Rămâi conectat
Festivalul Roman Apulum - 2022

Opinii - Comentarii

Protecţie şi privilegii la locul de muncă pentru femeile însărcinate sau abia devenite mămici

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

*Care sunt obligaţiile angajatorilor şi ce soluţii au mamele dacă nu le sunt respectate drepturile

Conform legislaţiei autohtone, femeile însărcinate, precum şi cele care au născut şi s-au întors la serviciu pot beneficia de protecţie şi de unele privilegii la locul de muncă, dacă acestea anunţă angajatorul despre starea lor .

Protecţia maternităţii înseamnă protecţia sănătăţii şi a securităţii salariatelor gravide sau mamelor la locurile lor de muncă, după cum o defineşte OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

Elit - Gustul Desăvârșit

Conform acestui act normativ, salariatele gravide şi mamele, lăuze sau care alăptează, au dreptul la protecţie la serviciu doar dacă anunţa angajatorul în scris, printr-o declaraţie, cu privire la starea sa. În plus faţă de această declaraţie, salariatele trebuie să îşi dovedească starea de graviditate/lăuzie/alăptare cu o adeverinţă eliberată de medicul de familie.În cazul în care angajată însărcinată nu îndeplineşte această obligaţie, angajatorul nu este obligat să îi respecte drepturile speciale pe această perioadă.

Pe de altă parte, însă, odată ce a aflat de starea salariatei, angajatorul va avea mai multe obligaţii, acestea fiind stipulate tot de OUG nr. 96/2003.

Astfel, acesta nu are voie să anunţe ceilalţi angajaţi despre starea salariatei sale. „Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă”, se precizează în actul normativ citat.

În acelaşi timp, angajatorul trebuie să prevină expunerea salariatei la riscuri ce îi pot afecta sănătatea, precum şi să ia toate măsurile necesare ca aceasta să nu fie constrânsă să efectueze o muncă dăunătoare stării ei de graviditate ori copilului nou-născut.

În plus, în termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea salariatei, angajatorul trebuie să anunţe medicul de medicină muncii, care asigura supravegherea stării de sănătate a angajaţilor din unitate, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui raza îşi desfăşoară activitatea, care vor verifica condiţiile de muncă ale salariatei şi riscurile la care este supusă.

Program scurt şi pauze de alăptat, fără reduceri salariale

Potrivit legislaţiei autohtone, dacă salariata gravidă nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, stare atestată şi de medicul de familie, ea va avea dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale.

Mai mult chiar, în cazul în care salariata desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea să ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci angajatorul o va repartiza la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicină muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

De asemenea, salariata gravidă are dreptul la o dispensă lunară de maximum 16 ore libere plătite pentru a efectua controale medicale de rutină. Pentru a dovedi efectuarea controlului, angajată trebuie să prezinte o adeverinţă de la medicul specialist.

În plus, pe tot parcursul sarcinii, dar şi după naştere, salariatele nu pot fi obligate să desfăşoare munca de noapte, nu pot fi detaşate şi nici trimise în deplasare. În cazul în care sănătatea lor este afectată de muncă de noapte, atunci ele pot cere transferul la un loc de muncă de zi. „Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de muncă de noapte”, se arată în OUG nr. 96/2003.

Pe baza acestei solicitări, angajatorul este obligat să realizeze transferul, cu menţinerea salariului de bază brut lunar. Totuşi, dacă, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal.

Transferul poate fi solicitat de salariata şi în cazul în care munca se desfăşoară în condiţii cu caracter insalubru sau greu de suportat. Conform reglementărilor, muncile în condiţii cu caracter insalubru sau greu de suportat sunt următoarele:  colectarea, transportul şi depozitarea dejecţiilor menajere, umane, animaliere;  igienizarea grupurilor sanitare;  săpatul şanţurilor;  încărcatul sau descărcatul cu lopata al diverselor produse;  ridicarea unor greutăţi mai mari de 10 kg; munca în condiţii de expunere la temperaturi extreme

Şi în aceste situaţii, angajatorul va dispune transferarea gravidei, menţinându-i drepturile salariale.

