Rămâi conectat

Ştirea zilei

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia face angajări masive: Peste 50 de posturi de asistent medical, registrator, infirmier, brancardier sau îngrijitor, scoase la concurs

Publicat

în

În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HGR nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Metodologia de concurs, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:

           Nr. Funcția Secție/compartim.
Nr. posturi Data și ora susținerii probei scrise Data și ora susținerii probei practice/ interviu
1 Asistent medical principal PL UPU 2 7.09.2018, ora 12.00 12.09.2018, ora 10.00
2 Asistent medical debutant PL UPU 3 7.09.2018, ora 12.00 12.09.2018, ora 10.00
3 Asistent medical debutant PL Serviciul Județean de Medicină Legală Alba 1 10.09.2018, ora 12.00 14.09.2018, ora 10.00
4 Asistent medical PL Laborator analize medicale – comp. bacteriologie 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
5 Asistent medical debutant PL Obstetrică ginecologie -sala de nașteri 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
6 Asistent medical debutant PL Obstetrică ginecologie 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
7 Asistent medical debutant PL Chirurgie generală 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
8 Asistent medical debutant PL CSM Adulţi 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
9 Asistent medical debutant PL Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
10 Asistent medical debutant PL Nefrologie 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
11 Asistent medical debutant PL Medicină internă 1 3.09.2018, ora 12.00 6.09.2018, ora 10.00
12 Registrator medical debutant Gastroenterologie 1 31.08.2018, ora 11.00 5.09.2018, ora 10.00
13 Registrator medical debutant Cabinet oncologie medicală 1 31.08.2018, ora 11.00 5.09.2018, ora 10.00
14 Registrator medical debutant Neurologie 1 31.08.2018, ora 11.00 5.09.2018, ora 10.00
15 Registrator medical debutant Medicină internă 1 31.08.2018, ora 11.00 5.09.2018, ora 10.00
16 Infirmier ATI 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
17 Infirmier Neurologie 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
18 Infirmier UPU 3 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
19 Infirmier debutant ATI 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
20 Infirmier debutant Boli infecțioase 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
21 Infirmier debutant Neurologie 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
22 Infirmier debutant Recuperare neurologică 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
23 Infirmier debutant Dermato-venerologie 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
24 Infirmier debutant Hematologie 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
25 Infirmier debutant Bloc operator 3 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
26 Infirmier debutant Urologie 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
27 Infirmier debutant Diabet, nutriție și boli metabolice 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
28 Infirmier debutant Cardiologie 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
29 Infirmier debutant Oftalmologie 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
30 Brancardier Ortopedie și traumatologie 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
31 Brancardier Psihiatrie acuți 1 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
32 Brancardier UPU 2 11.09.2018, ora 12.00 17.09.2018, ora 11.00
33 Îngrijitoare de curățenie Cardiologie 1 13.09.2018, ora 12.00 19.09.2018, ora 11.00
34 Îngrijitoare de curățenie Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 1 13.09.2018, ora 12.00 19.09.2018, ora 11.00
35 Îngrijitoare de curățenie Neurologie 1 13.09.2018, ora 12.00 19.09.2018, ora 11.00
36 Îngrijitoare de curățenie Ambulatoriu de specialitate 1 13.09.2018, ora 12.00 19.09.2018, ora 11.00
37 Îngrijitoare de curățenie Chirurgie generală 1 13.09.2018, ora 12.00 19.09.2018, ora 11.00
38 Agent DDD debutant Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 1 13.09.2018, ora 12.00 19.09.2018, ora 11.00
39 Muncitor calificat I- Fochist Muncitori indirect productivi 2 4.09.2018, ora 11.00 7.09.2018, ora 9.00
Total 54

          

Pentru posturile de asistenți medicali (debutant, medical și principal), registrator medical debutant, concursul va consta în testare psihologică, probă scrisă, probă practică și interviu.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pentru celelalte categorii de posturi, concursul va consta în testare psihologică, probă scrisă şi interviu.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs este 20 august 2018, ora 15.00.

Testarea psihologică va avea loc în perioada 28 august 2018 – 30 august 2018, conform programării ce va fi comunicată ulterior, după finalizarea etapei de selecție a dosarelor de concurs.

Proba scrisă va avea loc la data și ora precizate în tabelul de mai sus, corespunzător tuturor categoriilor de posturi scoase la concurs.

Locația va fi comunicată  ulterior, când va fi publicat anunțul cu privire la selecția dosarelor.

Proba practică și/sau interviul se vor susține la data și ora precizate în tabelul de mai sus, corespunzător tuturor categoriilor de posturi scoase la concurs.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

  1. Condiţii generale:

*pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din HGR. 286/2011.

  1. Condiţii specifice:

Asistenți medicali gradul principal, specialitatea medicină generală (PL):

*studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

*5 ani vechime ca asistent medical;

*examen pentru obţinerea gradului principal;

*certificat de membru OAMGMAMR;

*adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte  avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

*cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistenți medicali, specialitatea medicină generală (PL):

*studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea  studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor  postliceale sanitare;

*6 luni vechime în specialitate;

*certificat de membru OAMGMAMR;

*adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea  exercitării profesiei;

*cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistenți medicali debutanţi, specialitatea medicină generală (PL):

*studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor  postliceale sanitare;

*fără vechime;

*certificat de membru OAMGMAMR;

*adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte  avizul anual pentru autorizarea  exercitării profesiei;

*cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Registratori medicali debutanţi:

*studii: diplomă de bacalaureat;

*cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în WORD și EXCEL.

*fără vechime.

Infirmieri:

*studii: minimum școală generală;

*curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul  Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane si certificare;

*6 luni vechime în activitate.

Infirmieri debutanţi:

*studii: minimum școală generală;

*curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul  Muncii, Familiei şi Protecţiei  Sociale cu aprobarea  Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală, resurse umane şi certificare. În cazul în care nu posedă diplomă, candidații sunt obligați să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfășura în termen de 6 luni;

*fără vechime.

Agent DDD debutant:

*studii: minimum școală generală;

*fără vechime.

Brancardieri:

*studii: minimum școală generală;

*fără vechime.

Îngrijitoare de curățenie:

*studii: minimum școală generală;

*fără vechime.

Muncitori  calificaţi I – fochişti:

*studii: şcoală generală, profesională sau liceu;

*certificate de calificare profesională – fochist;

*autorizaţie ISCIR penru cazanele de abur şi apă caldă – clasa A, conform anexa 4 din PT CR8-2009;

*9 ani vechime în meserie.

Detalii cu privire la conținutul dosarului de înscriere, bibliografie, vor fi afișate la avizierul unității, precum și pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri, între orele 8.30-15.00, de la personalul Serviciului resurse umane şi relaţii cu publicul, tel. 0258/820825/interior 146.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

FOTO| Admis cu 9,97 la Colegiul Militar din Alba Iulia, elevul fruntaș Flavius Taflan își reconfirmă statutul de elev de excepție: Premii la olimpiada de franceză și engleză

Publicat

în

FOTO| Admis cu 9,97 la Colegiul Militar din Alba Iulia, elevul fruntaș Flavius Taflan își reconfirmă statutul de elev de excepție: Premii la olimpiada de franceză și engleză

Elevul fruntaș Flavius Taflan (clasa a IX-a) este fascinat de limbile străine pe care le studiază cu pasiune. Pentru a acumula cunoștințele și se perfecționa, învață constant, dedică timp și multă atenție studiului. Și-a testat cunoștințele la fazele județene ale olimpiadelor de limba franceză și limba engleză unde a reușit să obțină Premiul I, respectiv Premiul III.

Citește și: FOTO | Elev de excepție al Făgărașului, admis cu 9,97 la Colegiul Militar din Alba Iulia

Calificarea la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză a reprezentat pentru Flavius nu doar un succes școlar ci și o motivație de a continua să aprofundeze acestă disciplină. În colegiul militar Flavius a reușit, sub îndrumarea doamnei profesoare Carmen Roman, să își consolideze baza de cunoștințe de limba franceză, formată pe perioada gimnaziului și cu ambiție și dorința de a se autodepăși a reușit să obțină un punctaj foarte bun la faza națională a olimpiadei, punctaj care i-a adus mențiune.

