RAPORT AJOFM: Rata şomajului în Alba, în uşoară creştere. 19.094 de şomeri înregistraţi în luna ianuarie

La sfârşitul lunii ianuarie 2014, un număr total de 19.094 persoane figurau în evidenţele  AJOFM Alba dintre care 8.789 femei. Din cele 19.094 persoane înregistrate 5.683 persoane sunt şomeri indemnizaţi  iar 13.411 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă  înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi băneşti.

Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba,  la finele lunii ianuarie 2014 este de 10,95%, înregistrându-se o uşoară creştere comparativ cu luna decembrie a anului 2013, când procentul era de 10,41 %, cu un număr de 18.557 şomeri.

ELIT

Medierea muncii
Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante în luna ianuarie 2014 a fost de 2.173. În urma acordării acestor servicii s-a reuşit plasarea în muncă a 378 persoane, din care 206 persoane în locuri de muncă pe perioada nedeterminată, 172  persoane în locuri de muncă pe perioada determinată.

Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii  –  97 persoane.

 Informare şi consiliere profesională
În perioada 01.01.2014 – 31.01.2014  un număr total de 3.285 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.
Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizarea  acestor servicii s-a efectuat pe:
a)   categorii de vârsta astfel:
– 766  persoane sub 25 de ani
– 516  persoane cu vârsta intre  25 – 34 ani
– 974  persoane cu vârsta intre  35 – 45 ani
– 1.029  persoane cu vârsta mai mare de 45 ani
b) studii :
–  360 persoane cu şcoala generală incompletă
–  788 persoane absolvenţi de şcoală generală
– 991  persoane absolvenţi de şcoli profesionale, arte şi meserii
–  985  persoane absolvenţi de liceu
– 6  persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale
– 155   persoane absolvenţi de studii superioare

Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat:
–  încadrarea în muncă  a 71 persoane

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 37  absolvenţi, din care 4  prin subvenţionarea locului de muncă. Din cei 37 absolvenţi încadraţi, 3  au beneficiat de prima de încadrare prevăzută de lege, primă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă
În luna ianuarie  2014 au beneficiat de aceste stimulente financiare 3 persoane care s-au încadrat  în altă  localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului  – aceste persoane au primit o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalării si o  persoană  s-a  încadrat intr-o localitate la o distanta mai mare de 50 de km fata de  domiciliul stabil (aceasta persoana  a primit o prima de instalare egala cu  de doua  ori valoarea indicatorului social de referinţă).
Beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum urmează:
– o  persoană cu vârsta cuprinsă între  25  şi 35 ani;
– o  persoană  cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;
– 2  persoane cu vârsta peste 45 ani.

 Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de  indemnizare
În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii 30%  pentru un număr de 17 şomeri, din care 9 sunt femei, respectiv 100% pentru 3 absolvenţi  care s-au  încadrat în muncă  înaintea perioadei de indemnizare.
Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:
•       3   persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;
•       5   persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani;
•       9  persoane au vârsta de peste 45 ani.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale
Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În luna ianuarie 2014 au fost încadraţi în muncă din aceasta categorie un număr de 189  şomeri din care 42  cu subvenţionarea locului de muncă.
După mediul de provenienţă persoanele încadrate din această categorie se structurează astfel:
–  126  persoane din mediul urban
–   63  persoane din mediu rural
După statutul persoanei înregistrate persoanele încadrate din această categorie pentru care s-au subvenţionat locurile de muncă (42) se structurează astfel :
–  32   şomeri neindemnizaţi
–  10   şomeri indemnizaţi

Activitatea prin reţeaua EURES
În cadrul AJOFM Alba funcţionează compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:
–  obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE
–  servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate
–  informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state.

Activitatea EURES în perioada 1 – 31  ianuarie 2014
În luna ianuarie 2014, numărul de solicitanţi de loc de muncă în străinătate a fost de 179, dintre care 63 femei. Ţara cea mai solicitată a fost Spania. Dintre solicitanţi, 67 au nivelul de pregătire profesională primar, gimnazial, 78 liceal, postliceal şi 34 universitar.

Din activitatea desfaşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante  în prevenirea fenomenului migratiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei legale.

Referitor la activitatea AJOFM Alba  menţionăm faptul că  în luna ianuarie  2014, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru  un număr de 179 de persoane, din care 63 femei, ţara cea mai solicitată fiind Spania, iar ocupaţiile vizate au fost cele de agricultor si muncitor necalificat. Datorită faptului ca majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţă finalitatea negocierilor, având în vedere că nu există obligativitate în acest sens. În luna ianuarie 2014 nicio persoană nu a comunicat despre obţinerea unui loc de muncă în străinătate.

 Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi sistemele de securitate socială
În perioada 1.01.2014 – 31.01.2014, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  a primit de la persoane fizice interesate 6 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/ U1/ U002, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România,  pentru obţinerea prestaţiei de şomaj în alte state (Spania, Belgia si Austria).

Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba  au fost primite 4 solicitări pentru care s-au completat formularele E302/ U006, fiind eliberate pentru Spania.

Au fost eliberate 3 formulare pentru confirmarea prezentării in urma exportului prestaţiilor de şomaj in Romania, pentru persoane provenite din Spania si Cipru si  un formular U013 pentru confirmarea prezentei lunare a unei persoane care a solicitat export de prestaţii de şomaj din Portugalia in Romania, conform Regulamentului 883/ 2004.

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
În perioada 1.01 – 31.01.2014, Agenţia  Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  a cheltuit urmatoarele sume de bani, pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă :
–    organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională  –  4.550 lei;
–    ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj –  34.889  lei
–    încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi a întreţinătorilor parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea locului de muncă  – 155.904  lei;
– încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a persoanelor cu handicap –  2.025   lei;
–    încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a şomerilor care mai au 3 ani până la împlinirea vârstei de pensionare  –  4.500 lei
– încadrarea absolvenţilor din instituţii de învâţământ prin subvenţionarea locului de muncă – 93.319  lei;
– încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii 116/2002  – 31.752 lei;
În timp ce pentru măsurile pasive s-au facut plăţi astfel :
–    indemnizaţia de şomaj, plăţi compensatorii  –  2.142.790 lei
– contribuţii aferente la asigurările sociale şi de sănătate ale şomerilor – 835.643 lei.

Alexandra MATEȘ

Email: ale_mates@yahoo.com
Tel: 0722.661.325

Te-ar putea interesa și:

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Elevii din județul Alba vor putea oferi FEEDBACK profesorilor de la clasă, cu ajutorul unui formular online

Consiliul Județean al Elevilor Alba, susținut de Inspectoratul Școlar Județean Alba,anunță, pentru prima dată în județ, lansarea unui formular consultativ… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro