acel faimos proiect, din păcate al UDMR-ului: 50.000 Kmp, taie Transilvania în două, pe linia trasată de arbitrajul de la Viena din ’40. Acesta este un fapt.
Al doilea: statutul minorităţilor care se pregăteşte. Dacă se adoptă, prin formula magică a asumării răspunderii, vom crea zeci de autonomii teritoriale, sub pretextul autonomiilor culturale. Autonomii teritoriale în Transilvania care vor face tranziţia de judeţele secuieşti, şi până la graniţa cu Ungaria.
Al treilea argument: legea arhivelor, în speţă întoarcerea arhivelor la emitent! Dumneavoastră ştiţi ce înseamnă asta? Să le întorc unde? Emitentul a fost până în 1918 Ungaria sau Austria. Acolo le întorc? Eu cred că nu-şi dau seama oamenii de catastrofa pe care o pregătesc României. Dacă le-aş propune Statelor Unite să întoarcă arhivele de la Arhivele Naţionale Centrale din Washington DC la diferiţii emitenţi, eu cred că s-ar uita şi ar spune probabil că este un act de trădare naţională, de destrămare a unităţii Statelor Unite.
Al patrulea argument: legea educaţiei. Suntem educaţi după moda nouă europeană, în care 92% dintre elevii autohtoni au mai puţine drepturi decât 8% dintre elevii minoritari. E bine că au minoritarii drepturi, dar vreau ca şi majoritarii să aibă aceleaşi drepturi! Aceeaşi lege enumeră 22 de principii directoare, unul din principii este şi cultura, identitatea şi istoria românească, dar în lege nu se află nimic pentru promovarea acesteia. Mai mult decât atâta: finanţarea este favorizantă pentru minoritari: dacă sunt 10 elevi minoritari români într-un sat, desfiinţăm scoala respectivă, iar dacă sunt zece minoritari într-un sat, facem o şcoală specială. Iată, deci, ce înseamnă legea educaţiei europene… Nu mai vorbesc de autonomia universitară, care acolo e proclamată cu litere groase dar, în realitate, universităţile sunt supravegheate, acuma, cum nu au fost niciodată înainte, după bunul plac al rectorului şi al altora.
Al cincilea argument: nu mai avem manual de istoria românilor. Elevii de clasa a XII-a au un manual pe care scrie Istorie, iar înăuntru e tranşată, ca la abator, istoria românilor pe teme mari, pe care le înţelege un om care cunoaşte istoria românilor, dar nu unul care trebuie s-o înveţe, fiindcă principiul cronologic a fost desfiinţat.
Al şaselea argument: eu pot să insult acuma drapelul ţării, personalităţile marcante… În lege nu mai există incriminare penală pentru acest lucru, pentru profanarea sau batjocorirea simbolurilor naţionale. Fac ce vreau şi ce păţesc? În cazul cel mai bun, dacă acţionează guvernul său autoritatea, primesc o amendă.
Al şaptelea argument: am aflat cu stupoare că asociaţia culturală Forumul Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş nu primeşte un leu de la Guvern pentru acţiunile sale culturale.
Al optulea argument: ora de istorie la televiziunea română nu mai este. Nu mai există, pur şi simplu.
În al nouălea rând: desprinderea propagandistică, şi chiar mediatică, a celor două judeţe şi jumătate secuieşti.
În al zecelea rând: reforma sistemului sanitar, care poate să ducă foarte departe, spre dezastru.
Peste toate – şi cu asta am terminat – vine anularea Parlamentului. Asumarea răspunderii este o formulă extraordinară, ca să nu mai conteze Parlamentul. Marea Adunare Naţională era mult mai logică decât Parlamentul de astăzi. Spunea Constituţia din ’65: „forţa conducătoare din Republica Socialistă România este Partidul Comunist Român” – monopolul puterii. Era clară puterea. Deputaţii votau aşa cum spunea Partidul. Acuma nu! Avem un regim, chipurile, pluralist şi, în schimb, ne asumăm răspunderea încât orice lege poate să treacă în momentul de faţă, fiindcă Guvernul beneficiază de o majoritate aritmetică, care nu mai corespunde în niciun fel cu opţiunile şi cu sentimentele populaţiei.
Revin la judeţe. Acestea nu sunt o creaţie a lui Mircea cel Bătrân. Judeţele erau acolo şi Mircea le-a întărit. Nu sunt o creaţie a lui Carol I sau a lui Alexandru Cuza. Erau acolo. Domnitorul unirii şi fondatorul monarhiei le-au întărit doar. Culmea este că Uniunea Europeană nu ne cere această desfiinţare a judeţelor. Este o mistificare grosolană, urâtă de tot, să spui oamenilor că UE ne cere aşa ceva. Dar nu este adevărat! Franţa şi-a menţinut zeci, sute de departamente, Germania la fel, Anglia la fel. Fiecare unitate teritorială cu numele ei este acolo, numai noi le desfiinţam.
Partea cea mai gravă e că vor să ne şteargă memoria, vor să ne şteargă identitatea. Prin toate aceste răsturnări, prin toate aceste acţiuni de buldozer, pur şi simplu, vor să fiu ca frunza pe apa – căci frunza este acum un simbol – să nu mai ştiu ce e cu mine, să fiu un fel de cetăţean, aşa, al nimănui, care locuiesc într-o regiune desemnată printr-o cifră romană, şi care voi fi, încă o dată, înscris, printr-un indicativ numeric, într-o listă. Acest tip de om nu are decât nevoi imediate: trebuie să se ducă la mall, să cumpere o maşină şi să călătorească, poate, în străinătate, şi să se îmbrace bine. Asta este tot, dar în cazul ăsta România: adio! Aici este partea cea mai gravă. Prin desfiinţarea judeţelor îmi iei baza mea teritorială care de sute de ani există acolo. Bunicul meu s-a născut în Buzău, şi judeţul Buzău există şi astăzi. De patru generaţii suntem buzoieni prin naştere. Ăla este primul loc. Îmi ştergi şi Buzăul? Ce fac? Unde sunt născut? În raionul Stalin din Bucureşti? Se vehiculează teoria că noi am ajuns în Transilvania prin secolul XII-XIII… Asta este o veche temă de propagandă: neputând să conteste majoritatea absolută a românilor, au început să spună: „da, dar voi aţi venit după noi, şi noi am fost primii ocupanţi” şi alte teorii din acestea. În Ardeal, însăşi constituirea voievodatului Transilvaniei în cadrul regatului maghiar este un ecou al formei vechi de organizare, din vremea când românii conlocuiau cu slavii pe teritoriul Ardealului. (aşa cum a fost voievodatul Ţării Româneşti).
Cât priveşte judeţele, să luăm două exemple: Maramureşul şi Bihorul. Sunt forme vechi de organizare pe care regatul maghiar, în momentul în care a încorporat Transilvania, le-a preluat şi le-a transformat în comitatele regatului. Iar mai târziu, când Ungaria a făcut dualismul cu Austria, a reînfiinţat toate judeţele. Judeţele din Transilvania sunt judeţele care s-au constituit de-a lungul vremilor. Atât de puternică era instituţia, încât Austro-Ungaria a extins această instituţie a comitatelor, echivalentă cu judeţele, pe toată Ungaria mare, aceea din 1867.
