Primele sesiuni de primire de proiecte pentru agricultură pe fonduri europene vor fi lansate la sfârşitul lunii martie 2015

Spre sfârşitul lunii martie 2015 vor fi lansate primele sesiuni de primire de proiecte pentru agricultură pe PNDR 2014-2020, informează Nicolae POPA, director general adjunct AFIR

Săptămâna trecută s-a desfășurat ședința Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2014-2020 la care au participat reprezentanţi ai Uniunii Europene, reprezentanți ai asociaţiilor de producători din agricultură, ai organizaţiilor profesionale şi ai ministerelor care colaborează în domeniul implementării Programului, ne-a informat directorul general adjunct AFIR, Nicolae PopaneculaiDeciziile luate sunt foarte importante în ceea ce priveşte lansarea primelor Măsuri de finanţare din PNDR 2014-2020. S-au stabilit criteriile de selecţie şi punctarea acestora în funcţie de priorităţile şi sectoarele de activitate.
Spre sfârşitul lunii martie vor fi lansate primele sesiuni de primire de proiecte pentru Sub-Măsura 1.4 – Investiții în exploatații agricole, Sub-Măsura 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi Submăsura 19.1 ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”. Alocarea publică pentru Sub-Măsura 1.4 este de 205,7 milioane de euro, împărțită între sectorul vegetal, cel zootehnic, ferme de familie şi zonă montană. Pentru Sub-Măsura 6.1 alocarea este de 111,2 milioane euro iar pentru Sub-Măsura 19.1 alocarea va fi de 2.4 milioane euro.

ELIT

Citeşte şi: Ce este ecoconditionalitatea şi normele care o privesc

Principiile şi criteriile de selecţie au fost dezbătute şi supuse aprobării în Comitetul de Monitorizare, iar în urma propunerilor venite în special din partea fermierilor şi producătorilor agricoli s-au stabilit sectoarele prioritare pe domeniile de activitate.
Sesiunile care se vor lansa în martie 2015 vor avea două praguri de selecţie:
a) pragul de calitate aferent primei luni, care este de 85 de puncte şi care va scădea cu câte 10 puncte pe lună până la acoperirea întregii sume;
b) punctajul minim aferent sesiunii, care va fi calculat în funcție de suma alocată, acesta putând să ajungă până la un nivel cu mult sub cel al nivelului de calitate, în funcţie de numărul proiectelor depuse şi de punctajele lor.
Printre simplificările în procedura pe care le aduce noul PNDR este şi cea privind depunerea proiectelor. În primul rând, vor fi organizate sesiuni anuale continue, cu evaluare lunară sau trimestrială, astfel încât perioada până la contractare să nu depăşească 3-4 luni. În acest sens, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii stabilește un prag minim, aferent întregii sesiuni, sub care niciun proiect nu se poate finanța, precum şi pragurile de calitate pentru selecţia lunară sau trimestrială, după caz, a proiectelor.
Aşadar, pragul minim se stabilește pentru întreaga sesiune, pe când pragul de calitate este utilizat în evaluarea proiectelor pe parcursul sesiunii (evaluări lunare sau trimestriale din cadrul sesiunii continue). Dacă iniţial pragul minim este mai mic decât pragul de calitate, pot exista situaţii în care pragul de calitate să scadă, pe parcursul evaluărilor lunare sau trimestriale, până la nivelul pragului minim.
Proiectele cu punctaj sub pragul de calitate vor rămâne în așteptare şi vor intra în competiţie cu proiectele depuse în luna/trimestrul următor (la următoarea evaluare) care au punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii/trimestrului respectiv.
Pot depune contestaţii doar beneficiarii care au fost evaluați și nu au intrat la finanțare. Contestaţiile soluţionate care au punctaj mai mare decât punctajul ultimului proiect intrat la finanţare în etapa lunară/trimestrială respectivă vor fi finanţate din anvelopa generală a măsurii.

Citeşte şi: Fonduri europene nerambursabile pentru tinerii agricultori prin PNDR 2014-2020

ADEZIUNE PLUS ALBA

Sistemul de selecţie pentru PNDR 2014 – 2020 prezintă mai multe avantaje, şi anume: lEvitarea aglomerării și micșorarea timpului de la depunere până la contractare, lFinanțarea proiectelor de calitate lPredictibilitatea condițiilor de eligibilitate și selecție. Cerințele aferente acestora nu se modifică pe parcursul unui an de selecție, lPosibilitatea estimării momentului selecției de către beneficiar, lPerioadă mai mare de timp pentru realizarea/depunerea proiectului (nu doar o lună), lEvaluarea proiectelor într-un termen rezonabil și valorificarea potențialului studiilor de fezabilitate/proiectelor tehnice.
În prezent, AFIR este în etapa de finalizare a procedurilor şi ghidurilor solicitantului, urmând ca cel târziu spre sfârşitul lunii februarie acestea să fie publicate spre consultare.
Un alt avantaj pentru beneficiarii PNDR 2014-2020 este simplificarea mecanismului de acordare a avansului, în sensul acordării acestuia încă de la prima achiziţie avizată de AFIR, atât pentru beneficiarii publici cât şi pentru cei privaţi. Astfel, beneficiarul privat poate primi în avans un procent maxim de 40% din valoarea eligibilă a cofinanţării nerambursabile. Avansul poate fi primit numai după ce AFIR va acorda avizul favorabil pentru un dosar de achiziții.
Pentru beneficiarii publici, în cazul în care vor primi avizarea unei singure achiziții din partea AFIR, aceştia pot solicita şi primi în avans o sumă reprezentând maximum 40% din valoarea eligibilă a cofinanțării nerambursabile conform bugetului indicativ. Avansul de maxim 50% din valoarea eligibilă a cofinanțării nerambursabile va fi acordat doar în cazul avizării favorabile a tuturor achizițiilor.

Citeşte şi: Sprijin financiar pentru cultivarea plantelor medicinale prin PNDR 2014-2020

O altă modificare priveşte modalitatea de decontarea a TVA-ului pentru beneficiarii publici. Aceştia pot solicita decontarea contravalorii TVA fără a avea atașate documentele de plată şi extrasele de cont care să justifice plata TVA-ului încă de la prima cerere de plată şi nu doar la ultima cerere de plată. Acest principiu se aplică indiferent de numărul tran­șelor de plată.
Totodată, pentru beneficiarii privaţi se devansează decontarea plăților aferente cheltuielilor eligibile, cu respectarea însă a intensității contribuției proprii. Astfel, AFIR va putea efectua plata sumelor reprezentând cheltuielile eligibile aferente contribuţiei publice ale proiectelor numai în baza documentelor justificative de tip factură.
Reamintim beneficiarilor PNDR 2007-2013 că termenul de 30 decembrie 2015 – termen final pentru efectuarea plăţilor de către AFIR rămâne valabil. În consecinţă, cererile de plată pot fi depuse de beneficiarii PNDR până cel târziu 30 septembrie 2015, acesta fiind termenul limită pentru depunerea ultimului dosar de cerere de plată, atât pentru beneficiarii privați, cât și pentru cei publici.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Cei mai bogați jucători din eSports – TOP 5 campioni internaționali din DOTA 2! (P)

Nișa de eSports crește constant, de la an la an, devenind din ce în ce mai populară în întreaga lume.… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro