Rămâi conectat

Curier Județean

Un nou post scos la bătaie de Primăria Alba Iulia! Dosarele pot fi depuse până la data de 13 februarie

Suciu Andra-Ioana

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

Un nou post scos la bătaie de Primăria Alba Iulia! Dosarele pot fi depuse până la data de 13 februarie

Primăria municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de ”referent treapta IA pe perioadă nedeterminată, Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără adăpost.

În traducere liberă, discutăm de postul de șef la piețe, târguri și hingheri. Condițiile sunt : studii medii absolvite cu diplomă de Bacalaureat și vechime în domeniu minimum 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 13 februarie, ora 15, la biroul Resurse Umane, et 2, în sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia. Selecția dosarelor de înscriere se face în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă se face maxim în termen de o zi lucrătoare la și se prezintă rezultatele la sediul Primăriei Alba Iulia. Acestea vor fi afișate și pe site-ul www.apulum.ro la secțiunea ”Locuri de muncă”, fiind însoțite de calificativul ”admis” sau ”respins”.

Proba scrisă va avea loc în data de 23 februarie, ora 11, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia. Data și orele interviului vor fi anunțate odată cu rezultatele probei scrise și vor fi afișate la sediul Primăriei Alba Iulia.

După afișarea rezultatelor se vor putea depune contestații, la biroul Resurse Umane, în termen de o zi lurătoare iar rezultatele acestora vor fi comunicate prin același mijloc mai sus menționat, tot în termen de o zi lucrătoare.

Rezultatele finale se afișează la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia și pe pagina de internet a acesteia, la secțiunea special creată în acest scop (www.apulum.ro/Locuri de muncă). în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea mențiunii „admis” sau „respins”.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 (se pune la dispoziția candidaților de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului resurse umane și se găsește pe pagina de internet a Primăriei municipiului Alba Iulia, www.apulum.ro, secțiunea „Locuri de muncă”);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabil

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni;

i)curriculum vitae, model comun european.
(2 ) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
(3 ) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
(4 ) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(6 ) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane și la nr. de telefon: 0372/586473.

 


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Sute de persoane și mașini, verificate de polițiștii din Alba prin intermediul aplicației eDAC: Amenzi de peste 40.000 lei și 9 permise de conducere reținute

Bogdan Ilea

Publicat

în

Sute de persoane și mașini, verificate de polițiștii din Alba prin intermediul aplicației eDAC: Amenzi de peste 40.000 lei și 9 permise de conducere reținute Luni, 22 aprilie aprilie 2024, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, în sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natură penală și contravențională și pentru prevenirea incidentelor care […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea