Rămâi conectat

Curier Județean

Rata şomajului în Alba, în uşoară scădere – 5,54 la sută în luna iunie 2014. Vezi raportul AJOFM

Publicat

în

La sfârşitul lunii iunie 2014, un număr total de 9.871 persoane figurau în evidenţele  AJOFM Alba, din care 4.105 femei. Numărul şomerilor înregistraţi în judeţ este în scădere comparativ cu lunile mai şi aprilie, când erau 10.460, respectiv 13.187 şomeri. A scăzut atât efectivul şomerilor indemnizaţi, de la 3.449 în luna mai şi 3.773 şomeri în aprilie, la 3.292 în iunie, cât şi cel al şomerilor neindemnizaţi – de la 7.011 în mai şi 9.414 de persoane în aprilie,  la 6.579 în iunie.  Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii iunie este de 5,54 %, în scădere faţă de mai (5,87%) şi aprilie (7,4%).

Din cele 9.871 persoane înregistrate la sfârşitul lunii iunie 3.292 persoane sunt şomeri indemnizaţi, iar 6.579 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă  înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi băneşti.

Medierea muncii
Numărul persoanelor cuprinse la măsuri active în luna iunie 2014 a fost de 1.665.  În urma acordării acestor servicii s-a reuşit plasarea în muncă a 435 persoane, din care 248 persoane în locuri de muncă pe perioada nedeterminată, 187 persoane în locuri de muncă pe perioada determinată.
Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii  – 126  persoane.

Elit - Gustul Desăvârșit

 Informare şi consiliere profesională
În perioada 01.06.2014 – 30.06.2014  un număr total de 757 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională. Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizarea  acestor servicii s-a efectuat pe: a)categorii de vârsta astfel:104 persoane sub 25 de ani, 155 persoane cu vârsta intre  25 – 34 ani, 208  persoane cu vârsta intre  35 – 45 ani, 290  persoane cu vârsta mai mare de 45 ani; b) studii: 84  persoane cu şcoala generală incompletă, 197  persoane absolvenţi de şcoală generală, 193  persoane absolvenţi de şcoli profesionale, arte şi meserii, 192  persoane absolvenţi de liceu, 4  persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale, 87  persoane absolvenţi de studii superioare.

Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat încadrarea în muncă a 65  persoane.

 Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 10 absolvenţi, din care 5 prin subvenţionarea locului de muncă.

Din cei 10 absolvenţi încadraţi, 4 au beneficiat de prima de încadrare prevăzută de lege, primă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă
În luna iunie 2014 au beneficiat de aceste stimulente financiare 7 persoane care s-au încadrat  în altă localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului  – aceste persoane au primit o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalării si 2 persoane s-au încadrat într-o localitate la o distanta mai mare de 50 de km fata de  domiciliul stabil (aceste persoane  au primit o prima de instalare egala cu  de două ori valoarea indicatorului social de referinţă).

Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de  indemnizare
În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii 30%  pentru un număr de 43 şomeri, din care 19 sunt femei.

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:  o  persoană sub 25 de ani,  3  persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani; 20  persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani; 19  persoane au vârsta de peste 45 ani.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale
Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În luna iunie 2014 au fost încadraţi în muncă din aceasta categorie un număr de şomeri 211 din care 58 cu subvenţionarea locului de muncă.
După mediul de provenienţă persoanele încadrate din această categorie se structurează astfel:  118  persoane din mediul urban şi  93  persoane din mediu rural.

După statutul persoanei înregistrate persoanele încadrate din această categorie pentru care s-au subvenţionat locurile de muncă (60) se structurează astfel:  23  şomeri neindemnizaţi şi  37  şomeri indemnizaţi.

Încadrarea în muncă persoanelor cu handicap
Prin aplicarea setului de măsuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, a serviciilor personalizate pentru acest grup ţintă, s-a reuşit încadrarea în muncă,  a  4  persoane din care 2 cu subvenţionare si 2  fără subvenţionarea locului de muncă.

Încadrarea tinerilor în baza contractelor de solidaritate
În luna iunie 2014,  s-au  încheiat 3 contracte de solidaritate, prin care au fost încadrate în muncă 3 persoane cu vârsta cuprinsă între 16-25 ani.
Contractele de solidaritate s-au încheiat  pentru  persoane  apaţinând  altor categorii de tineri  aflaţi  în dificultate .

Activitatea prin reţeaua EURES
În cadrul AJOFM Alba funcţionează compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:
–  obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE
–  servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate
–  informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state.

Activitatea EURES în perioada 1.06.2014- 30.06.2014
În luna iunie, numărul de solicitanţi de loc de muncă în străinătate a fost de 19, dintre care 5 femei. Ţara cea mai solicitată a fost Germania. Dintre cei care au dorit un loc de muncă în străinătate, 15 au nivelul de pregătire  liceal, postliceal şi 4 universitar.

Din activitatea desfaşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante  în prevenirea fenomenului migratiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei legale.

 Referitor la activitatea AJOFM Alba menţionăm faptul ca în luna iunie 2014, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru un număr de 19 persoane, din care 5 femei, ţara cea mai solicitată fiind Germania, iar ocupaţiile vizate au fost cele de electrician, inginer mecanic, economist, agricultor, operator date, zidar. Datorită faptului ca majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţă finalitatea negocierilor, având în vedere că nu există obligativitate în acest sens. În luna iunie 2014, 6 persoane au comunicat despre obţinerea unui loc de muncă în străinătate, în Germania, ca şi zidar.

 Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi sistemele de securitate socială

În perioada 1.06.2014 – 30.06.2014, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a primit de la persoane fizice interesate 3 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/ U1/ U002, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România, pentru obţinerea prestaţiei de şomaj în alte state ( Spania – 2, Austria – 1 )          Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba au fost primite 6 solicitări pentru care     s-au completat formularele E302/ U006, fiind eliberate pentru Spania.

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
În perioada 1.06 – 30.06.2014, Agenţia  Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  a cheltuit următoarele sume de bani, pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă :
–    organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională  –  8.440 lei;
–    ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj – 30.031  lei
–    încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi a întreţinătorilor parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea locului de muncă  – 275.683  lei;
–    încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a persoanelor cu handicap – 2.000 lei;
–    încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a şomerilor care mai au 3 ani până la împlinirea vârstei de pensionare  – 6.976 lei
–    încadrarea absolvenţilor din instituţii de învâţământ prin subvenţionarea locului de muncă -89.045 lei;
–  încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii 116/2002  – 19.527 lei;
În timp ce pentru măsurile pasive s-au facut plăţi astfel :
–    indemnizaţia de şomaj, plăţi compensatorii  – 1.703.928 lei
–    contribuţii aferente la asigurările sociale şi de sănătate ale şomerilor – 625.183 lei.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

FOTO| ASCOR Alba Iulia, prezentă la evenimentul „Studentul ieșean” în capitala Moldovei. Conferință cu tema „Rugăciunea – drum către tine(ri)”

Publicat

în

FOTO| ASCOR Alba Iulia, prezentă la evenimentul „Studentul ieșean” în capitala Moldovei. Conferință cu tema „Rugăciunea – drum către tine(ri)”

Sâmbătă, 14 mai a.c., ASCOR Iași a organizat ediția a VIII-a a evenimentului „Studentul ieșean”, la care au participat și tinerii ascoriști albaiulieni.

„Studentul ieșean”, unul din cele mai importante evenimente organizate de ASCOR Iași, a ajuns anul acesta la cea de-a VIII-a ediție. Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă, 14 mai, și, ca în fiecare an, a debutat cu participarea studenților la Sfânta Liturghie săvârșită la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Talpalari din Iași.

Elit - Gustul Desăvârșit

În continuare, studenții s-au deplasat către sala „Iustin Moisescu” din cadrul ansamblului mitropolitan, unde voluntarii ASCOR au organizat conferința cu tema „Rugăciunea – drum către tine(ri)”, susținută de părintele Serapion Pantea de la mănăstirea Partoș (jud. Timiș).

În cea de-a doua parte a zilei, tinerii studenți, organizați pe grupe de lucru, au participat la ateliere interactive organizate pe tema rugăciunii în viața creștinului. De asemenea, a avut loc evenimentul cultural Noaptea Muzeelor 2022, iar tinerii ascoriști ai celor două filiale s-au bucurat de vizitarea unor muzee din municipiul Iași.”, a transmis Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Mitropolia Ardealului


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| PREMII la Concursul Național de Fizică „Constantin Sălceanu”, primite de elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Publicat

în

PREMII la Concursul Național de Fizică „Constantin Sălceanu”, primite de elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, pasionați de domeniul științei și de disciplina fizică, au obținut premii la Concursul Național de Fizică „Constantin Sălceanu”.

Organizat începând cu anul 2003 de către de Facultatea de Fizică din cadrul Universității de Vest Timișoara, concursul are ca scop promovarea interesului pentru fizică în rândul elevilor de liceu și selectarea de studenți. Anul acesta, concursul s-a desfășurat online atât la Facultatea de Fizică din Timișaora, cât și în centrele de concurs din Alba Iulia (Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”), Reșița și Drobeta Turnu-Severin, reunind peste 300 de liceeni.

Premierea câștigătorilor a avut loc în weekend la Facultatea de Fizică din Timișoara, ocazie cu care, premianții au avut posibilitatea de a lua contact cu mediul academic, de la vizita facultatea, laboratoarele și sălile de curs și de a se familiariza cu dispozitivele experimentale din cabinetele de fizică.

Elit - Gustul Desăvârșit

Elevii colegiului militar, coordonați de doamnele profesoare Dorina Filipescu, Sanda Irimie și Laura Ciobanu au obținut la acest concurs premii și mențiuni astfel:

Premiul II:
Eleva sergent Diana Olteanu (clasa a XII-a);
Eleva sergent Andreea Ghițoiu (clasa a XII-a);
Elev sergent major Andrei Zobrinschi (clasa a XII-a);
Premiul III:
Elev sergent Denis Rus (clasa a XII-a);
Eleva sergent Diana Dandu (clasa a XII-a);
Eleva plutonier adjutant Anamaria Șteopoae (clasa a XII-a);
Eleva sergent major Larisa Filip (clasa a XII-a);
Eleva sergent Maria Noja (clasa a XI-a);
Elev sergent Adi Tuță (clasa a XI-a).

Felicitări tuturor!


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Mii de oameni au participat, sâmbătă și duminică, la Sărbătoarea Libertății de la Blaj. Goran Bregovic a fost invitatul special al evenimentului

Publicat

în

FOTO| Mii de oameni au participat, sâmbătă și duminică, la Sărbătoarea Libertății de la Blaj. Goran Bregovic a fost invitatul special al evenimentului

Mii de oameni au participat, sâmbătă și duminică, 14 – 15 mai 2022, la manifestările organizate în cadrul Sărbătorii Libertății de la Blaj, un eveniment care a îmbinat folclorul tradițional românesc, din prima zi, cu recitaluri susținute de Goran Bregovic și Delia, în a doua zi.

Proiectul cultural este dedicat unuia dintre cele mai importante momente din istoria românilor: Adunarea Națională de la Blaj. Astfel, evenimentul s-a desfășurat pe Câmpia Libertății din Blaj, locul istoric unde a avut loc Adunarea Națională din 1848.

Elit - Gustul Desăvârșit

Ziua de sâmbătă a fost dedicată folclorului autentic și a cuprins spectacolul extraordinar „Cântec pentru făuritorii libertății”, cu participarea Ansamblului Folcloric al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal. Pe scenă au urcat artiștii Veta Biriș, Mariana Anghel, Alexandru Pugna, Alina Pinca, Cornel Borza, Mirela Mănescu, Traian Jurchela, Roxana Reche, Nicolae Plută, Dorina Narița, Floricica Moga și Maria Filimon.

Programul a fost completat cu momente de reconstituire istorică in memoriam: Horea, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, Regele Ferdinand și Regina Maria. Concertul folcloric de pe Câmpia Libertății de la Blaj a fost prezentat, sâmbătă, de jurnalista Andreea Bogdan.

Sărbătorea Libertății de la Blaj a continuat în a doua zi, duminică, 15 mai 2022, cu recitaluri susținute, începând cu ora 19:00, de trupa „RE-BORN” din Blaj și apoi de îndrăgita artistă Delia.
Sărbătoarea Libertății s-a duminică seara cu un concert extraordinar susținut de Goran Bregovic.

Sărbătoarea Libertății este deja un eveniment de tradiție și are loc pe Câmpia Libertății din Blaj, locul de desfășurare al Adunării Naționale din 3/15 mai – 5/ 17 mai 1848. Această adunare a românilor transilvăneni, în timpul Revoluției de la 1848, a fost momentul exprimării publice a revendicărilor naționale, politice, religioase și sociale.

Sărbătoarea Libertății a fost organizată de Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Blaj și Palatul Cultural Blaj.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare