SAFE – de la şomer la angajat prin fonduri europene

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Fundaţia umanitară Progpers Aiud, în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, Asociaţia AS 2001 Alba lulia şi LTL Documetary SRL Alba lulia derulează din data de 1 decembrie 2010, în Regiunea Centru, proiectul „SAFE – de la şomer la angajat prin fonduri europene”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului este de 2.165.071 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă se cifrează la 2.073.132 lei, iar contribuţia beneficiarului este de 42.309 lei. Proiectul se implementează pe o perioadă de 24 luni. De curând, în prezenţa unor invitaţi dintre care îi amintim, din partea AS 2001 -directorul Adriana Todorean, AJOFM Alba – Corneliu Engi, director executiv şi Tudor Cridovăţ, şef serviciu, LTL Documentary, Lucian Găban, administrator a fost prezentat proiectul amintit. Obiectivul general al proiectului este creşterea ratei de ocupare a şomerilor, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor inactive din Regiunea de Dezvoltare Centru, prin implementarea unui program integrat de măsuri active de ocupare. Obiective specifice: * dezvoltarea şi implementarea de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, urmărindu-se ca acestea să corespundă nevoilor grupului ţintă şi contextului economico-social actual. * îmbunătăţirea capacităţii de ocupare profesională a 600 de persoane fără loc de muncă, prin oferirea.de măsuri active de ocupare şi de servicii integrate de corelare a experienţei profesionale şi a aptitudinilor personale cu cerinţele pieţei muncii actuale. Cultivarea unei atitudini proactive şi antreprenoriale în rândul grupului ţintă, care să îi motiveze să caute un loc de muncă sau să înceapă o activitate pe cont propriu. Proiectul contribuie în mod semnificativ la satisfacerea cererii pieţei forţei de muncă, prin oferirea de cursuri de calificare în meseriile: operatori introducere, prelucrare şi validare date, zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor, lucrător în comerţ şi a unor cursuri de specializare pentru agent vânzări şi competenţe antreprenoriale, consiliere în orientarea profesională şi consultanţă pentru începerea unei activităţi independente. (A.D.T.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419