Rămâi conectat

Curier Județean

Primăria Alba Iulia demarează distribuirea ajutoarelor alimentare pentru persoanele defavorizate. VEZI categoriile de beneficiari, actele necesare și programarea pentru ridicarea pachetelor

Ziarul Unirea

Publicat

în

Primăria Municipiului Alba Iulia anunţă distribuţia de ajutoare alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD 2015 -2016.

pachete alimente1Conform Hotărârii de Guvern nr. 627/2015, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:
a) – familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) –  familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;
e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;
f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;
g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)-   g), stabilite prin dispoziţie a primarului.

Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane mai sus menţionate sunt, după caz:

1. pentru categoriile de persoane menţionate la lit. a) şi b):
–  dispoziţia scrisă a primarului/decizia de plată sau mandatul poştal;
2. pentru categoriile de persoane menţionate la lit. c):
–  carnetul de şomer vizat la zi sau mandatul poştal, respectiv orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, sau adeverinţă eliberată de serviciile deconcentrate ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă care atestă înregistrarea persoanei ca şomer, pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
3. pentru categoriile de persoane menţionate la lit. d) – f):
–  talonul de pensie sau mandatul poştal pentru plata drepturilor;
4. pentru categoriile de persoane menţionate la lit. g):
–  certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat;
5.  pentru categoriile de persoane menţionate la alin. (1) lit. h):
–  dispoziţia primarului având anexată fie ancheta socială, fie adeverinţa eliberată de Direcţia generală a finanţelor publice, fie documentul care atestă înscrierea în evidenţa serviciului public de asistenţă socială definit la art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, ca beneficiar al unor drepturi de asistenţă socială plătite din bugetul local. Aceste persoane vor depune cerere  la Direcţia de Asistenţă Socială  str. Bucovinei, nr. 3

Documentele mai sus menţionate, precum şi actul de identitate trebuie să fie valabile la data distribuţiei alimentelor.

Persoanele  domiciliate  în Municipiul Alba Iulia , care se regăsesc în una dintre categoriile mai sus menţionate, sunt rugate să se prezinte pentru a-şi ridica pachetele cu alimente, de luni până vineri, între orele 8.30  – 14.00 după  cum urmează :

– familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, la Direcţia de Asistenţă Socială, str. Bucovinei, nr.3,  în perioada 6 -8 IULIE 2016
–   familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei la Direcţia de Asistenţă Socială,  str. Bucovinei, nr.3,  în perioada 6 – 8 IULIE 2016
– în perioada 7 – 15 IULIE 2016 – persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizaţi, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice, Str. Libertăţii, nr.21
– în perioada 18 – 22 IULIE 2016 – pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv , la Centrul de zi pentru persoane vârstnice, str. Libertăţii, nr. 21
– în perioada 25 – 29 IULIE 2016 – şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice, str. Libertăţii, nr.21
Ajutoarele  alimentare vor fi distribuite în două cutii de carton cu conținut identic , în fiecare cutie se vor afla următoarele produse alimentare şi cantități:

pachete alimente

Depozitul  POAD 2015 – 2016  este situat pe Calea Moţilor, nr. 115 –  SC ANCĂU COMPANY SRL, la ieşirea spre Miceşti, ( pe partea stângă).

Pentru relaţii suplimentare – telefon 0258 – 810565
0258 – 810325


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Românii ar putea călători în SUA fără viză, începând de anul viitor: Ce au declarat oficialii țării

Bera Larisa

Publicat

în

Românii ar putea călători în SUA fără viză, începând de anul viitor: Ce au declarat oficialii țării În prezent, românii pot călători în Statele Unite doar cu viză, iar obținerea acesteia implică îndeplinirea unor condiții specifice. Totuși, Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, a menționat posibilitatea eliminării vizelor pentru români. Într-un interviu pentru Antena 3, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea