Rămâi conectat

Curier Județean

PROIECT: Tichete sociale în valoare de 50 de lei pentru vârstnicii albaiulieni cu venituri mici

Ziarul Unirea

Publicat

în

Pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Alba Iulia din 29 august se află un proiect privind acordarea de unor beneficii de asistenţă socială, sub formă de tichete sociale, persoanelor vârstnice din municipiu.

Se propune acordarea unui tichet social în valoare de 50 de lei pe an fiecărui albaiulian care îndeplinește următoarele condiții:
– vârsta 63 ani pentru femei, respectiv 65 ani pentru bărbaţi (împliniţi în cursul anului curent);
– domiciliul/reşedinţă în municipiul Alba Iulia;
– venituri de până la 700 de lei, inclusiv.

Totodată, pentru a pune în practică Hotărârea CL, se propune aprobarea, alocarea şi cheltuirea sumei de până la 190.000 lei din bugetul local pentru acordarea tichetelor sociale în anul 2017.

Proiectul prevede actele necesare și procedura de acordare:

Actele necesare:

– cerere şi declaraţie pe propria răspundere;
-copie act de identitate solicitant/reprezentant legal al beneficiarului/persoanei împuternicite, conform cu originalul;
– actele justificative pentru veniturile declarate, inclusiv Adeverinţa de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba;
– certificat fiscal cu dovada plăţii obligaţiilor faţă de bugetul local.

Procedura de acordare:

– tichetele sociale în valoare de 50 lei/tichet se acordă la cerere;
– cererea, cu actele necesare, se depune la Centrul de zi pentru persoane vârstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială în perioada 1.09.-25.09.2017;
– cererile, aprobate de primar/persoanele împuternicite de acesta, se vor include în tabele centralizatoare, în vederea demarării procedurii de achiziţie publică a tichetelor;
– beneficiarii vor ridica tichetele pe bază de semnătură, în tabelul centralizator, distribuirea lor efectuându-se la Centrul de zi pentru persoane vârstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială;
– în situaţia în care persoana vârstnică se află în imposibilitate de a se prezenta pentru a intra în posesia tichetelor, acestea pot fi ridicate de către reprezentantul legal al vârstnicului sau alte persoane împuternicite legal de acesta;
– tichetele pot fi distribuite şi folosite doar în perioada de valabilitate inscripţionată pe acestea;
– în situaţia în care un potenţial beneficiar decedează înainte de data distribuirii tichetelor sociale, acestea nu mai pot fi ridicate de către moştenitori;
– în situaţia în care un potenţial beneficiar îşi schimbă domiciliul într-o altă unitate administrativ teritorială înainte de data distribuirii tichetelor sociale, acesta nu mai poate fi ridicat.

”Tichetele sociale pot fi întrebuinţate la procurarea de alimente, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse de igienă personală, servicii medicale, servicii de curăţenie, precum şi unele bunuri de larg consum, exclusiv în municipiul Alba lulia. Beneficiarii au obligaţia să comunice Direcţiei de Asistenţă Socială, în scris, în termen de 10 zile orice modificare intervenită cu privire la datele înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere. In situaţia în care, în urma verificărilor, sunt identificate persoane care au primit necuvenit tichete sociale, structurile funcţionale cu competenţe în domeniu din cadrul administraţiei publice locale procedează la recuperarea de îndată a contravalorii tichetelor valorice şi cheltuielilor prilejuite de distribuirea acestora”, se arată în document.

”Problematica vârsticilor a fost şi este în atenţia municipalităţii care a promovat permanent acţiuni sociale concrete, menite să influenţeze bunăstarea vieţii vârstnicilor, a îmbătrânirii sănătoase, a asigurării unei vieţi demne şi să promoveze respectul pentru cei care au contribuit la bunăstarea comunităţii din care fac parte. În vederea prevenirii unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor vârstnice, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială, Municipiul Alba lulia intenţionează să sprijine vârstnicii, prin acordarea unui tichet social în valoare de 50 lei/persoană, în perioada octombrie-decembrie 2017”, se precizează în raportul de specialitate care insoțește proiectul.

Potrivit informaţiilor primite de Serviciul de Asistență Socială, de la Casa Judeţeană de Pensii Alba, în luna mai 2017, în Alba Iulia erau înregistrați:

– 1.722 de persoane vârstnice cu un venit până la 520 lei inclusiv
– 1.619 persoane cu un venit peste 520 lei şi până la 700 de lei inclusiv
– 2.207 persoane cu un venit peste 700 lei şi până la 900 inclusiv
– 1.146 de persoane cu un venit peste 900 lei şi până la 1000 inclusiv.

Pe lângă pensionarii aflaţi în evidenţa Casei de Pensii Alba, există vârstnici care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare dar care au, în consecinţă, şi venituri mai mici.


Secțiune Știri sub articolul principal

 Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

14 decembrie | Concert de colinde organizat de Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia: Corul Theotokos și al Facultății de Teologie vor aduce spiritul Crăciunului

Ziarul Unirea

Publicat

în

14 decembrie | Concert de colinde organizat de Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia: Corul Theotokos și Corul Facultății de Teologie vor aduce spiritul Crăciunului Concertul de colinde va fi organizat în data de 14 decembrie 2023, la ora 18:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. În cadrul spectacolului vor încânta publicul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Sport

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare