Prestaţii financiare excepţionale pentru copiii cu handicap

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Cugir a prezentat autorităţii publice locale un referat de specialitate privind acordarea sprijinului financiar pentru minorii cu handicap grav care urmează servicii de recuperare. Pentru serviciile prestate acestor minori de către Centrul destinat copiilor cu dizabilităţi multiple Alba Iulia trebuie achitate costuri fie de către părinţi, fie de către autoritatea publică locală. Costul pentru un copil/lună se ridică la 500 RON pentru lunile de vară şi 750 RON în lunile de iarnă.
Având în vedere aceste considerente, Consiliul Local Cugir a aprobat recent metodologia şi criteriile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale copiilor cu handicap grav proveniţi din familii cu venituri sub salariul minim pe economie. Astfel, pentru veniturile/membru sub 300 de lei, ajutorul va fi de 500 de lei, între 301-600 de lei, ajutorul va fi de 250 de lei, prestaţiile urmând a fi ridicate de la casieria SPAS Cugir, la începutul fiecărei luni, pentru luna anterioară, de către persoana împuternicită. În cazul în care prestaţia se acordă direct familiei, acesta are obligaţia să facă dovada cheltuirii sumelor primite în scopul pentru care au fost acordate în termen de 30 de zile de la data acordării acestora. (C.P.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419