Proiectarea și executarea reparațiilor podului peste Valea Ruzi la Izvorul Ampoiului, lansată recent în SEAP

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Proiectarea și executarea reparațiilor podului peste Valea Ruzi la Izvorul Ampoiului, lansată recent în SEAP

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat în SEAP o licitație pentru proiectarea și executarea lucrărilor în cadrul proiectului „Proiectare si executie reparatii la Pod pe DN 74 km 59+100 peste Valea Ruzi la Izvorul Ampoiului”.

Durata de elaborare a Proiectului Tehnic va fi de 20 de zile, iar durata de execuție va fi de 6 luni, astfel durata totală a realizării proiectului este de 6 luni și 20 de zile.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Calea pe pod are îmbrăcăminte asfaltică, partea carosabilă este delimitată de borduri și nu sunt guri de scurgere. Racordarea cu terasamentele se face cu sfert de con în amonte mal drept, cu aripi din zidărie în amonte mal stâng și cu taluz în aval și nu s-au amenajat scări și casiuri la capetele podului. De consola amonte sunt suspendate două conducte (protecție cabluri), iar datorită rezemării necorespunzătoare a grinzilor marginale pe culee, grinda marginală aval – care susținea trotuarul, s-a desprins de restul suprastructurii și s-a rotit spre aval, făcând imposibilă circulația pe trotuarul aval.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Lucrările prevăzute la infrastructură sunt:
Cămășuirea elevațiilor culeelor cu 15cm la fețele acestora și cu câte 30cm pe lateral;
Demolarea zidului de gardă și a banchetei de rezemare pe o grosime de 40-50cm, după înlăturarea grinzilor; Odată cu acestea se vor demola și partea superioară a zidurilor întoarse;
Se vor reface banchetele de rezemare și zidurile de gardă din beton armat C30/37, care va avea pantă spre aval și este prevăzută cu opritori din confecție metalică, înglobați în banchete; Totodată, după montarea grinzilor, se vor realiza și zidurile de gardă din beton armat C30/37 și partea superioară a zidurilor întoarse și consolele acestora.
se vor monta aparate de reazem din neopren;
Intre cele două culee se va realiza un pereu din piatră brută și beton care va fi încadrat de doi pinteni din beton, dintre care cel din aval se va realiza mai sus având și rol de prag de fund;
Racordarea culelor cu terasamentele se va realiza cu ziduri întoarse și sferturi de con în amonte, iar în aval cu taluz.

Execuția noii suprastructuri se va realiza etapizat pe câte o bandă, în următoarele etape:
Se desface calea pe jumătate de suprastructură, se demontează grinzile tip fâșii cu goluri aferente; După realizarea lucrărilor de la capitolul Infrastructură se vor monta grinzile tip T întors (9 buc.) cu lungimea de 12,00m, cu capetele oblice la 70° dreapta;
Se realizează umplutura între grinzi și placa de suprabetonare pe jumătate de cale și grinda de parapet, după care se va așterne hidroizolația și straturile căii.
Se montează parapetele de siguranță tip H4b (impus prin caietul de sarcini) și cel pietonal metalic; Se va relua aceeași ordine a lucrărilor și pentru jumătatea cealaltă de suprastructură.

Peste placa de suprabetonare se va realiza hidroizolația și calea din îmbrăcăminte asfaltică pe carosabil. Trotuarele, conform caietului de sarcini, sunt prevăzute a fi la același nivel cu carosabilul căii.
Pentru evacuare apelor pluviale sunt prevăzute casiuri pe latura din aval, mal stâng.
La limita carosabilului s-au prevăzut parapetele de siguranță tip H4b.
Parapetele pietonale metalice zincate se vor monta pe grinzile de parapet (amonte și aval) și vor fi executate din profile metalice cu secțiune deschisă.
La capetele plăcii de suprabetonare, se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație.

Pe pod s-au identificat rețele de utilități care se vor fixa de noua suprastructură.
Pe perioada lucrărilor acestea vor fi sprijinite provizoriu.

Profilele longitudinale vor fi racordate la cotele existente, asigurând accesul și deplasarea pietonilor inclusiv a persoanelor cu deficiențe locomotorii. Astfel s-a prevăzut frezarea și preluarea denivelărilor pe câte 20 m pe fiecare rampă.

Se vor realiza lucrări de semnalizare pe orizontală, indicatoarele rutiere se vor monta numai cu acordul poliției rutiere, conform prevederilor SR 1848/1/2/3:2011, 1848/7-2015.
Toate lucrările vor fi semnalizate corespunzător pe întreaga durată de realizare a obiectivului de investiție.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419