Undă verde de la APM Alba pentru exploatarea aurului aluvionar din perimetrul Izbita, bazinul hidrografic al râului Mureș, pe pârâul Valea Buciumanilor

Undă verde de la APM Alba pentru exploatarea aurului aluvionar din perimetrul Izbita, bazinul hidrografic al râului Mureș, pe pârâul Valea Buciumanilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului Alba a dat undă verde pentru exploatarea aurului aluvionar, în perimetrul IZBITA, localizat în bazinul hidrografic al râului Mureș, pe pârâul Valea Buciumanilor, Valea Albă.

Perimetrul IZBITA este situat în partea centrala a zonei cunoscută sub numele de Patrulaterul Aurifer. Geografic, aparține M-ților Metaliferi din cadrul Apusenilor de Sud.

ELIT

Pârâul Bucium, în zona perimetrului de exploatare, este mărginit de culmi având altitudini cuprinse între +1180m la nord in dl. Bucium și +965m la sud in dl. Poieni.

Amplasamentul se înscrie în domeniul climatului temperat-continental- moderat specific zonelor muntoase ale Munților Apuseni, caracterizat prin lipsa perioadelor lungi cu temperaturi extreme. Clima se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 6-8°C, cu cantități medii anuale de precipitații de 1000-1200 mm.

Zona perimetrului de exploatare este situata in avalul unor structurii tectonice mineralizate, respectiv Bucium, Bucium Rodu, Bucium Tarnița, etc. Rocile stăbătute de valea Buciumanilor și torentii săi sunt formate predominant din formatiuni sedimentare mezozoice si neogene, subordonat bazalte jurasice sau roci andezitice neogene.

Dimensiuni:
Lungime = cca 5940m
Latime = intre 5 – 8 m
Grosime = intre 0,25 si 0,75m

Exploatarea în perimetrului IZBITA nu va produce efecte majore asupra calității apelor de suprafață și nesemnificative asupra apelor subterane.
Pachetul aluvionar care constituie substanța minerală utilă este cantonat în zona corpului de apă de suprafață.

Activitatea de recuperare a aurului aluvionar nu presupune realizarea unor lucrări de investiții care să afecteze cursul pârâului Buciumanilor și regimul apelor de suprafață care se scurg prin albia minoră a acestuia.

Extracția aurului aluvionar se face în mediu umed, dar fără a folosi cantități de apă care să poată fi cuantificate. Apele preluate din râu sunt redate acestuia fără a fi afectate de poluare, pe suprafața de nisipuri aluvionare. Va avea loc o creștere a turbidității apei pe o suprafață restransă și periodicitate intermitentă. Este posibilă:
– o poluare cauzată de scurgerile accidentale de ulei sau motorină de la utilajele folosite.
– o crestere a turbiditatii apei pe o distanta de cca. 5-8m de la zona de extractie.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419