Tot ce am înşirat până acuma, acei paşi mai mari sau mai mici pentru destrămarea unităţii teritoriale şi a demnităţii româneşti, merg toate ca un şuvoi către o singură ţintă, suprimarea articolului 1 din Constituţie: România este stat naţional, unitar, suveran şi indivizibil. Asta le trebuie, asta vor să suprime. Şi o suprimă în momentul în care, în conştiinţa elevilor din liceu, dispare Istoria românilor ca materie de învăţământ, sau când cetăţenii dintr-o urbe nu mai au conştiinţa că sunt români. Poate nici măcar că sunt bucureşteni sau braşoveni, ci aşa, nişte cetăţeni în derivă printr-o regiune de dezvoltare, numerotată cu 1, 2, 3, 4 sau 5.
Dacă doriţi să rememoraţi, sau să vedeţi pentru prima oară, cine au fost cei care au distrus judeţele României, să ne întoarcem în 1950, ca să vă arăt o lege adoptată de Marea Adunare Naţională, chiar în anul care reprezenta debutul obsedantului deceniu. Aş spune cel mai urât, cel mai trist şi cel mai greu de suportat deceniu din istoria modernă a României. E vorba de Legea nr. 5 din 1950, cea care desfiinţa judeţele României, şi o făcea sub conducere sovietică. Astăzi, la Punctul de Întâlnire am adus un extras: „Marea Adunare Naţională a Republicii Populare Române În temeiul art. 38 din Constituţia Republicii Populare Române, văzând Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 935 din 31 august 1950, adopta următoarea lege pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române. Articolul 1”… Fiţi foarte atenţi la acest articol 1, fiindcă argumentaţia comuniştilor sovietici din anii ’50 seamănă foarte mult cu ceea ce oferă astăzi ca motivaţie, regimul Basescu-Boc. Tot sub masca bunăstării economice şi a atragerii unor fonduri şi a cooperării dintre tot felul de persoane fizice şi juridice, sub aceeaşi motivaţie ne este propusă acum, ca şi atunci, desfiinţarea judeţelor.
Iată aşadar ce spune acest articol 1: „Pentru asigurarea dezvoltării industriei şi agriculturii, în scopul construirii socialismului şi a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru a înlesni cât mai mult apropierea aparatului de Stat de poporul muncitor, pentru a contribui cât mai temeinic la asigurarea rolului politic conducător al clasei muncitoare şi la întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare, TERITORIUL ROMÂNIEI SE ÎMPARTE ÎN: REGIUNI; ORAŞE; RAIOANE. Regiunile din Republica Populară Română şi capitalele lor sunt:…”
Am sentimentul că sunt în 1940, în preajma prăbuşirii hotarelor noastre. E de spus numai că fiecare om trebuie să-şi dea seama că soarta lui personală, afară de beneficiarii regimului, depinde de ce se joacă acuma. Se joacă integritatea teritorială a României, se joacă stabilitatea ei, se joacă identitatea, sentimentului că eşti român, se joacă apărarea ţării. Statul de astăzi nu mai apară România. Statul de astăzi apară pe altcineva, dar nu obştea românească.
De aceea fiecare dintre noi, cu mijloacele pe care le are, trebuie să spună NU. „Nu!” – la ceea ce se pregăteşte în momentul de faţă şi să revenim la tradiţiile noastre, să revenim la puterea noastră dintotdeauna.
Prof. acad. Dinu C. GIURESCU
(Articol preluat de pe „Certitudinea.ro”)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

19 Comentarii

NU !!!! 4 ianuarie 2012 at 22:20

Toti cei care se simt romani,AR TREBUI sa ia aitutidne sisa se p[una regiopnalizarii tarii pe criterii impuse de anumite interese p[olitice de moment. AJUNGE cu exploatarea padurilor tarii pe care o fac ungurii cu atita nonsalanta incat ajungi sa crezi ca asta e de fapt tara lot ! Ajunge cu placa ruginta ca Ardealul e al lor ! Nu au nici un drept in Ardeal, iar cei care cer ceva aici, pot primi cel mult un sut in dos ! nu are cine sa il adimistreze ? Sa nu creada ei ca romanii au adormit !

dolfi 4 ianuarie 2012 at 22:31

ca si pot face romanii ceva cand puternicii lumii decid. Ce a putut face Romania legat de Pactul Ribbentrop-Molotov???

luly 5 ianuarie 2012 at 0:36

Bine ca sti tu mai besinosule care numai dupa bani si du functii ai umblat toata viata. Si tot un gunoi ai ramas.

fotograful amator 5 ianuarie 2012 at 9:03

rog moderatorii sa stearga aceste doua comentarii (piticul atomic si iuly) pentru ca sint o diversiune injurioasa marca gainar+ciprian.

Nu as fi spus nimic despre aceasta mizerie dar am vazut ca s-a folosit inclusiv in articolul despre Mihai Muncus. In loc sa ne rugam sa fie gasit Mihai in viata, aceste personaje se ocupau cu injuraturi. Sper ca se vor sterge si de acolo.

Aurelian 5 ianuarie 2012 at 13:56

Cred ca „fotograful amator”, ii de fapt „metereologul amator”, care umbla prin Cetatea Alba Carolina asta vara cu un termometru in mana, acuzand Primarul de „Incazirea globala”!

Sandu 5 ianuarie 2012 at 1:38

AL 11-lea argument..Tataie esti senil rau de tot. Luati expunerea de argumente ca atare.

Jean 5 ianuarie 2012 at 7:51

bai manelistule, tu n-ai dreptul la nici o parere.

anonymus 5 ianuarie 2012 at 13:04

ai dreptate

fotograful amator 5 ianuarie 2012 at 8:58

din nefericire am o veste proasta despre identitatea nationala si integritatea teritoriala. Nu s-au negociat. S-au vindut. Sau asa cum le place guvernantilor sa spuna…s-au acordat „prin incredintare directa”

elsa 5 ianuarie 2012 at 9:27

O fi domnul prof.acad un „tataie”, dar a trecut prin viata si a vazut multe…iar ceea ce spune e istorie adevarata, nu fictiune.
E simplu sa ironizezi si sa califici… Veniti cu contra argumente pertinente, mai intai!

Aurelian 5 ianuarie 2012 at 11:55

Inghititi „teapa”, ca-i veche, asta a facut tot timpul miticii, va-u luat banii, dar va-u dat „unguri pe pita”!

HH 5 ianuarie 2012 at 13:55

VINOVATII NU SUNT ENTITATI ABSTRACTE EI SUNT ARHICUNOSCUTI, AU CULOARE PORTOCALIE SI IN JUDETUL ALBA SE NUMESC: HAVA, PERES, DUMITREL, NEGRUT, DOBRA,SUCIU,OLAR ETC., LA NIVEL CENTRAL BASESCU, BOC, IGAS, UDREA,FUNERIU(OANA BADEA), BLAGA…..

Nicu Buga 5 ianuarie 2012 at 16:14

Admirabila lectie de istorie. Coementariile sunt jalnice si de neluat in seama.

steme 5 ianuarie 2012 at 16:15

Va mai mira pe careva ca pe frontonul liceului Marton Aron din Miercurea Ciuc apare stema ungariei dupa renovarea cladirii ? Explicatia halucinanta a viceprimarului orasului este ca de fapt cladirea a fost construita acum 100 de ani si asa era la construirea acesteia. NU UITATI CA ASTA SE PETRECE IN ROMANIA DE AZI, PE O CLADIRE APARTININD MINISTERULUI CULTURII, RENOVATA SI CU BANII PUBLICI DIN ROMANIA !!!! Cine tolereaza asta ? Si de ce ????

Nicu D. 5 ianuarie 2012 at 16:17

Frumoasa si profunda lectie de istorie. Dar o baga oare romanii in cap.?!…

Nicu D. 5 ianuarie 2012 at 16:19

Este cu adevarat nevoie ca romanii sa reinvete istoria nationala.

magyar 5 ianuarie 2012 at 17:38

Chiar ma intrebam ce s-a intamplat la Unirea. Nu am mai vazut demult un articol din binecunoscuta serie „Ba p-a matii, ungure”.
E nevoie din cand in cand de cate un articol de acest gen pentru „patriotii” care prin nationalism inteleg injurii la adresa maghiarilor.
Las ca in max 30 de ani veti ajunge in pielea noastra si va veti ruga de tigani sa va lase sa traiti.

I. Craiu 5 ianuarie 2012 at 19:06

Cu ungurii nstri-n frunte, spre noi cuceriri teritoriale. Nu va temeti, romani!…

gelu 6 ianuarie 2012 at 10:21

SRI are obligatia sa-i informeze pe romani ce rol au avut ‘turistii sovietici’ la evenimentele de la TarguMures,revolutia din 89, mineriade…si atunci multe lucruri se vor lamuri.

Comentariile sunt oprite