Spitalul din Alba Iulia vizează reparații capitale la secțiile cardiologie, medicină internă, pediatrie și oftalmologie, dar și relocarea ambulatoriului și reabilitarea energetică

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia vizează, în următoarea perioadă, efectuarea de reparații capitale la secțiile cardiologie, medicină internă, pediatrie și oftalmologie, dar și extinderea, modernizarea și relocarea ambulatoriului integrat, precum și reabilitarea energetică a clădirii, iar pentru realizarea acestor demersuri solicită acordul Consiliului Județean, în subordinea căruia se află, pentru a obținerea autorizației de construcție în vederea începerii lucrărilor.

Astfel, în ședința din 13 decembrie, consilierii județeni vor supune spre aprobare un proiect de hotărâre cu privire la exprimarea acordului, în vederea obținerii autorizației de construire, pentru obiectivele de investiții ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

ELIT

”Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului, în vederea obținerii Autorizației de construire pentru obiectivele de investiții „Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, „Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, „Reparație capitală – secțiile de Pediatrie și Oftalmologie ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” și „Reparație capitală – secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”.

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia are în administrare, ca titular al Contractului de administrare nr. 1324/1479/2004, cu modificările și completările ulterioare, bunuri aparținând domeniului public și privat al Județului Alba. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este instituţie publică de interes judeţean aflată în subordinea UAT Judeţul Alba”, se arată în proiect.

În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014- 2020, domeniul sănătăţii publice ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul Judeţean Alba este o prioritate asigurarea serviciilor medicale de calitate. În acest context, în lista de priorităţi a Consiliului Judeţean Alba figurează reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor medicale aflate în subordine. În vederea obținerii Autorizației de construire pentru realizarea obiectivelor de investiții menționate anterior, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia solicită Consiliului Județean Alba, prin adresa nr. 18329/05 decembrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24461/5 decembrie 2018, acordul pentru aceste obiective de investiție, potrivit sursei citate.

”Întrucât realizarea obiectivelor de investiții „Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, „Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, „Reparație capitală – secțiile de Pediatrie și Oftalmologie ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” și „Reparație capitală – secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” sunt absolut necesare pentru buna funcționare a serviciilor medicale, propun exprimarea acordului pentru realizarea acestor obiective de investiții”, potrivit proiectului supus spre aprobare.

În vederea creșterii gradului de confort al pacienţilor, respectiv reducerii costurilor de exploatare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – instituţie publică de interes judeţean aflată în subordinea UAT Judeţul Alba, cât şi în vederea încadrării unităţii spitaliceşti în normele tehnice actuale şi clasele de performanţă energetică specificate de legislaţia in vigoare (Directiva UE/31/2010 privind performanţa energetică a clădirilor), în anul 2017 au fost depuse, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, cereri de finanţare care vizează reabilitarea termică a Spitalului, extindere, modernizare și dotare în vederea relocării Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Reparație capitală – secțiile de Pediatrie, Oftalmologie, Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

”În vederea obținerii Autorizației de Construire pentru realizarea obiectivele de investiții „Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, „Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, „Reparație capitală – secțiile de Pediatrie și Oftalmologie ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” și „Reparație capitală – secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia solicită Consiliului Județean Alba, prin adresa nr. 18329/05 decembrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24461/5 decembrie 2018, acordul pentru obiectivele de investiție enumerate mai sus”, mai prevede proiectul de hotărâre.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Casa Alba 13 decembrie 2018 at 12:34

Ca si fapt divers…
SJU Alba la 763 de paturi rezolva 19 895 de cazuri/2018
SJU Zalau la 753 de paturi rezolva 29868 de cazuri/2018

sursa: CNAS

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...