Rămâi conectat
Alba Music and Film Festival 2022

Ştirea zilei

Sfântul prooroc Ilie, omul lui Dumnezeu

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

De multe ori în lunga sa istorie, omenirea a trecut prin momente de mare încercare, când, pentru îndreptarea lucrurilor, Dumnezeu chema la muncă oamenii săi aleşi, de mare valoare şi cu mare personalitate. Misiunea ce o primeau de la Dumnezeu era să restaureze ordinea, să îndrepte strâmbătăţile interumane, să biciuiască păcatele şi să pedepsească pe marii făcători de rele, care tulburau ordinea socială şi nesocoteau poruncile cerului. Fiindcă istoria lumii de la Facere până la noi consemnează un potop de fapte diferite, albe şi negre, cu suişuri şi coborâşuri, cu oameni dăruiţi menirii lor, dar şi cu fel de fel de secături şi uscături, care prin josnicii crase, de natură comportamentală au pătat frumuseţea primordială sădită de Ziditor în natura lor, Dumnezeu a fost nevoit să intervină de multe ori în forţă fie personal fie prin slujitorii Săi aleşi.
Unul dintre cei mai devotaţi şi intrasingenţi împlinitori ai voinţei lui Dumnezeu pe pământ a fost Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, din Tesba Galaadului, peste care Pronia cerească a turnat dar peste dar, adică puterea de a face minuni precum şi râvna slujirii lui Dumnezeu ridicată până la înălţimea jertfei de sine. Când afirm acest lucru am în vedere misiunea aproape imposibilă primită de la Dumnezeu, de a-l înfrunta pe Ahab, cel mai blestemat rege al lui Izrael, aflat în culmea puterii şi a fărădelegii, precum şi pe femeia sa Izabela, cu nimic mai prejos decât el.
Îndrăzneala cuiva de a ridica un deget împotriva celor doi se pedepsea cu moartea. Ei nu aveau respect decât pentru Baal, un idol de import pe care Izabela, regina desfrâului i l-a adus plocon de nuntă lui Ahab, regele crimelor, devenit rob fără replică în faţa femeii, cum nu o va mai face altcineva până la Irod cel Mare, care peste opt veacuri după Ahab, va cădea în mrejele draconice ale Irodiadei. Iată portretul moral a lui Ahab (domn peste Izrael vreme de 22 de ani): „Şi a săvârşit Ahab, fiul lui Omri, fapte rele înaintea ochilor Domnului, mai mult decât toţi cei ce au fost înaintea lui… A mai făcut Ahab şi o dumbrăvioară pentru Astarte, încât Ahab mai mult decât toţi regii lui Izrael, care au fost înaintea lui a săvârşit fărădelegi, prin care a supărat pe Domnul Dumnezeul lui Izrael şi şi-a pierdut sufletul său” (III Regi XVI, 30, 33).
Prin consistenţa jertfelor şi prin numărul slujitorilor, Baal poate fi comparat cu Zeus al romanilor şi cu Jupiter al grecilor. Patru sute cincizeci de preoţi idolatri ai lui Baal şi patru sute ai zeiţei Astarte, sacrificau zilnic cei mai frumoşi şi mai sănătoşi junci faţă de care cei doi idoli nu manifestau nici un interes, rămânând indiferenţi şi reci.
După ce învie pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului şi încuie zăvoarele cerului trei ani şi jumătate, cu poruncă şi cu putere de la Dumnezeu, proorocul Ilie pleacă să-l înfrunte pe Ahab, să dărâme capiştile şi idolii, să măcelărească pe toţi cei opt sute cincizeci de preoţi idolatri şi să pedepsească pe cei ce patronau şi finanţau aceste practici jignitoare la adresa Dumnezeului celui viu. Închinarea la idoli a fost întotdeauna un act de înaltă trădare faţă de Dumnezeu.
Fără traistă sau bani la cingătoare, fără haine şi încălţăminte de schimb, doar cu un toiag luat din crâng, dar cu credinţă neclintită în Dumnezeu şi cu hotărârea neabătută de a se achita cu vrednicie de misiunea primită, Ilie dă ochi cu Ahab, care îl întâmpină cu cuvintele: „Mă aflaşi, duşmane, şi aici”! „Te-am aflat …” îi răspunde proorocul, căci iată ce zice Domnul: „Voi aduce peste tine necazuri şi te voi mătura şi voi stârpi din ai lui Ahab pe cei de parte bărbătească, fie rob, fie slobod în Izrael…”, după care îi prezice soarta Izabelei: „Câinii vor mânca pe Izabela pe zidul Izraelului…căci n-a fost încă nimeni ca Ahab, care să se încumete a săvârşi fapte urâte înaintea ochilor Domnului, la care l-a împins Izabela soţia sa” (III Regi XXI, 20-21,23,25).
Aşadar, Ahab va muri rănit de o săgeată rătăcită într-o luptă cu sirienii fiind înmormântat în Samaria după cum citim în Cartea Regilor: „Şi murind regele, a fost dus şi l-au înmormântat în Samaria. Şi au spălat carul lui în iazul Samariei: şi câinii i-au lins sângele lui Ahab, iar desfrânatele s-au scăldat în spălătura acelui sânge…” (III Regi, XXII, 37-38).
Pentru ducerea la bun sfârşit a misiunii primite şi pentru că a redat lui Dumnezeu respectul cuvenit „într-un car cu cai de foc”, Ilie a fost răpit de un vifor şi înălţat la Cer.
În aceste vremuri anormale, cu fiinţe şi mentalităţi felurite, bune şi nebune, din postura omului cu dreaptă judecată, ne punem fireasca întrebare: mai sunt astăzi închinători la idoli ca pe vremea lui Ahab? Părerea unanimă este afirmativă. Susţinem că sunt chiar mai mulţi, dacă luăm în calcul statistica demografică actuală, raportată la cea de acum două mii opt sute de ani, precum şi stocul uriaş de ispite menite să spulbere ca pe o scamă şubreda credinţă a omului contemporan. După un imaginar sondaj de opinie, deci neefectuat, dar, sunt sigur, cu procentaj de eroare zero, pe întregul eşantion al conştiinţelor româneşti oprimate şi asuprite, ce nu-şi pot permite decât „luxul legitim”, deci legal, de a suferi frig, foame, lipsuri, boli, biruri, nedreptăţi şi toate celelalte derivate ale sărăciei şi mizeriei, închinarea la idolul Mamona, (cuvânt aramaic, care în traducere românească mai diluată poate însemna banul, ochiul dracului), a claselor asupritoare laice, dar nu numai…, este clară ca lumina zilei. Mulţi slujitori de astăzi, devotaţi acestui idol, plătiţi cu simbrii babane, provenite din bănuţul văduvei sărace, se ghiftuiesc şi se îndoapă fără nici o remuşcare, ca nişte sfinţişori cuminţi cu nenumărate lefuri provenite din posturi fictive pe care şi le însuşesc în mod gratuit, nemeritat, revoltător, neruşinat. Aceiaşi au tupeul să se erijeze în povăţuitori luminaţi ai omului cinstit şi trudit, care asudă pentru fiecare bănuţ şi tremură pentru nesiguranţa zilei de mâine. Mai mult, nevoiaşul este silit să plătească nenumărate biruri către Înalta Poartă, care n-are milă şi nu iartă, ba chiar mai mult, periodic îşi trimite zapciii cu iataganul ridicat să strângă haraciul.
Să ia aminte aceşti zbiri fără Dumnezeu şi fără suflet – care se cred nişte despoţi investiţi pe viaţă – la sfârşitul sângeros şi ruşinos al celor doi regi idolatri Ahab şi Izabela, spulberaţi de mânia lui Dumnezeu pentru faptele lor ticăloase şi murdare.
Preot dr. Petru PINCA, Blaj


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

SUBIECTE și BAREME la Matematică și Istorie, la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022
SUBIECTE și BAREME la Matematică și Istorie, la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă

Miercuri, 17 august, este programată proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie, în cadrul examenului de Bacalaureat 2021, sesiunea de toamnă, pentru absolvenții de liceu.

Vezi AICI varianta pentru Istorie

Vezi AICI baremul pentru Istorie

Vezi AICI varianta pentru Matematică – Mate-info

Vezi AICI baremul pentru Matematică – Mate-info

Vezi AICI varianta pentru Matematică – Tehnologic

Vezi AICI baremul pentru Matematică – Tehnologic

Pentru examenul de BAC 2022 se aplică prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat – 2011, conform Ministerului Educației.

Elit - Gustul Desăvârșit

Timpul destinat pentru elaborarea unei lucrări scrise este de 3 ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

La probele scrise, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru. La disciplinele “Matematică” și “Geografie”, elevii pot să utilizeze instrumente de desen, după cum este menționat în metodologie.

Le este interzis candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, potrivit ordinului de ministru 5.151/2021. Ei au obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

De asemenea, se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, potrivit ordinului 5151/2021.

Nu este permisă folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se folosește numai hârtia distribuită candidaților de către asistenți.

Cei care încalcă regulile de mai sus vor fi eliminați din examen și nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat, fără a se lua în calcul sesiunea specială, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu.

După ce s-au terminat cele 3 ore, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

Cei care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

Cum corectez o greșeală

Elevii care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, conform metodologiei. În cazul în care unii candidați, din diferite motive, doresc să-și transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenți în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către asistenți, menționându-se pe ele “Anulat”, se semnează de către asistenți și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise.

Subiectele pe care le-au avut de rezolvat elevii în prima sesiune a examenului de bacalaureat 2022 pot fi consultate aici.

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2022
 • 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Clipe de coșmar pentru o femeie din Alba după ce soțul i-a spart ușa și a plecat cu copilul de 5 ani. Ce măsuri au luat polițiștii

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022
Clipe de coșmar pentru o femeie din Alba după ce soțul i-a spart ușa și a plecat cu copilul de 5 ani. Ce măsuri au luat polițiștii

La data 16 august 2022, polițiștii din Aiud au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 48 de ani, din Aiud, care este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, violarea de domiciliu și nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție.

În după amiaza zilei de 16 august, acesta ar fi spart ușa apartamentului în care locuiește soția sa și l-ar fi luat pe fiul lor, în vârstă de 5 ani.

Elit - Gustul Desăvârșit

Bărbatul a încălcat prevederile ordinului de protecție emis împotriva sa de Judecătoria Aiud, prin care i-au fost impuse măsurile restrictive de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de soția sa și de reședința acesteia.

Incidentul a fost semnalat, prin 112, iar, în scurt timp, polițiștii au reușit să-l identifice, împreună cu minorul, într-un parc din municipiul Aiud.

Din primele cercetări, a rezultat că minorul nu a fost victima vreunei infracțiuni.

În cursul zilei de azi, 17 august, bărbatul va fi prezentat parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

17 august 2022, COVID-19 în Alba. 33 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

17 august 2022, COVID-19 în Alba. 33 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ

La nivelul județului Alba, miercuri, 17 august 2022, s-au înregistrat 33 de noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.

Citește și situația cazurilor din Alba, de marți, 16 august 2022, COVID-19 în Alba. 46 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, a fost înregistrat un deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19, fiind vorba despre o femeie de 68 de ani, din Sântimbru, vaccinată și cu comorbidități.

Elit - Gustul Desăvârșit
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 57393 de persoane confirmate, 54552 persoane vindecate, 1.301 decese.

Luni, în județul Alba au fost prelucrate în total 444 teste, 82 PCR, 362 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 486415 mai exact, 362159 de teste PCR și 124256 de teste rapide.

Localitățile din care provin cazurile:

ALBA IULIA – 9
ABRUD – 1
AIUD – 1
BLAJ – 4
CUGIR – 1
SEBES – 3
BUCERDEA GRANOASA – 1
CISTEIU DE MURES – 1
JIDVEI – 2
MIRASLAU – 2
PIANU – 1

Cazuri de reinfectare:

AIUD – 1
BLAJ – 2
DAIA ROMANA – 2
MIRASLAU – 1
UNIREA – 1

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate Populatie Incidenta Cazuri active
MUNICIPIUL BLAJ 20620 7.9 163
VALEA LUNGĂ 3114 7.71 24
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76866 7.19 553
CRICĂU 1956 6.13 12
CRĂCIUNELU DE JOS 2135 6.09 13
RÂMEŢ 499 6.01 3
ŞONA 4361 5.96 26
ÎNTREGALDE 548 5.47 3
RIMETEA 979 5.11 5
MUNICIPIUL AIUD 25045 4.91 123
MIHALŢ 3233 4.64 15
ORAŞ CUGIR 25310 4.54 115
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2262 4.42 10
ALMAŞU MARE 1187 4.21 5
ROŞIA MONTANĂ 2680 4.1 11
CUT 1259 3.97 5
RĂDEŞTI 1262 3.96 5
ARIEŞENI 1529 3.92 6
ORAŞ TEIUŞ 7136 3.92 28
OHABA 583 3.43 2
MUNICIPIUL SEBEŞ 32864 3.35 110
ORAŞ OCNA MUREŞ 13809 3.11 43
SÂNCEL 2585 3.09 8
SÂNTIMBRU 3020 2.98 9
ORAŞ ZLATNA 7775 2.96 23
CIUGUD 3320 2.71 9
CÂLNIC 1933 2.59 5
DAIA ROMÂNĂ 3127 2.56 8
VINŢU DE JOS 5523 2.53 14
ORAŞ ABRUD 5152 2.52 13
IGHIU 7127 2.39 17
ORAŞ CÂMPENI 7124 2.39 17
ŞPRING 2547 2.36 6
CETATEA DE BALTĂ 3061 2.29 7
BLANDIANA 881 2.27 2
NOŞLAC 1812 2.21 4
SĂLCIUA 1366 2.2 3
HOREA 1900 2.11 4
GALDA DE JOS 4416 2.04 9
OCOLIŞ 492 2.03 1
DOŞTAT 1012 1.98 2
LUNCA MUREŞULUI 2540 1.97 5
CENADE 1051 1.9 2
ROŞIA DE SECAŞ 1582 1.9 3
JIDVEI 5297 1.89 10
SĂSCIORI 6476 1.85 12
METEŞ 2727 1.83 5
CIURULEASA 1121 1.78 2
HOPÂRTA 1143 1.75 2
LIVEZILE 1147 1.74 2
ŞIBOT 2332 1.72 4
UNIREA 4819 1.66 8
LOPADEA NOUĂ 2485 1.61 4
BUCIUM 1372 1.46 2
LUPŞA 2824 1.42 4
PIANU 3581 1.4 5
MOGOŞ 737 1.36 1
FĂRĂU 1492 1.34 2
STREMŢ 2411 1.24 3
POŞAGA 887 1.13 1
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3726 1.07 4
BERGHIN 1888 1.06 2
ŞUGAG 2842 1.06 3
MIRĂSLĂU 1952 1.02 2
BISTRA 4499 0.89 4
SĂLIŞTEA 2341 0.85 2
VADU MOŢILOR 1262 0.79 1
AVRAM IANCU 1412 0.71 1
VIDRA 1503 0.67 1
CERGĂU 1623 0.62 1
SOHODOL 1646 0.61 1
ALBAC 1937 0 0
CERU-BĂCĂINŢI 228 0 0
GÂRBOVA 2134 0 0
GÂRDA DE SUS 1458 0 0
POIANA VADULUI 1035 0 0
PONOR 577 0 0
SCĂRIŞOARA 1483 0 0


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare