// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” din Alba Iulia va intra în reabilitare. Investiția se ridică la circa 270.000 de euro

Primăria municipiului Alba Iulia a lansat, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP), licitația pentru reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”, valoarea estimată a lucrărilor ridicându-se la aproape 1,3 milioane de lei.

”Servicii pentru Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, DTAC si Documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor pentru realizarea obiectivului, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de implementare a obiectivului si Execuţia propriu-zisa a lucrărilor la obiectivul de investiție, defalcate pe următoarele etape: Etapa I: Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Caiete de sarcini , DTAC si Documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor, pentru realizarea si finalizarea obiectivului de investiție. Etapa II: Execuţia propriu-zisa a lucrărilor la obiectivul de investiție și Asistenta tehnica pe perioada execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiție. Valoarea estimată a contractului pentru: Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Caiete de sarcini, Documentația tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, certificat energetic și Documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor necesare realizării obiectivului „REABILITARE CLĂDIRE SCOALĂ GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU, MUNICPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA”, execuţia propriu-zisa a lucrărilor si asistență tehnica din partea proiectantului pe perioada de implementare a obiectivului este de: 1.287.475,00 lei fără TVA și s-a determinat astfel: – valoarea serviciilor de proiectare pentru Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, DTAC si Documentații tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor – 30.024 lei fără TVA; – certificat energetic – 7.700 lei fără TVA – valoarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor – 9.300 lei fără TVA; – valoarea estimată a lucrărilor de execuție – 1.240.451 lei fără TVA”, se arată în descrierea succintă a lucrărilor, postată pe SICAP.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Ofertele pot fi depuse până în 12 iulie, la ora 15.00.

”Urmare a aprobării documentației tehnico –economice faza DALI prin HCL nr.344/2017 și HCL 60/2018 pentru obiectivul de investiții „REABILITARE CLĂDIRE SCOALĂ GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU, MUNICPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA” și a semnării contractului de finanțare nr.1898/16.03.2018/24911/13.03.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru derularea prin Programul Național de Dezvoltare Locală; Autoritatea contractanta, Municipiul Alba Iulia dorește sa atribuie un contract tip „proiectare + execuție ” prin care se propune a se realiza: Servicii pentru Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, DTAC si Documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor pentru realizarea obiectivului, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de implementare a obiectivului si Execuţia propriu-zisa a lucrărilor la obiectivul de investiție, defalcate pe următoarele etape: Etapa I: Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Caiete de sarcini , DTAC si Documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor, pentru realizarea si finalizarea obiectivului de investiție. Etapa II: Execuţia propriu-zisa a lucrărilor la obiectivul de investiție și Asistenta tehnica pe perioada execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiție. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 10. Termenul limită în care Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare este cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor”, se arată în descrierea succintă, postată pe SICAP.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419