Elit - Gustul Desăvârșit

Citește și: FOTO| Impresiile unui „boboc” după prima lună la Colegiul Militar din Alba Iulia: „Îndrăgesc uniforma militară și mi-am dorit să continui tradiția familiei”

„Acest premiu obținut la Olimpiada Națională de Limba Franceză este rezultatul muncii și perseverenței. Sub îndrumarea doamnei profesoare am înteles nevoia unei pregătiri riguroase pentru a obține o astfel de performanță și mi-am concentrat forțele asupra dobândirii abilităților necesare pentru a face față cu brio acestui concurs național. În fiecare zi, cu gândul la marea competiție, am muncit intens, fără să pierd din vedere obiectivul final. Au existat, într-adevăr, și momente mai dificile, în care m-am simțit nesigur pe mine, însă posibilitatea de a concura la nivel național m-a determinat să fiu mai ambițios ca niciodată și să dau totul pentru a reuși. În final am obținut o mențiune, care dovedește implicarea și seriozitatea mea în această olimpiadă, premiu de care sunt foarte mândru. Îmi propun să îmi perfecționez în continuare franceza pentru ca, anul viitor, să pot urca pe podium. Sunt recunoscător tuturor celor care m-au sprijinit în acest drum și care au avut încredere că voi reuși.

Felicitări, elev și dascăl, pentru obținerea acestui rezultat deosebit la nivel național!”, au transmis reprezentanții Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

25 mai. Serviciul de distribuţie a gazelor naturale va fi sistat temporar într-o localitate din județul Alba. Recomandări pentru consumatori

Publicat

în

25 mai. Serviciul de distribuţie a gazelor naturale va fi sistat temporar într-o localitate din județul Alba. Recomandări pentru consumatori

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale miercuri, 25 mai, între orele 09.00-14.00, în localitatea Uioara de Sus din județul Alba.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuţiei gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

Elit - Gustul Desăvârșit

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugaţi să anunţe imediat dispeceratul de urgenţă al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele reţele de telefonie fixă şi mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din reţeaua Telekom şi cu tariful operatorului din toate celelalte reţele de telefonie).

Compania regretă disconfortul creat şi mulţumeşte clienţilor pentru înţelegerea şi sprijinul acordat pentru desfăşurarea acestor lucrări.

Despre Delgaz Grid

Delgaz Grid, compania de distributie din cadrul Grupului german E.ON, operează o reţea de gaze naturale de 24.000 km în 20 de judeţe din partea de Nord şi de Vest a României (Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț şi Bacău) şi o reţea de electricitate de 83.000 km în şase judeţe din Moldova: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. De la intrarea pe piaţa locală, în anul 2005, E.ON a investit peste 1,9 miliarde de euro în principal pentru modernizarea reţelelor de gaze şi electricitate şi a virat către stat impozite şi taxe de 2,7 miliarde de euro.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

ACCIDENT tragic la o firmă din Alba: Un muncitor srilankez a DECEDAT după ce o remorcă pe care o repara a căzut peste el. Bărbatul era în ziua lui liberă

Publicat

în

ACCIDENT tragic la o firmă din Alba: Un muncitor srilankez a DECEDAT după ce o remorcă pe care o repara a căzut peste el. Bărbatul era în ziua lui liberă

Sâmbată 21 mai 2022 în jurul orei 8.15, la punctul de lucru al unei firme din Sebeș, județul Alba, s-a produs un eveniment deosebit de grav soldat cu decesul unui muncitor din Sri Lanka, în vârstă de 27 de ani.

Potrivit ITM Alba, victima avea permis de muncă pentru a desfășura activitate la o altă societate din Sebeș. La data producerii evenimentului victima era liberă, aceasta având locul de cazare în barăcile societății unde s-a produs evenimentul.

Victima repara o remorcă a societății unde era cazată, acesta prin cădere l-a prins sub ea lovindu-l.

Elit - Gustul Desăvârșit

În curs se desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările și cauzele care au dus la producerea accidentului mortal.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare