Un nou proiect de DESCENTRALIZARE, iniţiat de Guvern: Consiliile judeţene vor prelua atribuţiile structurilor din agricultură, mediu, turism, educaţie, cultură şi sănătate

Guvernul a decis să iniţieze din nou descentralizarea, după ce procesul a fost blocat de Curtea Constituţională, care l-a declarat neconstituţional. Potrivit noului proiect, consiliile judeţene vor prelua atribuţiile exercitate în prezent de la centru pentru o listă extinsă de structuri din agricultură, mediu, turism, educaţie, cultură, sănătate.

CITEŞTE şi Descentralizarea îi va lăsa „fără scaune” pe majoritatea şefilor serviciilor deconcentrate din Alba. Vezi ce imobile trec de la ministere la CJ Alba şi CL Alba Iulia

ELIT

Procesul de descentralizare a mai fost iniţiat de Guvern în 2013, printr-un proiect de lege pentru care Cabinetul Ponta şi-a angajat răspunderea în Parlament. Acesta a fost însă declarat drept neconstituţional de către judecătorii Curţii Constituţionale (CC), la sesizarea PDL.

Guvernul a elaborat acum un nou proiect de descentralizare care va fi iniţiat în perioada imediat următoare şi care conferă consiliilor judeţene atribuţii sporite, prin transfer de competenţe.

Faptul că atribuţiile vor fi transferate către judeţe este argumentat de Guvern prin faptul că nivelul administrativ optim pentru exercitarea competenţei este judeţul deoarece majoritatea structurilor deconcentrate ale ministerelor care gestionează domeniile incluse în procesul de descentralizare exercită în prezent atribuţii la nivel judeţean, având o arie a beneficiarilor care excede teritoriul unei comune, respectiv al unui oraş sau municipiu.

Un alt argument invocat de Guvern este că nu va fi afectat sau bulversat întregul sistem administrativ existent, prin încărcarea excesivă a autorităţilor administraţiei publice locale (comună, oraş, municipiu) cu probleme care exced capacităţii administrative a acestora şi că la nivelul comunelor şi oraşelor mici nu există personal specializat pentru exercitarea unor noi competenţe descentralizate, în special pentru mediu, sănătate, cultură, agricultură, iar personalul actual al structurilor deconcentrate este insuficient pentru a acoperi necesarul de personal în ipoteza descentralizării structurilor la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din cadrul judeţului.

„În plus, în aplicarea principiului economiilor de scară, transferul competenţelor către palierul de bază (municipal/orăşenesc/comunal) ar antrena costuri de funcţionare mult mai ridicate decât în situaţia în care ar fi competenţele ar fi transferate palierului judeţean, generate de multiplicarea numărului de structuri responsabile de prestarea unui serviciu de la 42, aferent actualelor structuri deconcentrate, la 3.186, aferent unităţilor administrativ-teritoriale din România/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, corelativ cu necesitatea asigurării unui minim de personal necesar pentru fiecare structură, sedii, dotări materiale”, se mai afirmă în proiect.

Planul pregătit de Guvern prevede că emiterea avizului de mediu va fi în competenţa consiliilor judeţene, care vor prelua şi personalul cu atribuţii în domeniu. De asemenea, competenţa privind inspecţia şi controlul mediului rămân la nivelul administraţiei centrale.

Tot la nivelul judeţelor vor fi transferate competenţele Ministerului Agriculturii de implementare a politicilor naţionale şi reglementările în domeniul agriculturii pentru Direcţiile de agricultură, Oficiile de studii pedologice şi agrochimice, Casele agronomului, filialele regionale aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

În domeniul culturii vor fi trecute la nivelul judeţelor atribuţiile de implementare a politicilor naţionale şi reglementărilor, pentru Direcţiile de cultură şi patrimoniu naţional, inclusiv competenţele privind avizarea concesionării, dării în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau închirierii clădirilor monument istoric proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, avizarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice de clasă B, avizarea clasării şi declasării monumentelor istorice de clasă B, avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea construirii zonelor de protecţie a monumentelor istorice de clasă B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice de clasă B.

În ceea ce priveşte domeniul sănătăţii, către judeţe vor fi transferate atribuţiile de aplicare a politicilor naţionale şi reglementărilor pentru direcţiile de sănătate publică, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale, laboratoarele, finanţate integral din venituri proprii şi din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale, policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.

În domeniul educaţiei extraşcolare vor fi transferate atribuţiile legate de cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare, precum şi cele privind direcţiile pentru sport şi tineret, centrele de agrement, casele de cultură ale studenţilor, cluburile şi bazele sportive.

Finalizarea etapelor de descentralizare este astfel prevăzută pentru ultimul trimestru al acestui an, urmând ca în primul trimestru al anului viitor să înceapă transferul efectiv de competenţe, simultan cu cedarea patrimoiului.

Sursa: puterea.ro

Alexandra MATEȘ

Email: ale_mates@yahoo.com
Tel: 0722.661.325

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...