Primele proiecte inițiate de Gabriel Pleșa: Se măreste organigrama cabinetului primarului cu 2 posturi. Ce salarii de baza vor avea

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Printre primele proiecte inițiate de Gabriel Pleșa, ca primar al municipiului Alba Iulia, se află mărirea organigramei primariei, în speță a cabinetului primarului, cu două posturi, numărul crescând astfel de la patru la șase.

Majorarea numărului de posturi este făcută conform codului administrativ, în conformitate cu:

USR - Alegeri parlamentare 2020

„art. 158, art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, lit. „e”, art. 370, art. 405, 544 alin. 1 lit. (h), art. 546 lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PMP - Alegeri parlamentare 2020

art. 11 și art. 19 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare”

Prin proiectul de hotărâre numărul 7 sunt stabilite salariile de bază potrivit imaginii de mai jos. Șeful de cabinet poate avea un salariu de bază între 7,125 lei și 8.879 lei. Consilierii sunt remunerați în funcție de gradul profesional, un debutant având salariul de bază între 2.998 și 3.737, iar un consilier cu gradul profesional IA câștigând între 6.880 și 8.568 lei. La salariul de baza se pot adăuga sporuri de până la 25%.

Cabinetul Primarului, aflat în Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, cu o structură de 4 posturi contractuale de execuție, se reorganizează prin înființarea a 2 posturi contractuale de execuție, consilier, studii S și va avea o structură de 6 posturi contractuale de execuție, consilier, studii S.

Având în vedere că în prezent structura de organizare a Cabinetului Primarului aflat în Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, este formată din 4 posturi contractuale vacante de execuție de consilier, studii S, se consideră oportun actualizarea acesteia în baza reglementărilor legale formulate de către structurile organizatorice.

La Cabinetul Primarului aflat în Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, se înființează 2 posturi contractuale de execuție de consilier, studii S, prin modificarea organigramei și statului de funcții.

Ca urmare a modificării statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 noiembrie 2020, se impune completarea nivelul salariului de bază al personalului contractual de execuție, consilier, studii S, de la Cabinetul Primarului, pentru gradele profesionale I, II și debutant cu modificări în cadrul Anexei, la Capitolul II, litera A, punctul IV, salarizarea personalului contractual din cadrul Cabinetului Primarului, nr. crt. 2 , respectiv funcția contractuală de execuție, consilier, studii S, se completează cu gradele profesionale I, II și debutant.

Baza legală

„Art. (3) alin. (1), alin. (4), art. 10 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.158, art. 544 alin. 1 lit. (h), art. 546 lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;”

Majorarea numărului de posturi de la cabinetul primarului se face conform codului administrativ. Rămâne să vedem dacă aceste posturi se vor ocupa și ce profesioniști (sau profesioniste?) va aduce noul primar!

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419