Publicitate electorală| Sorin Bâscă – Am început împreună, continuăm împreună

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Sorin Bâscă a fost ales primar al comunei Cut la alegerile locale din anul 2016, anterior ocupând funcția de viceprimar.

De atunci și până acum a reușit implementarea unor proiecte importante pentru comună, bazându-se pe experiența acumulată în administrație și sprijinul colegilor din Partidul Național Liberal. Astfel, mandatul 2016-2020 a fost unul plin de realizări pentru comuna de pe valea Secaşului:

USR - Alegeri parlamentare 2020

– A fost finalizată reţeaua principală de canalizare (8,72 km), la care s-au racordat 470 proprietari de imobile.
– Sediul Primăriei a fost extins şi reabilitat.
– A fost finalizat procesul de racordare a cetăţenilor la reţeaua de apă potabilă.
– A fost construit un teren sintetic pentru activitățile sportive, folosit atât pentru activitățile din cadrul școlii, cât și pentru alte activități sportive și recreative, iar pentru copii de la grădiniţă s-au instalat 2 balansoare şi un foişor cu tobogan.
– A fost construită o capelă mortuară în apropierea Bisericii din localitate.
– Pentru siguranţa comunei, au fost instalate 12 camere de supraveghere.
– Au fost finalizate lucrările la amenajamentul pastoral – păşune şi fâneţe, iar primarul, împreună cu Consiliul Local Cut, au participat la întocmirea documentaţiei „Extindere reţea apă potabilă – Asociaţia Crescătorilor de Animale Cut”.
– Au fost intabulate şi reparate spaţiile comerciale câştigate în instanţă de către UAT. De asemenea, au fost intabulate Şcoala Generală cu clasele I – VIII „Septimiu Albini” şi străzile din comună care se regăsesc în inventarul bunurilor domeniului public al UAT.
– Comuna a fost inclusă în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, fiind intabulate terenurile din extravilanul localităţii, pentru eliberarea cărţilor funciare.
– S-au eliberat un număr de 47 titluri de proprietate; lucrarea se va relua în momentul în care se vor ridica restricţiile impuse de autorităţi.
– S-a întocmit documentaţia pentru proiectul „Extindere canalizare, str. Făget, str. Monumentului şi extindere Viilor”.
– Un alt proiect de o importanţă majoră pentru comunitate este în execuţie, prin care se modernizează infrastructura rutieră din comună. Sunt asfaltate străzile secundare, se execută rigole, şanţuri şi se creează accesul la locuinţele private prin intermediul podeţelor.
– Un alt proiect de o importanţă majoră pentru comunitate este în execuţie, prin care se modernizează infrastructura rutieră din comună. Sunt asfaltate străzile secundare, se execută rigole, şanţuri şi se creează accesul la locuinţele private prin intermediul podeţelor.
Pentru următorul mandat, primarul își propune următoarele investiții:
– Aducțiune gaz metan;
– Reabilitare Școala Gimnazială „Septimiu Albini” din Cut (inclusiv amenajarea unui parc de joacă pentru copii);
– Reabilitare Cămin Cultural;
– Înființarea unui cabinet medical;
– Reabilitarea DJ 106M;
– Modernizare drumuri comunale (Drum comunal 234-6 legătura cu Daia Română;
– Dezvoltarea unor aplicații soft la nivelul comunei în vederea tranziției spre smart village;
– Dezvoltarea capacității administrative prin dotarea Primăriei cu logistică performantă prin Programul European de Dezvoltare a Capacității Administrative;
– Înfrumusețarea comunei prin amenajarea de trotuare și zone verzi;
– Dotarea cu utilaje și echipamente în vederea acționării promte pentru curățare străzi și deszăpeziri;

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Împreună cu președintele Ion Dumitrel, Sorin Bâscă poate dezvolta în continuare comuna Cut, pentru a crea un mediu sigur şi prosper pentru noi şi copiii noştri.

Avem nevoie şi de sprijinul consilierilor locali şi judeţeni şi de aceea vă rugăm să votaţi candidaţii de pe listele de Consiliu Local şi Consiliu Judeţean ale PNL!

Împreună, om lângă om, umăr la umăr, vom putea continua dezvoltarea judeţului!

Comandat de Partidul Național Liberal, Distribuit de SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro, cod unic mandatar financiar coordonator 21200012

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419