Ședință la Consiliul Județean Alba: Modernizare de drumuri, licențe pentru transportul publice de persoane și strategii de sănătate și energie, pe ordinea de zi

Consilierii județeni sunt convocați, în 30 august, de la ora 11.00, în ședință ordinară, ce va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1).

Proiectele de pe ordinea de zi:

Elit ELIT
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Teiuş, operatorului de transport rutier CSC Auto SRL
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir – Alba Iulia, operatorului de transport rutier Crivas Lux SRL
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir – Sebeş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum județean DJ 103E: DN1 – Gîrbova de Jos – Gîrbovița – Gîrbova de Sus, județul Alba”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ,,Modernizare drum județean DJ 103E: DN1 – Gîrbova de Jos – Gîrbovița – Gîrbova de Sus, județul Alba”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară

6., Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Judeţului Alba în domeniul sănătăţii, 2018-2023”
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice în județul Alba 2018-2023”
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023”
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 5. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba
 6. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107G
 7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107H
 8. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj, situat în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70573 Sîncel – proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba
 9. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos – proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba
 10. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70176 Săliştea – proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba
 11. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 26 iulie 2018
 12. Întrebări, interpelări, declaraţii politice

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Cetateanul 26 august 2018 at 17:07

Consiliu judetean sau gasca de interese personale ?

Comentariile sunt oprite