Publicitate electorală| Câștigarea încrederii cetățenilor prin asigurarea transparenței decizionale și administrativă a Primăriei Municipiului Alba Iulia și Consiliului Local

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Pentru că orice colaborare se întemeiază pe încredere și bună-credință, proiectul pe care îl propun în calitate de candidat al Alianței USR PLUS la Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia vizează asigurarea cetățenilor de faptul că banul public va fi cheltuit în mod legal, transparent, temenic și eficient, astfel încât întreaga comunitate să beneficieze de pe urma execuției bugetare locale.

O administrație curată și corectă este o administrație transparentă, care nu are nimic de ascuns în fața cetățenilor. O administrație transparentă este o administrație eficientă, care nu face risipă de bani publici ci face cheltuieli eficiente, care generează plus valoare investițiilor realizate. O administrație eficientă este o administrație care rezolvă problemele comunității, asigură cetățenilor serviciile necesare și promovează intersul public comun.

ELIT

Procedurile de aministrare a domeniului public, achizițiile publice, concesiunile de lucrări sau servicii, proiectele de investiții publice, sunt chestiuni ce vizează bugetul unității administrativ teritoriale. Modalitatea în care acestea sunt licitate, atribuite, realizate și implementate ar trebui să fie una care să asigure transparență, egalitate de șanse și eficiență pentru comunitate. Angajările sau contractările de personal, cheltuielile publice de funcționare (cheltuieli de personal, bunuri și servicii – delegații, dobânzi, asistență socială) sunt aspecte care vizează bugetul administrației locale și care ar trebui aduse la cunoștiința comunității iar realizarea lor și implicit modalitatea de cheltuire a banului public să se efectueze într-un mod transparent, responsabil și eficient.

Propun asigurarea transparenței decizionale și administrative în cadrul procedurilor derulate de către Primăria Municipiului Alba Iulia și aprobate în Consiliul Local al municipiului printr-un parteneriat cu Transparency International, organizație non-guvernamentală internațională care urmărește îmbunătățirea raportării și sancționării corupției și schimbarea de atitudine în rândul instituțiilor și al cetățenilor. Transparency International România are două priorități majore: îmbunătățirea raportării și sancționării corupției în România și schimbarea de atitudine în rândul instituțiilor și al cetățenilor, astfel încât corupția să devină inacceptabilă în România. Un parteneriat cu această asociație ar asigura diminuarea fenomenului de corupție la nivelul administrației publice locale și implicit ar rentabiliza cheltuirea banului public. Mai multe detalii despre această asociație regăsiți pe www.transparency.org.ro/ro.

Transparența decizională vizează adoptarea hotărârilor de consiliu local, informarea cetățenilor cu privire la ordinea de zi, dezbaterile și hotărârile adoptate, transparența procedurilor de achiziții publice și a proiectelor de investiții.

Transparența administrativă vizează modalitatea de angajare a personalului din Primărie, a birourilor, serviciilor și direcțiilor care funcționează în cadrul acesteia, modalitatea de angajare a personalului în cadrul societăţilor de interes local sau ONG-urilor înființate de Primăria Municipiului Alba Iulia sau la care aceasta deține calitatea de membru, cheltuielile administrative ale Instituției Primarului, Consiliului Local și entităților din cadrul Primăriei.

Se impune stabilirea în mod unitar a unor principii generale ce guvernează procesul transparenței decizionale și administrative la nivelul tuturor entităților (birourilor, serviciilor, direcțiilor) care funcționeză în Primăria Alba Iulia sau aflate în subordinea acesteia și asigurarea respectării principiilor respective precum și informarea cetățenilor cu privire la sesizarea posibilelor încălcări ale acestora.

Votați Gabriel Pleșa pentru Primăria Alba Iulia și Mihail David pentru Președinția Consiliului Județean Alba împreună cu echipele de consilieri locali și județeni USR PLUS!

Vârtei Sergiu-Nicolae candidat Alianța USR PLUS la Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia

Comandat de Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (parte a Alianței USR PLUS), PUBLICAT / EXECUTAT DE SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro/, Cod mandatar financiar 21200391

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419