„Pregătire doctorală de excelenţă pentru societatea cunoaşterii”

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Din luna decembrie 2010, Universitatea Valahia din Târgovişte în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia implementează proiectul PREDEX „Pregătire doctorală de excelenţă pentru societatea cunoaşterii”. Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European, în baza contractului de finanţare POSDRU/CPP107/DMI 1.5/S/77497 încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Valoarea totală a proiectului este de 20.025.080,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 18.890.405,52 lei. Proiectul se va implementa prin Şcolile Doctorale ale instituţiilor de învăţământ superior implicate pe o durată de 36 luni. Obiectivul general al proiectului vizează perfecţionarea formării viitorilor cercetători-experţi în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, dezvoltarea şi creşterea competitivităţii capitalului uman din cercetare la standardele unei economii a cunoaşterii. Grupul ţintă va fi constituit în baza unei selecţii din rândul doctoranzilor cu frecvenţă, fără taxă, care au fost declaraţi admişi (sesiunea septembrie 2010) în cadrul Şcolilor Doctorale ale celor două universităţi, pe domenii eligibile SNCDI 2007-2013.  (L.I.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419