// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Românii din străinătate care se întorc în România îşi pot echivala sau continua studiile în ţară. Ghid informativ despre întregul proces

Românii din străinătate care urmează să se întoarcă în România îşi pot echivala sau continua studiile în ţară. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le pune la dispoziţie un ghid informativ despre întreg procesul de echivalare. Totodată, aceştia au posibilitatea de a-şi înscrie copiii la grădiniţă sau în învăţământul românesc.  

La reîntoarcerea în ţară, românii care intenţionează să-şi continue studiile sau să-şi echivaleze diplomele obţinute în străinătate se pot adresa Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, aflat în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Înscrierea copilului la grădiniță

Documentele necesare pentru înscriere, conform ghidului MAE, sunt:

 • cerere-tip (de la prima unitate de învăţământ pentru care se optează sau de pe website-ul inspectoratelor școlare);
 • copie a certificatului de naştere al copilului;
 • copie a cărţii de identitate a părintelui, tutorelui sau a reprezentantului legal;
 • fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare;
 • aviz epidemiologic;
 • hotărâri judecătoreşti – dacă este cazul;
 • documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale/specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat;
 • adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal.

La înscrierea copiilor în grădiniţele de stat nu se percep taxe.

Link-uri utile:

 • lista inspectoratelor şcolare judeţente;
 • ghidul părinţilor pentru alegerea unei grădiniţe;
 • cartografia şcolară;
 • detalii despre învăţământul preşcolar.

Învăţământul primar – înscrierea în clasa pregătitoare

În general, pentru înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor cu vârsta corespunzătoare (de obicei, 6 ani împliniți până la data de 31 august a anului de înscriere), părinții/tutorii/reprezentanții legali trebuie să identifice școala de circumscripție – unitatea de învățământ la care este arondată strada de domiciliu.

Documentele necesare înscrierii la clasa pregătitoare sunt:

 • cerere-tip, care se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ;
 • copie a certificatului de naștere al copilului;
 • copie a actului de identitate al părintelui;
 • o copie a documentului prin care Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului – dacă este cazul;
 • documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specific, dacă se solicită înscrierea la altă școală decât cea de circumscripție.

Link-uri utile:

 • detalii despre învăţământul primar;
 • detalii despre învăţământul gimnazial.

Echivalarea studiilor, recunoașterea perioadelor de studii și a diplomelor obținute în învățământul preuniversitar din străinătate

Potrivit ghidului MAE, perioadele de studii, respectiv clasele I-X, efectuate în străinătate se echivalează de către inspectoratul școlar din județul în care se află unitatea de învățământ la care urmează să se continue studiile.

Cum se depun dosarele pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate:

 • dosarul de echivalare va fi depus de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului la unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient sau la inspectoratul şcolar din județul în care se află unitatea de învățământ la care urmează să se continue studiile;
 • în cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia instituită la nivelul unității de învățământ.

Link-uri utile:

 • detalii despre învăţământul liceal;
 • detalii despre învăţământul postliceal;
 • detalii despre învăţământul profesional;
 • detalii despre învăţământul special;
 • detalii despre învăţământul dedicat minorităţilor naţionale;
 • procedura de echivalare a studiilor preuniversitare.

Echivalarea studiilor și recunoașterea perioadelor de studii și a diplomelor obținute în învățământul universitar din străinătate

Perioadele de studii efectuate în învățământul universitar din străinătate se recunosc în vederea continuării studiilor de către instituțiile de învățământ superior din România.

Link-uri utile:

 • lista instituțiilor de învățământ superior din România;
 • procedura pentru echivalarea studiilor – licenţă, masterat, doctorat.

Sursa: avocatnet.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419