Ziarul Unirea

Rețeaua de apă și canalizare din cartierul Orizont va fi extinsă. Investiție de peste 5,6 milioane de lei

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința de luni, 17 august 2020, proiectul de extindere a rețelei de canalizare și apă din zona cartierului Orizont.

Proiectul propune dezvoltarea și îmbunătățirea infrastucturii municipiului Alba Iulia. Oprotunitatea investiției este justificată prin satisfacerea cerințelor de consum ale locuitorilor din zona studiată, respectând exigențele de calitate impuse de normele interne si europene, contribuind la asigurarea unui grad ridicat de civilizație si sanatate in conformitate cu standardele în vigoare.

ELIT

Prin studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea canalizare si apa zona Orizont, străzile: Azur, Zenit, Albatros, Uranus, Orizont 3, Orizont 4, Orizont 6, str. Orizont 9, Orizont 10, Orizont 16, Orizont 21, Orizont 23 , Orizont 24, Orizont 25, Orizont 26 ” , Municipiul Alba Iulia se propune dezvoltarea și îmbunătățirea infrastucturii municipiului.

Obiectivul investiției este îmbunătățirea condițiilor de igienă a populației și a gospodăriilor acestora, sprijinirea activităților economice și turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale, ameliorarea condițiilor igienico-sanitare si a eficienței activităților productive, creșterea nivelului de trai al populației.

Valoarea estimată a investiției este de peste 5,6 milioane de lei, iar finanțarea investiției se va face din buget local și alte surse constituite conform legii.

Durata de realizare a invesției este de 69 luni, din care 60 luni pentru execuție.

Preluarea apei potabile se va face din sistemul centralizat de alimentare cu apă existent în zona studiată. Conductele de apă potabilă se vor poza în zona drumului, îngropate sub adâncimea de îngheț. Pe traseul conductelor de apă s-au prevăzut cămine de vane și hidranți de incendiu. Se vor executa branșamente de apă amplasate la limita de proprietate, pe domeniul public.

Extinderea rețelelor de canalizare se va face cu conducte care să reziste in zona carosabilă și se vor executa racordurile de canalizare. Deversarea apelor uzate menajere, provenite de la imobilele existente, se va face gravitațional și prin pompare în rețelele existente în zona studiată. Se propune montarea unei conducte de refulare care va prelua apa uzată din stafia de pompare propusă. Pe traseul conductei de canalizare , în aliniamente, s-au prevăzut cămine de vizitare de tip ecologic, pentru trafic greu.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419