În ceea ce priveşte mamele care se reîntorc la serviciu şi încă alăptează, angajatorul este obligat să acorde, în cursul programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. „În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul”, se precizează în reglementări.

La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de muncă cu două ore zilnic.

Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale, fiind suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

În plus, angajatorului îi este interzis să concedieze o salariată însărcinată, lăuza sau care se afla în concediu pentru îngrijirea şi creşterea copilului său în perioada acordării stimulentului de inserţie, cu excepţia reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului.

Concediul şi indemnizaţia de risc maternal

În cazul în care angajatorul, din motive justificate, nu îşi poate îndeplini obligaţiile de a oferi un loc de muncă sigur şi sănătos pentru salariata gravidă sau care a născut recent, aceasta are dreptul la concediul de risc maternal după cum urmează:
înainte de data solicitării concediului de maternitate;
după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.

Important! Angajatorul aprobă solicitarea salariatei pentru concediul de risc maternal numai dacă este însoţită de un certificat medical eliberat de către medicul de familie sau de medicul specialist.

Acest tip de concediu se acordă fără vreo condiţie de stagiu de cotizare, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, astfel:
–  integral sau fracţionat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a naşterii copilului, respectiv anterioară datei intrării în concediul de maternitate;
–  integral sau fracţionat, după expirarea concediului postnatal obligatoriu şi, dacă este cazul, până la data intrării în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani;
–   integral sau fracţionat, înainte sau după naşterea copilului, pentru salariata care nu îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de concediul de maternitate, în conformitate cu prevederile legii.

Concediul nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Pe durata concediului de risc maternal se acordă o indemnizaţie de risc maternal de 75% din media veniturilor aferente ultimelor 6 luni, care se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Atenţie! Indemnizaţia de risc maternal este diferită de cea de maternitate, care reprezintă 85% din media veniturilor aferente ultimelor 6 luni.

Ce soluţii legale au la îndemâna salariatele dacă nu le sunt respectate drepturile la serviciu?

Femeile însărcinate au, înainte de toate, calitatea de angajat, iar prin prisma acestui statut ele au, în egală măsură, drepturi şi obligaţii, conform Codului Muncii şi a legilor speciale, că protecţia maternităţii la locurile de muncă.

Atsfel, în condiţiile în care acestora le sunt refuzate sau încălcate anumite drepturi, soluţia este să apeleze la autoritatea răspunzătoare pentru că drepturile angajaţilor să fie respectate, şi anume Inspectoratul Teritorial de Muncă, în condiţiile în care sunt încă angajaţi ai respectivei companii.

Dacă, însă, raporturile de muncă ale salariatelor au încetat din motive pe care le considera că fiind legate de starea lor, ele au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanţă judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. În acest sens, salariatele vor redacta o cerere (contestaţie), care se depune la instanţa judecătorească competentă.

Cererea se pregăteşte în cel puţin 3 exemplare: unul pentru instanţă, unul pentru comunicare către parat şi unul al reclamantului, pentru a primi viza instanţei cu numărul de înregistrare al dosarului şi data primului termen de judecată. De precizat faptul că salariata gravidă nu mai beneficiează de protecţie, dacă firma angajatoare intră în faliment.

sursa:avocatnet, foto:evz


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Opinii - Comentarii

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Ce nume de fete și băieți se sărbătoresc de Sfânta Marie în 15 august și în 8 septembrie. Nume derivate din Maria sărbătorite de Sf Maria. Variante ale numelui. Semnificația numelui Maria

Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica de sărbătoarea Sfintei Maria, aproximativ 1,8 milioane dintre aceștia fiind femei.

Citește și: urări de la mulți ani de Sfânta Maria

Dintre femeile care își serbează onomastica – aproximativ 1.400.000 se numesc Maria, aproximativ 270.000, Mariana, și în jur de 51.000 poartă numele de Marinela.

Acest nume a devenit celebru în epoca republicană datorită lui Caius Marius, un vestit om de stat şi comandat militar. Încercând să lămurească pe deplin originea şi semnificaţia acestui nume, cercetătorii au ajuns la concluzia că el se apropie de cuvântul etrusc “maru”, care era numele unei funcţii şi care iniţial a avut înţelesul de “om, individ”.

Elit - Gustul Desăvârșit

Există păreri care susţin că el ar putea fi apropiat şi de radicalul indo-european “mer mor”, cu înţelesul de “bărbat tânăr, femeie tânără”, care se întâlneşte şi în limba latină “maritus” (“căsătorit, soţ”, de la verbul “marito” – “a se căsători”).

Contrar aparenţelor, numele de Marius nu are nicio legătură cu binecunoscutul nume de Maria, aşa cum greşit se crede.

Acest nume nu îşi datorează recunoaşterea datorită influenţei creştine, ci mai ales datorită faptului că a fost reluat direct din istoria romană în epoca Renaşterii şi a devenit rapid foarte utilizat în perioada revoluţiilor democratice bugheze (mai ales din Franţa).

Nume care se sărbătoresc de Sf. Maria: Maria (vine din ebraica si înseamnă: cea iubita, cea îndrăgită), Mari, Meri, Marioara, Măriuța, Marița, Mara, Mariana, Marilena, Marina, Marinela, Marița, Marusia, Mariuca, Maricica, Mia, Mioara, Marian, Marin.

Semnificația numelui Maria are numeroase proveniențe

S-au vehiculat multe ipoteze cu privire la acest nume foarte popular și îndrăgit de întreaga lume creștină. Cei mai mulți consideră că acesta ar fi de origine ebraică, având ca exemplu pe sora lui Moise, care a purtat acest nume.

Semnificația numelui Maria: puritate

Semnificația numelui Maria duce cu gândul la puritate, fiind purtat de mama lui Iisus Hristos. Cu toate acestea, în anumite culturi are interpretări diferite. În accepțiunea egipteană, acest nume ar putea veni de „mry”, care în seamnă iubit sau iubire.
Ce spun lingviștii despre semnificația numelui Maria

Citește și: Mesaje de Sfânta Maria. Urări și felicitări de Sfânta Maria

Deși este purtat de Maica Domnului, semnificația numelui Maria este alta pentru lingviști. Aceștia cred că el provine de la numele ebraic Maryam, care se traduce prin „picătură de mare” sau „stea de mare”. În interpretarea latină, semnificația numelui Maria este „stea de mare”. În accepțiunea evreiasă semnificația numelui Maria este „mare a amărăciunilor”. Deși semnificația numelui Maria este una foarte specială pentru creștini, începând cu secolul al IV-lea, multă lume a evitat să-l aleagă pentru botezul copiilor, deoarece le era teamă să nu denigreze imaginea Fecioarei Maria.

Semnificația numelui Maria în numerologie

În numerologie, semnificația numelui Maria descrie o persoană altruistă, generoasă și care este înzestrată cu o sensibilitate sufletească special. Femeile care poartă aceste nume sunt mămoase, epmatice și tandre. Tot numerologia descrie semnificația numelui Maria purtat de femeile cu firi idealiste, perfecționiste, care se gândesc la cei din jurul lor.

Semnificația numelui Maria în alte culturi

Pentru creștini, semnificația numelui maria vine din Noul Testament, fiind purtat de mai multe femei, cele mai importante fiind Maica Domnului și Maria Magdalena. Deși acest nume a fost foarte apreciat de creștini, în anumite perioade a fost considerat mult prea sfânt pentru a fi folosit.

În țările vorbitoare de limbile spaniolă, franceză și engleză semnificația numelui Maria și-a păstrat proveniența biblică. Acolo, este foarte popular ca un prenume mijlociu, întrebuințat ocazional de familiile catolice și se crede că un copil ce poartă acest nume este protejat de Sfânta Fecioara Maria.

În lumea arabă, semnificația numelui Maria vine de la forma Mariam, care a predominat în țările musulmane datorită respectului pe care îl are Islamul față de Fecioara Maria, mama lui Iisus. Părinții musulmani își doreau ca fetele lor să semene Preacuratei în modestie, dar și în castitate.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a aprobat în 1999 recomandarea făcută de Conferinţa mondială a miniştrilor responsabili pentru Tineret ca 12 august să fie declarată Ziua internaţională a tineretului.

La împlinirea a 75 de ani de la semnarea Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 26 iunie 1945, şi cu doar 10 ani înainte ca Agenda 2030 să devină o realitate pentru toţi, încrederea în instituţiile publice este erodată. La nivel internaţional, pe fundalul unei lumi din ce în ce mai polarizate, sistemul internaţional de guvernare suferă în prezent o criză de legitimitate şi relevanţă. În special, această criză este înrădăcinată în necesitatea de a consolida capacitatea sistemului internaţional de a acţiona în concert şi de a implementa soluţii la provocări şi ameninţări presante (exemplele includ unele dintre cele mai grave conflicte contemporane şi situaţii de urgenţă umanitară, precum Siria şi Myanmar, sau provocări globale, cum ar fi focarul COVID-19 şi schimbările climatice).

Elit - Gustul Desăvârșit

Permiterea implicării tinerilor în mecanisme politice formale creşte corectitudinea proceselor politice prin reducerea deficitelor democratice, contribuie la politici mai bune şi mai durabile şi are, de asemenea, o importanţă simbolică care poate contribui în continuare la restabilirea încrederii în instituţiile publice, în special în rândul tinerilor.

Mai mult, majoritatea provocărilor cu care se confruntă în prezent umanitatea, cum ar fi focarul COVID-19 şi schimbările climatice necesită o acţiune globală concertată, iar implicarea şi participarea semnificativă a tinerilor trebuie abordate în mod eficient.

În 1998, o rezoluţie care proclama 12 august drept Ziua internaţională a tineretului a fost adoptată de prima sesiune a Conferinţei mondiale a miniştrilor responsabili pentru Tineret, găzduită de Guvernul Portugaliei în cooperare cu Naţiunile Unite (Lisabona, 8 – 12 august 1998). Respectiva recomandare a fost aprobată ulterior de cea de-a 54-a sesiune a Adunării Generale a ONU, în Rezoluţia 54/120, intitulată „Politici şi programe care implică tineretul” („Policies and programmes involving youth” – 17 decembrie 1999).

Adunarea Generală a ONU a recomandat organizarea de activităţi de informare publică pentru a sprijini Ziua internaţională a tineretului ca o modalitate de a promova o mai bună conştientizare a Programului mondial de acţiune pentru tineret.

Programul mondial de acţiune pentru tineret, adoptat de Adunarea Generală a ONU în 1996, stabileşte un cadru de politici şi orientări pentru acţiunile naţionale şi de sprijin internaţional în vederea îmbunătăţirii situaţiei tinerilor. Acesta joacă un rol important în dezvoltarea tinerilor. Programul se concentrează pe măsurile de consolidare a capacităţilor naţionale în domeniul tineretului şi pentru a creşte calitatea şi numărul de oportunităţi disponibile tinerilor pentru participarea deplină, eficientă şi constructivă în societate.

Sursa: agerpres.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Mesaje de Sfânta Maria 2022. Ce felicitări, urări și SMS-uri le poți trimite persoanelor care își serbează onomastica

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Mesaje de SFÂNTA MARIA 2022 • SMS-uri și urări de Sfânta Marie Mică. Ce felicitări de Sfânta Maria le poți trimite persoanelor care își serbează onomastica. La mulți ani!

MESAJE de SFÂNTA MARIA Fie ca Sfântă Maria sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La mulți ani!

– Întocmai ca Fecioara Maria al cărei nume îl porți, învață sa ierți, sa fi mai bun, mai înțelept, sa mă ierți când greșesc si sa mă înveți sa fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulți ani!

Citește și: nume sărbătorite de Sfânta Maria

– Pentru ca ești o persoana atât de buna, de drăguța si de loiala, îmi doresc ca Fecioara Maria sa aibă grija de tine, sa iți călăuzească pașii si sa iți lumineze calea in viată.

Elit - Gustul Desăvârșit

– O zi frumoasa este ziua numelui tău! Sa te bucuri de viată, de zâmbete, de tot ce e frumos. La mulți ani Maria!

– De Sf. Maria, zi de mare sărbătoare primește din partea mea cele mai sincere urâri de bine, sănătate, mult noroc si împlinirea tuturor dorințelor. Dumnezeu sa te călăuzească in tot cea-ce faci. La mulți ani!

– Sa ai o zi frumoasa si sa te bucuri de numele pe care li porți. Sa fii fericita, iubita si bucuroasa. La mulți ani de Sfântă Maria!

– În această zi speciala, iți transmit cele mai sincere urâri. Sa ai o viată plina de lucruri bune iar Sfântă Maria al cărei nume li porți sa te ocrotească mereu. La mulți ani de ziua numelui tău!

Citește și: MESAJE de SFÂNTUL ANDREI. SMS-uri, urări, felicitări pe care le poţi trimite celor care îşi sărbătoresc onomastica de Sf. Andrei

URĂRI de SFÂNTA MARIA

Îngerii sa-ti călăuzească pașii iar Sfântă Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată.

– Toata fericirea Astăzi e ziua numelui tău, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingaș ca tine. Iți doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume. La Mulți Ani!

– Zi sfântă De Sfântă Maria, zi sfântă, sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

– Ziua numelui tău Este o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui tău. La Mulți Ani, Maria!

– Prietena mea, Maria Sper sa ramai mereu un spirit tânăr si plin de viată, sa fim mereu împreuna si sa nu uitam niciodată frumoasa prietenie dintre noi. La mulți ani Maria!

– Nume de Sfântă Chiar daca ai nume de Sfântă știu ca diseară o sa dai de băut si o sa ne primești cu masa plina.

– De Sf. Maria De Sf. Maria, zi de mare sărbătoare primește din partea mea cele mai sincere urâri de bine, sănătate, mult noroc si împlinirea tuturor dorințelor.

Citește și: MESAJE de SFÂNTUL ALEXANDRU. Idei de urări și felicitări pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Alexandru

MESAJE de SFÂNTA MARIA

La mulți ani Maria! Sa te bucuri de viată, de zâmbete, de tot ce e frumos.

– Este o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui tău! La Mulți Ani, Maria!

– Fie ca toate întâmplările frumoase si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Maria cat mai frumoasa!

– De Sfântă Maria, zi sfântă, sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

– La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți doresc sa ti se îndeplinească toate dorințele.

– Astăzi e ziua numelui tău, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingaș ca tine. Iți doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume!

Citește și: MESAJE de SFANTUL NICOLAE. Idei de URARI şi FELICITARI pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica

– La mulți ani, Maria! Îngerii sa-ti călăuzească pașii si Sfântă Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată!

– Fie ca Sf. Fecioara Maria, al cărei nume li porți, sa te ocrotească, sa-ti călăuzească pașii si sa-ti lumineze calea!

– O sărbătorim pe Fecioara Maria si te sărbătorim pe tine. Sa ramai mereu blânda, buna si drăguța cu toți cei din jurul tău!

– Astăzi e ziua ta, o zi frumoasa pentru tine. La mulți ani, Maria!

MESAJE de SFÂNTA MARIA

Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului La mulți ani!

– Este o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui tău. La Mulți Ani, Maria!

– De Sfântă Maria, zi sfântă, sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

– La mulți ani, Maria! Îngerii sa-ti călăuzească pașii iar Sfântă Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată.

– Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului un sincer La Mulți Ani!

– La mulți ani și mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii cu ocazia zilei tale de nume.

Citește și: MESAJE de CRACIUN. Texte frumoase cu URARI şi FELICITARI de Sărbători pe care le puteţi trimite celor dragi

– Fie ca Sf. Fecioara Maria, sa te ocrotească, sa-ti călăuzească pașii si sa-ti lumineze calea. La Mulți Ani!

– De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate. Sa se îndeplinească toate dorințele pe care o sa ti le pui. La mulți ani, Maria!

– Felicitări draga mea cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani!

– Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. La mulți ani de Sfântă Maria!

Citește și: Mesaje de Anul Nou 2022. Urari de Anul Nou 2022. Felicitari de Anul nou 2022. Mesaje de Revelion 2021-2022. Texte cu SMS-uri frumoase de Anul Nou 2022

MESAJE de SFÂNTA MARIA

La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii!

– Îngerii sa-ti călăuzească pașii La mulți ani, Maria!

– Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. La mulți ani de Sfântă Maria!

– Zi speciala Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului un sincer La Mulți Ani!


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea