// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia face angajări masive: Peste 50 de posturi de asistent medical, registrator, infirmier, brancardier sau îngrijitor, scoase la concurs

În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HGR nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Metodologia de concurs, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:

           Nr. Funcția Secție/compartim.
Nr. posturi Data și ora susținerii probei scrise Data și ora susținerii probei practice/ interviu
1 Asistent medical principal PL UPU 2 7.09.2018, ora 12.00 12.09.2018, ora 10.00
2 Asistent medical debutant PL UPU 3 7.09.2018, ora 12.00 12.09.2018, ora 10.00
3 Asistent medical debutant PL Serviciul Județean de Medicină Legală Alba 1 10.09.2018, ora 12.00 14.09.2018, ora 10.00
4 Asistent medical PL Laborator analize medicale – comp. bacteriologie 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
5 Asistent medical debutant PL Obstetrică ginecologie -sala de nașteri 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
6 Asistent medical debutant PL Obstetrică ginecologie 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
7 Asistent medical debutant PL Chirurgie generală 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
8 Asistent medical debutant PL CSM Adulţi 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
9 Asistent medical debutant PL Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
10 Asistent medical debutant PL Nefrologie 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
11 Asistent medical debutant PL Medicină internă 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
12 Registrator medical debutant Gastroenterologie 1 31.08.2018, ora 11.00 5.09.2018, ora 10.00
13 Registrator medical debutant Cabinet oncologie medicală 1 31.08.2018, ora 11.00 5.09.2018, ora 10.00
14 Registrator medical debutant Neurologie 1 31.08.2018, ora 11.00 5.09.2018, ora 10.00
15 Registrator medical debutant Medicină internă 1 31.08.2018, ora 11.00 5.09.2018, ora 10.00
16 Infirmier ATI 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
17 Infirmier Neurologie 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
18 Infirmier UPU 3 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
19 Infirmier debutant ATI 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
20 Infirmier debutant Boli infecțioase 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
21 Infirmier debutant Neurologie 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
22 Infirmier debutant Recuperare neurologică 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
23 Infirmier debutant Dermato-venerologie 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
24 Infirmier debutant Hematologie 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
25 Infirmier debutant Bloc operator 3 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
26 Infirmier debutant Urologie 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
27 Infirmier debutant Diabet, nutriție și boli metabolice 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
28 Infirmier debutant Cardiologie 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
29 Infirmier debutant Oftalmologie 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
30 Brancardier Ortopedie și traumatologie 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
31 Brancardier Psihiatrie acuți 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
32 Brancardier UPU 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
33 Îngrijitoare de curățenie Cardiologie 1 13.09.2018, ora 12.00 19.09.2018, ora 11.00
34 Îngrijitoare de curățenie Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 1 13.09.2018, ora 12.00 19.09.2018, ora 11.00
35 Îngrijitoare de curățenie Neurologie 1 13.09.2018, ora 12.00 19.09.2018, ora 11.00
36 Îngrijitoare de curățenie Ambulatoriu de specialitate 1 13.09.2018, ora 12.00 19.09.2018, ora 11.00
37 Îngrijitoare de curățenie Chirurgie generală 1 13.09.2018, ora 12.00 19.09.2018, ora 11.00
38 Agent DDD debutant Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 1 13.09.2018, ora 12.00 19.09.2018, ora 11.00
39 Muncitor calificat I- Fochist Muncitori indirect productivi 2 4.09.2018, ora 11.00 7.09.2018, ora 9.00
Total 54

          

Pentru posturile de asistenți medicali (debutant, medical și principal), registrator medical debutant, concursul va consta în testare psihologică, probă scrisă, probă practică și interviu.

Pentru celelalte categorii de posturi, concursul va consta în testare psihologică, probă scrisă şi interviu.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs este 20 august 2018, ora 15.00.

Testarea psihologică va avea loc în perioada 28 august 2018 – 30 august 2018, conform programării ce va fi comunicată ulterior, după finalizarea etapei de selecție a dosarelor de concurs.

Proba scrisă va avea loc la data și ora precizate în tabelul de mai sus, corespunzător tuturor categoriilor de posturi scoase la concurs.

Locația va fi comunicată  ulterior, când va fi publicat anunțul cu privire la selecția dosarelor.

Proba practică și/sau interviul se vor susține la data și ora precizate în tabelul de mai sus, corespunzător tuturor categoriilor de posturi scoase la concurs.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

  1. Condiţii generale:

*pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din HGR. 286/2011.

  1. Condiţii specifice:

Asistenți medicali gradul principal, specialitatea medicină generală (PL):

*studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

*5 ani vechime ca asistent medical;

*examen pentru obţinerea gradului principal;

*certificat de membru OAMGMAMR;

*adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte  avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

*cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistenți medicali, specialitatea medicină generală (PL):

*studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea  studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor  postliceale sanitare;

*6 luni vechime în specialitate;

*certificat de membru OAMGMAMR;

*adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea  exercitării profesiei;

*cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistenți medicali debutanţi, specialitatea medicină generală (PL):

*studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor  postliceale sanitare;

*fără vechime;

*certificat de membru OAMGMAMR;

*adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte  avizul anual pentru autorizarea  exercitării profesiei;

*cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Registratori medicali debutanţi:

*studii: diplomă de bacalaureat;

*cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în WORD și EXCEL.

*fără vechime.

Infirmieri:

*studii: minimum școală generală;

*curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul  Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane si certificare;

*6 luni vechime în activitate.

Infirmieri debutanţi:

*studii: minimum școală generală;

*curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul  Muncii, Familiei şi Protecţiei  Sociale cu aprobarea  Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală, resurse umane şi certificare. În cazul în care nu posedă diplomă, candidații sunt obligați să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfășura în termen de 6 luni;

*fără vechime.

Agent DDD debutant:

*studii: minimum școală generală;

*fără vechime.

Brancardieri:

*studii: minimum școală generală;

*fără vechime.

Îngrijitoare de curățenie:

*studii: minimum școală generală;

*fără vechime.

Muncitori  calificaţi I – fochişti:

*studii: şcoală generală, profesională sau liceu;

*certificate de calificare profesională – fochist;

*autorizaţie ISCIR penru cazanele de abur şi apă caldă – clasa A, conform anexa 4 din PT CR8-2009;

*9 ani vechime în meserie.

Detalii cu privire la conținutul dosarului de înscriere, bibliografie, vor fi afișate la avizierul unității, precum și pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri, între orele 8.30-15.00, de la personalul Serviciului resurse umane şi relaţii cu publicul, tel. 0258/820825/interior 146.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419