Primăria Municipiului Alba Iulia angajează consilier superior și șef serviciu. Condiții de înscriere și data concursului

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciului public și şef serviciu, gradul II la Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local, Serviciul Baze Sportive şi Agrement.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei de consilier:

PMP - Alegeri parlamentare 2020

–    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe juridice sau ştiinţe economice;
–    vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
–    cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    26 iulie 2017, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
–    07 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
–    data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei de şef serviciu:

–    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental DFI: ştiinţe inginereşti;
–    vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
–    cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    26 iulie 2017, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
–    08 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
–    data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419